Договір № про надання освітньої послуги (навчання) Київським національним університетом імені Тараса ШевченкаСкачати 42.23 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір42.23 Kb.
ДОГОВІР №
про надання освітньої послуги (навчання) Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
м. Київ “____” __________ 20___ р.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в особі ректора, Губерського Леоніда Васильовича, що діє на підставі Статуту, далі – Виконавець, та
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)
(серія та № паспорта, ким і коли виданий)

Далі – Замовник, та ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
(серія та № паспорта, ким і коли виданий)

який (яка) проживає ___________________________________________________________

далі Студент, з третьої сторони, далі – Сторони, уклали цей договір про таке: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання, далі – освітня послуга, а саме:


Форма навчання __________ освітньо-кваліфікаційний рівень _______________________

(денна, заочна) (бакалавр, спеціаліст, магістр)


спеціальність (напрям підготовки)_____________________________ строком навчання з
“___” ______ 20 ___ р. по “___” ______ 20 ___ р. на ________________________________

(факультеті, інституті)
 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Надати Замовнику освітню послугу (навчання) на рівні державних стандартів освіти.
  1. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства України.  1. Видати Студенту документ про освіту державного зразка.

  2. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги (навчання), її якості та змісту, про права й обов’язки сторін під час надання та отримання таких послуг.
  1. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого припинення) у зв’язку з ненаданням Замовнику освітньої послуги (навчання) – повернути частину коштів, що були внесені Замовником як попередня оплата за надання освітньої послуги (навчання).
 1. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
  1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу (навчання) в розмірах та у строки, що встановлені цим договором.
  1. Виконувати вимоги законодавства України та Статуту Виконавця з організації надання освітньої послуги (навчання).
 1. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ (НАВЧАННЯ)

ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


  1. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги (навчання) і не може змінюватись.
  1. Загальна вартість освітньої послуги (навчання) становить

______________________ гривень _______________________________________________

(цифрою) (прописом)  1. Замовник вносить оплату

Порядок розрахунків __________________________________________________________

(безготівково)
строки внесення плати _________________________________________________________

(за перший курс навчання – протягом 5 днів після видання наказу ректора про зарахування, наступні курси: одноразово – до 10 вересня поточного навчального року; щороку – до 10 вересня поточного навчального року; за 1 семестр – до 10 вересня, за 2 семестр – до 10 лютого поточного навчального року; щомісяця – до 10 числа поточного місяця)
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ

АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ”ЯЗАНЬ


  1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


 1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
  1. Дія договору припиняється:

 • за згодою сторін;

 • якщо виконання стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка зі сторін не погоджується про внесення змін до договору;

 • у разі відрахування Студента з університету згідно із законодавством України;

 • за рішенням суду у разі систематичного порушення або невиконання умов договору.
  1. Дія договору зупиняється у разі надання академічної відпустки Студенту згідно із законодавством України на весь строк такої відпустки.
  1. Військова підготовка здійснюється за умовами додаткової угоди.
  1. Термін дії договору з моменту підписання та по “____” __________ 20 __ р.


АДРЕСИ СТОРІНВиконавець: Замовник:

Поштова адреса: 01601, м. Київ Поштова адреса: ____________________

Вул. Володимирська, 64/13 ___________________________________


Телефон: 234-12-88 – довідка Телефон: __________________________

239-33-50 – бухгалтерія Факс: _____________________________


Платіжні реквізити: Платіжні реквізити:

Р/р №31259272211541 ___________________________________

ГУДКСУ в м. Києві ___________________________________

Код банку – 820019 ___________________________________

ЄДРПОУ – 02070944 ___________________________________

Ректор ________________ Л.В. Губерський Замовник ___________________________

____________________________________

Декан (директор) факультету (інституту)
_______________________ ( )

Гол. бухгалтер ___________ В.В. Некрасова Студент _____________________________


Начальник УЗПКР__________ І.В. Саленко ____________________________________
Каталог: docs
docs -> Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
docs -> Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Міністерство соціальної політики УкраїниДоповідьпро виконання Конвенції оонпро ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в УкраїніВосьма періодична доповідь
docs -> Департамент екології та природних ресурсів
docs -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни
docs -> Кафедра виховної
docs -> Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН 5 008-01
docs -> Закону України від 22. 03. 2001 №2333-ііі «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів»
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка