Договір № про надання інформаційних послуг по доступу до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів м. Київ „ ” 200 року Державне підприємство „Інформаційний центр”Скачати 151.19 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір151.19 Kb.ДОГОВІР № ____

про надання інформаційних послуг по доступу

до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів
м. Київ „___”_______200_року
Державне підприємство „Інформаційний центр” Міністерства юстиції України (надалі – Адміністратор), в особі першого заступника генерального директора Сорвенкова Віктора Юрійовича, який діє на підставі довіреності від 22.12.2004 № 1-26/1833, з однієї сторони, та

для юридичних осіб:

___________________________________________________________________________________, (надалі – Користувач), в особі ___________________________________, який діє на підставі _________________________ , з іншої Сторони, надалі разом – Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене.

для фізичних осіб

__________________________ (ПІБ), який мешкає за адресою: _______________, паспорт серія _____ № _______, виданий ______________________________, дата видачі ______________(надалі – Користувач), з іншої Сторони, надалі разом – Сторони, керуючись наказом Міністерства юстиції України „Про затвердження Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів” від 26.06.2002 № 57/5, зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.06.2002 за № 546/6834, уклали даний Договір про нижченаведене.


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Предметом даного Договору є надання Адміністратором інформаційних послуг шляхом забезпечення безпосереднього доступу Користувача до інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (надалі – Реєстр) на основі системи доступу в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  1. Інформаційний фонд Реєстру – спеціально створена для надання широкому колу користувачів інформації з Реєстру комп’ютерна інформаційна система у формі окремої бази даних, у якій зберігаються копії еталонних текстів нормативно-правових актів.

  2. Інструкція – Інструкція про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 26.06.2002 № 57/5, зареєстрована Міністерством юстиції України 27.06.2002 за № 546/6834.

  3. Порядок – Порядок та розміри плати за надання права доступу, користування та одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2003 № 25/5, зареєстрований Міністерством юстиції України 31.03.2003 за № 243/7564.

  4. Адміністратор обліку – Адміністратор обліку користувачів та контролю доступу до Реєстру – державне підприємство „Інформаційний центр” Міністерства юстиції України, яке:

 • здійснює обслуговування і облік користувачів Реєстру;

 • забезпечує реєстрацію користувачів Реєстру і ведення бази даних цих користувачів;

 • організовує контроль доступу до Реєстру шляхом видачі користувачам спеціальних програмно-технічних засобів, без яких доступ до інформаційного фонду Реєстру неможливий;

 • організовує систему контролю за розрахунками з користувачами Реєстру.

  1. Технічний Адміністратор – Адміністратор технологій ведення усіх фондів Реєстру та доступу до Реєстру – Інформаційно-аналітичний центр „ЛІГА”, який:

 • здійснює супроводження і розвиток програмно-інформаційного забезпечення Реєстру;

 • відповідає за функціонування Реєстру, збереження даних і захист їх від руйнування;

 • забезпечує технічну підготовку текстів нормативно-правових актів для внесення їх до відповідного фонду Реєстру із збереженням спеціальних ознак для забезпечення їх цілісності;

 • забезпечує формування і підтримання інформаційного фонду Реєстру;

 • здійснює обслуговування та технічну підтримку користувачів Реєстру.

  1. Еталонний текст Реєстру – текст нормативно-правового акта у формі комп’ютерного файлу, цілісність якого забезпечується за допомогою спеціальних ознак.

  2. Копія еталонного тексту Реєстру - копія тексту нормативно-правового акту у формі комп’ютерного файлу, який є ідентичним відповідному еталонному тексту та зберігає всі спеціальні ознаки, що забезпечують його цілісність.

  3. Система доступу користувача до інформаційного фонду реєстру – розроблене Технічним Адміністратор спеціальне програмне забезпечення для організації доступу користувачів до інформаційного фонду Реєстру (далі за текстом – Система доступу до Реєстру).

  4. Система реєстрації та обліку користувачів – розроблена Адміністратором обліку спеціальна комп’ютерна база даних, призначена для обліку та реєстрації користувачів Адміністраторами Реєстру.

  5. Ключ-ідентифікатор – унікальна послідовність символів, яка є паролем безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру і діє в межах сплаченого авансу. Ключ-ідентифікатор виготовляється Адміністратором обліку і складається з двох частин: пароля доступу до Реєстру та коду управління бюджетом користувача.

  6. Пароль доступу користувача до інформаційного фонду Реєстру- виготовляється Адміністратором обліку і представляє собою унікальну послідовність символів, яка забезпечує користувачеві доступ до інформаційного фонду Реєстру через Систему доступу до Реєстру.

  7. Код управління бюджетом користувача – виготовляється Адміністратором обліку і представляє собою унікальну послідовність символів, яка забезпечує користувачеві поповнення бюджету в межах сплаченого авансу.

  8. Код авторизації користувача – виготовляється Технічним Адміністратором і представляє собою унікальну послідовність символів, яка призначена для перевірки та підтвердження цілісності копії еталонного тексту Реєстру і діє в межах сплаченого авансу.

  9. Ключ управління доступом користувача – комплект, який складається з коду управління бюджетом та відповідного до нього коду авторизації та забезпечує поповнення бюджету користувача в межах сплаченого авансу; ключ управління доступом передається користувачу Адміністратором, який його обслуговує, та самостійно активізується користувачем.

  10. Персональний реєстраційний номер користувача – система цифрових знаків, занесена до бази даних обліку користувачів Реєстру, яка персонально належить конкретному користувачу.

  11. НПА – нормативно-правові акти, що містяться в Інформаційному фонді Реєстру.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Порядок одержання інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру врегульовано пунктом 4.3 Інструкції.

  2. Безпосередній доступ до інформаційного реєстру здійснюється Користувачем через мережу Інтернет із застосуванням Системи доступу до Реєстру, яка надається Адміністратором і забезпечує базові операції пошуку, відбору інформації, перевірку цілісності копій еталонних текстів Реєстру, збереження всіх спеціальних ознак захисту копій еталонних текстів інформаційного фонду Реєстру та контроль за доступом до цього фонду.

  3. При безпосередньому доступі до інформаційного фонду Реєстру Користувачеві доступні всі наявні в цьому фонді копії еталонних текстів НПА, серед яких він самостійно здійснює пошук та відбір необхідних йому текстів нормативно-правових актів.

  4. Система доступу до Реєстру зберігає всі спеціальні ознаки, які забезпечують цілісність копій еталонних текстів НПА, тільки при перегляді цих копій на екрані комп’ютера Користувача і не забезпечує їх збереження при роздрукуванні на папір чи переписування їх в електронному вигляді на будь-які інші магнітні носії.

  5. Самостійно роздруковані Користувачем паперові копії нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру не є офіційно підтвердженими копіями еталонних текстів Реєстру, порядок виготовлення та надання яких передбачено пунктами 3.2 та 4.2 Інструкції.
 1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ
  1. Розмір оплати за інформацію, одержану з інформаційного фонду Реєстру шляхом безпосереднього доступу до нього, встановлено пунктом 4 Порядку.

  2. Розрахунки за одержання інформації з інформаційного фонду Реєстру здійснюються шляхом сплати Користувачем встановленої у рахунку-фактурі суми авансу за користування інформаційним фондом Реєстру на рахунок Адміністратора.

  3. Один авансовий платіж дозволяє переглянути 600 Кб інформації у інформаційному фонді Реєстру, і його розмір розраховано відповідно до розмірів плати за одержання інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру, встановлених пунктом 4 Порядку, в залежності від категорії користувачів (фізичні чи юридичні особи).

  4. Протягом п’яти робочих днів з дня отримання Адміністратором підписаного Користувачем Договору, Адміністратор здійснює реєстрацію Користувача в Системі реєстрації та обліку користувачів та надає йому рахунок на сплату авансового платежу.

  5. Протягом десяти робочих днів з дня отримання коштів Адміністратор передає електронною поштою Користувачу Систему доступу до Реєстру, ключ-ідентифікатор, код авторизації та повідомляє йому персональний реєстраційний номер Користувача.

  6. Відповідно до порядку за перегляд кожного тексту нормативно-правового акту з Користувача автоматично стягується плата шляхом зменшення авансу Користувача на суму , пропорційну розміру переглянутого тексту.

  7. Після вичерпання сплаченого авансу Користувач замовляє у Адміністратора відповідний рахунок-фактуру для сплати наступного авансового платежу. В залежності від потреб Користувача рахунок може бути надано на сплату одночасно декількох авансових платежів. Після надходження коштів Адміністратор електронною поштою передає Користувачеві ключ (ключі) управління доступом, який діє (які діють) в межах сплаченого авансу і активізується (активізуються) Користувачем самостійно.

  8. Якщо до п’ятого числа місяця, наступного за тим, у якому Користувачу були передані засоби доступу, зазначені у пунктах 4.5 або 4.7 цього Договору, від Користувача не надійшло письмових претензій, роботи з надання інформаційних послуг вважаються виконаними.
 1. ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
  1. Ліцензійні умови поширюються на програмне забезпечення „Система доступу до інформаційного фонду Реєстру”.

  2. Зазначений програмний продукт захищений законами України і міжнародними угодами про охорону авторських прав та інтелектуальної власності.

  3. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для виконання Користувачем при використанні ним програмного забезпечення „Система доступу до інформаційного фонду Реєстру”, яке розроблене та супроводжується Технічним адміністратором – Інформаційно-аналітичним центром „ЛІГА”.

  4. При отриманні системи доступу до Реєстру Користувач отримує Ліцензію на право використання цієї системи, а не право власності на неї.

  5. Якщо Користувач встановлює чи копіює Систему доступу до Реєстру, він тим самим приймає на себе виконання цих Ліцензійних умов і висловлює свою згоду з ними.

  6. Користувачу надається невиключна Ліцензія на використання Системи доступу до Реєстру для власних потреб.

  7. Система доступу до Реєстру ліцензується як неподільний продукт, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання.

  8. Користувач має право:

 • встановлювати (інсталювати) та використовувати копію Системи доступу до Реєстру;

 • cтворити одну копію інстальованої Системи доступу до Реєстру винятково як резервну або архівну копію.

  1. Користувач не має права:

 • вдаватися до декомпіляції, дезасемблювання або реконструювання програмної частини Системи доступу до Реєстру;

 • передавати Систему доступу до Реєстру третім особам у тимчасове або постійне користування;

 • використовувати Систему доступу Реєстру без сплати авансового платежу.
 1. ПРАВА ТА ОБOВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Всі авторські та майнові права на програмне забезпечення „Система доступу до інформаційного фонду Реєстру” належить Технічному адміністратору (Інформаційно-аналітичному центру „ЛІГА”).

  2. Всі авторські та майнові права на програмне забезпечення „Система реєстрації та обліку користувачів” належать Адміністратору обліку (державному підприємству „Інформаційний центр” Міністерства юстиції України).

  3. Адміністратор має право контролювати порядок використання Користувачем Системи доступу до Реєстру на предмет дотримання останнім вимог, викладених у розділі 5 та підпунктах 6.6.1-6.6.4 цього Договору.

  4. Адміністратор зобов’язується забезпечити якісне та своєчасне надання інформаційних послуг відповідно до умов цього Договору.

  5. Користувач має право використовувати копії еталонних текстів нормативно-правових актів, одержані за цим Договором як довідковий ресурс для власних потреб та інформаційного забезпечення своєї діяльності.

  6. Користувач зобов’язується:

   1. Використовувати Систему доступу до Реєстру виключно в межах прав, які визначено у пунктах 5.8 та 6.5 цього Договору.

   2. Не передавати Систему доступу до Реєстру третім особам у тимчасове або постійне користування.

   3. Не поміщати копії еталонних текстів документів, що отримані Користувачем за цим Договором до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників.

   4. Не використовувати копії еталонних текстів документів, що отримані Користувачем за цим Договором, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих виданнях, без погодження цього питання з Адміністратором на умовах окремого договору.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК
  1. За ухилення від виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України.

  2. У разі порушення Користувачем умов, зазначених у підпунктах 6.6.3 та/або 6.6.4 цього Договору, Користувач виплачує Адміністратору штраф у розмірі 50000,00 (п’ятдесяти тисяч гривень).

  3. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за затримки та перебої в роботі, що відбуваються з причин, які перебувають поза сферою контролю з боку Адміністратора, у тому числі за технічний стан каналу зв’язку на маршруті від Користувача до інформаційного фонду Реєстру.

  4. Сторони зобов’язуються вирішувати всі суперечки між собою шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення згоди суперечки, після застосування Сторонами заходів досудового врегулювання, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
 1. ФОРС-МАЖОР
  1. Сторони звільняються від відповідальності повністю або частково за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором, якщо доведуть, що умови даного Договору порушені внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор).

  2. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха, військові дії, пожежі, аварії, паводки, страйки, масові заворушення, природні катастрофи, акти органів влади, що впливають на виконання зобов’язань та всі інші події й обставини, які уповноважений орган визнає та оголосить форс – мажорними обставинами.

  3. Сторона, яка постраждала внаслідок дії непереборної сили, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону телеграмою, телефаксом чи іншими доступними засобами як про настання обставин непереборної сили, їх можливу тривалість, так і про інші обставини, що перешкоджають виконанню договірних зобов’язань, при цьому надати довідку уповноваженого органу, що підтверджує наявність форс-мажору.

  4. Якщо Сторона своєчасно не повідомить про наявність форс-мажорних обставин іншу Сторону, то Сторона, яка постраждала від дії непереборної сили не має права на неї посилатися, крім випадку, коли сама обставина перешкоджає такому повідомленню.

  5. На час дії форс–мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором до моменту усунення таких обставин.
 1. ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ
  1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31.12.200__

  2. Договір є пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо Сторони не виявили бажання припинити Договір. Одна із Сторін, яка виявила бажання не продовжувати дію Договору на наступний рік, повинна повідомити про це іншу Сторону не пізніше ніж за один календарний місяць, тобто до 01 грудня поточного року. У разі невиконання цієї умови, строк дії Договору вважається продовжений на наступний календарний рік.

  3. Якщо одна із Сторін виявіть бажання достроково розірвати Договір, вона зобов’язана повідомити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.

  4. Після закінчення строку дії Договору доступ Користувача до інформаційного фонду Реєстру припиняється автоматично. При цьому наперед сплачені Користувачем суми не повертаються і не компенсуються.
 1. ІНШІ УМОВИ
  1. Користувач може використовувати копії еталонних текстів нормативно-правових актів, одержаних за цим Договором, для їх тиражування та/або розповсюдження тільки за умов укладання окремого договору з Адміністратором.

  2. Користувач підтверджує свою обізнаність та згоду з Технічними вимогами функціонування Системи доступу до Реєстру, з якими він був заздалегідь ознайомлений.

  3. Технічну підтримку Користувача протягом всього періоду дії цього Договору здійснює Технічний адміністратор (Інформаційно-аналітичний центр „ЛІГА”, м. Київ, провулок Панаса Мирного, 5; телефон (044) 573-82-00; e-mail:support@Liga.net). 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Даний Договір складено українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

  2. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.

  3. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору чинні тільки в тому випадку, коли вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками Сторін.

  4. У разі необхідності зміни умов Договору Адміністратор зобов’язаний у письмовій формі повідомити про це Користувача не пізніше ніж за 20 днів до початку дії нових умов.

  5. Усі заявки, повідомлення та відповіді за цим Договором здійснюються як усно, так і письмово, у тому числі за допомогою факсимільного зв’язку та електронної пошти.

  6. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов даного Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.


12. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Адміністратор: Користувач:

ДП „Інформаційний центр”

Міністерства юстиції України

____________________ філія

________, м. _______________,

вул. _____________________________

п/р ______________ в ______________

МФО _________ код ЄДРПОУ ____________


Статус платника податку на прибуток:

Платник податку на прибуток

на загальних умовах

__________________

_______________ _______________

                                     МП

Для юридичних осіб:

________________________________

________________________________

_______, м. __________

вул. ____________________________

п/р _______________в_____________

МФО________ код ЄДРПОУ_____

Індивідуальний податковий номер ________________________________

Номер свідоцтва платника ПДВ ________________________________

Контактний телефон: _____________Статус платника податку на прибуток:

________________________________

________________________________

________________________________

_______________ _______________

 МПДля фізичних осіб:

_____________________________ (ПІБ)

Місце проживання: ________________

__________________________________

паспорт серія __________ № _________

виданий _________________________дата видачі ______________________
Підпис _________________________


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка