Договір про надання послуг зв’язку з доставки пошти об’єктом поштового зв’язку Київ поштовий індекс м. Київ “ ” 20 р. Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”, в особі, який діє на підставі Положення та довіреностіСкачати 73.04 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір73.04 Kb.
ДОГОВІР

про надання послуг зв’язку з доставки пошти

об’єктом поштового зв’язку Київ ____

поштовий індекс________

м. Київ “___” _______20______ р.

Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”, в особі _____________________________________________________________________________, який діє на підставі Положення та довіреності ,надалі Пошта з однієї сторони та

___________________________________________________________________________________

в особі _____________________________________________________________________________

який діє на підставі __________________________

надалі Установа, з другої сторони, уклали цей договір про наступнеІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Надання послуг Установі з доставки періодичних друкованих видань, письмової кореспонденції (внутрішніх та міжнародних простих і рекомендованих карток, листів), повідомлень про надходження посилок та відправлень з оголошеною цінністю, рекомендованих повідомлень про вручення поштових відправлень, електронних повідомлень (надалі відправлення) з вкладенням до абонентських поштових скриньок.П. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Пошта зобов’язується:

2.1.1. Своєчасно доставляти Установі відправлення згідно з переліком, зазначеним у розділі І, з вкладенням до абонентських поштових скриньок, встановлених на перших поверхах приміщень.

2.1.2. Доставку відправлень здійснювати в день надходження з понеділка по п’ятницю протягом робочого дня, у суботу, неділю та святкові дні - доставка не здійснюється.

2.1.3. У разі надходження електронних повідомлень передавати Установі текст повідомлення не пізніше ніж через 30 хвилин після надходження його до ОПЗ:

- по телефону _____________________; на електронну адресу ________________________.

Час передачі по телефону чи на електронну адресу вважається часом вручення електронного повідомлення Установі.

2.1.4. Надавати за додаткову плату, згідно з затвердженими тарифами, послуги кур’єрської доставки (забір/доставка у офісах кур’єром поштових відправлень, в тому числі з кур’єрською доставкою, для подальшого оброблення та пересилання). Телефон Дільниці кур’єрської доставки (Виконавця) - 289-01-46, 289-05-52, 247-88-07. Довідково-інформаційна служба – 175.

2.2 Установа зобов’язується:

2.2.1. На першому поверсі будинку встановити абонентську поштову скриньку або організувати робоче місце для одержання відправлень поблизу входу, до якого має бути вільний доступ працівника Пошти.

2.2.2. Призначити уповноважених, яким доручається вчиняти підпис щодо одержання відправлень, зазначених в розділі І.п/п

Прізвище, ім’я , по батькові

Посада

Телефон

Зразок підпису

уповноваженого представника
При будь-яких змінах у складі уповноважених на одержання відправлень негайно повідомляти Пошту в письмовій формі.

2.2.3. За отримання рекомендованих карток, листів, електронних повідомлень, рекомендованих повідомлень про вручення поштових відправлень, повторних повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень (крім рекомендованих), в реєстрах ф. 11 (книзі ф. 8) вчиняти підпис уповноваженою особою із зазначенням літерами загальної кількості одержаних відправлень, прізвища (розбірливо) і дати. Реєстри повертати Пошті не пізніше наступного дня через абонентську поштову скриньку. Датою вручення поштового відправлення вважається дата вкладання його до абонентської поштової скриньки (відбиток календарного штемпеля ОПЗ на реєстрі ф. 11).

2.2.4. Прості поштові відправлення, повідомлення про надходження поштових відправлень, поштових переказів, періодичні друковані видання, адресовані фізичним особам за місцем роботи, доставляються адресатам з використанням абонентських поштових скриньок або вручаються представникам юридичної особи, уповноваженим на одержання пошти.

2.2.5. Повідомляти Пошту за телефоном _________ (з питань доставки відправлень), _________ (начальник відділення поштового зв’язку) - про всі розбіжності, дефекти, виявлені при перевірці отриманих відправлень. До з’ясування непорозумінь, отримані відправлення не розкривати і не видавати безпосереднім адресатам.

2.2.6. У разі виявлення письмової кореспонденції, що не була розкрита та не належить Установі, негайно повертати до ОПЗ Київ_____ в окремому пакеті з відповідною відміткою за підписом уповноваженого. У разі розкриття кореспонденції, що не належить Установі, перепаковувати і направляти її адресату за призначенням з оплатою за пересилання, згідно з діючими тарифами.

2.2.7. При зміні адреси невідкладно повідомляти Пошту про нову адресу та своєчасно здійснювати переадресування періодичних друкованих видань за новою адресою. Одночасно повідомити своїх респондентів щодо зміни адреси.

2.2.8. На поштових відправленнях в адресі одержувача (відправника) зазначати правильний поштовий індекс, відповідно до поштово-телеграфного довідника, який можна придбати на Пошті, або ознайомитися на сайті УДППЗ “Укрпошта”.


  1. IІІ. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Пошта не несе матеріальної відповідальності за вручені уповноваженій особі Установи відправлення під розпис у книзі ф. 8 або вкладені до абонентських поштових скриньок з реєстром ф. 11.

3.2. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим договором Пошта і Установа несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

3.3. У разі невиконання вимог викладених у п.п. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. Пошта має право, на підставі ст.23 Закону України «Про поштовий зв’язок» припинити доставку відправлень, про що інформує Установу письмово.

3.4. Пошта не несе матеріальної відповідальності за втрату або пошкодження прийнятих поштових відправлень, що виникли за форс-мажорних обставин, а також за вкладення Установою у поштові відправлення предметів, заборонених до пересилання та випадках, передбачених Правилами надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270.ІV. РОЗГЛЯД СПОРІВ

Сторони здійснюють необхідні заходи щодо розв’язання спірних питань, розбіжностей чи претензій, що можуть виникнути в процесі спільного виконання умов договору шляхом переговорів, а у разі неврегулювання спір розглядається в Господарському суді м. Києва, відповідно до чинного законодавства України.V. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ЗМІНА

УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

5.1. Договір набуває чинності з дня підписання та діє по “____” _____________20 р.

5.2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний місяць на тих же умовах, якщо жодна із Сторін не заявить, за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору, про його припинення.


    1. Умови договору можуть бути змінені або доповнені за взаємною письмовою

згодою сторін.

5.4.Цей договір може бути достроково розірваним:

- за згодою сторін;

- при невиконанні чи неналежному виконанні сторонами своїх зобов’язань;

- у разі введення в дію нових нормативних документів.

Дострокове розірвання договору не звільняє сторони від обов’язків повного виконання розпочатих зобов’язань.

5.5. Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін і має
однакову юридичну силу.

VІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
Пошта Установа

Адреса:________________________ Юридична адреса:

_______________________________ _____________________________

_______________________________ Поштова адреса для доставки:

_______________________________ _____________________________

_______________________________ _____________________________________________ ______________

(підпис засвідчений печаткою) (підпис засвідчений печаткою) “___” _______________20 р. “___”_________________20 р.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка