Договір про матеріальну відповідальність працівника за передані йому підзвітні цінностіСкачати 32.58 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір32.58 Kb.
ДОГОВІР

ПРО МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ЗА ПЕРЕДАНІ ЙОМУ ПІДЗВІТНІ ЦІННОСТІМ. __________________

"___" ______________ 200 _ р.

Підприємство, організація (громадянин) ________________________________________________________

(повна назва підприємства, або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця)

в особі власника або уповноваженого ним органу ________________________________________________

(посада)

_________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на основі Статуту, іменований далі Роботодавець, з одного боку, та громадянин __________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

працюючий на посаді _______________________________________________________________________,

паспорт серії __________ N ___________________________ виданий "___" _________ 200 _ р.

__________________________________________________________________________________________,

(вказати орган, що видав паспорт)

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали цей договір про наступне:


1. Працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність як за всі передані йому в установленому порядку Роботодавцем під звіт товарно-матеріальні цінності та грошові засоби згідно з інвентаризаційними описами N 1 та N 2 на день підписання цього договору, так і за всі ті, що будуть надходити йому під звіт протягом усього терміну дії договору.
2. Працівник зобов'язується у встановленому порядку та в установлені терміни, згідно із затвердженими формами, подавати звітність про рух товарно-матеріальних цінностей і грошових засобів, переданих йому під звіт.
3. У випадку виявлення недостачі переданих Працівнику під звіт товарно-матеріальних цінностей або грошових засобів більше встановлених норм, зниження якості або псування з його вини товарів, він зобов'язується відшкодувати недостачу грошових засобів та вартість відсутніх або зіпсованих з його вини товарів/матеріалів. Вартість недостачі товарів стягується за цінами, що склалися на день виявлення недостачі або псування цінностей.
4. Надлишок грошових засобів або товарно-матеріальних цінностей, виявлений під час перевірки стану підзвітних цінностей, що знаходяться під звітом Працівника, зараховується в доход Роботодавця.
5. Списання з під звіту Працівника вартості псування, пошкодження та інших втрат товарів/матеріалів, що мали місце у Роботодавця, можливе лише за умови, що ці втрати сталися не з вини Працівника і тільки якщо вони оформлені актом в установленому порядку і в установлений термін.
6. Роботодавець зобов'язується створити нормальні умови праці та виробничу обстановку, що забезпечує збереження прийнятих під звіт Працівником цінностей.
7. Цей договір має силу на весь час роботи Працівника на посаді ___________________________________.
8. Цей договір укладено в двох примірниках, перший із яких знаходиться у Роботодавця, а другий у Працівника.
9. Адреси сторін:

а) Роботодавець ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

б) Працівник _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________Роботодавець

Працівник

_____________________________

_____________________________

М.П.

Додаток


до договору -

підписка матеріально відповідальної особи


ПІДПИСКА
Я ________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)що працюю ____________________________________________, даю цю підписку про те, що я ознайомлений з правилами роботи і зобов'язуюсь у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому, збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та грошових засобів, а також дотримуватись порядку та термінів подання звітності.
"___" ________________ 200 _ р.
Підпис ________________
Каталог: documents files
documents files -> Колективний договір (для малих підприємств)
documents files -> Колективний договір прийнятий на загальних зборах трудового колективу
documents files -> Назва установи, організації
documents files -> Назва установи, організації
documents files -> Між роботодавцем і творцем про винагороду " " 200 р. N
documents files -> Назва установи, організації
documents files -> Контракт з начальником
documents files -> Контракт на організацію І ведення бухгалтерського обліку у товаристві
documents files -> Договір про колективну матеріальну відповідальність
documents files -> Договір підряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка