Додаток до рішення Одеської міської ради №3759-v від 25. 12. 2008 Міська цільова програмаСторінка1/4
Дата конвертації03.11.2016
Розмір0.86 Mb.
ТипДодаток
  1   2   3   4
Додаток до рішення

Одеської міської ради


№3759-V від 25.12.2008


Міська цільова програма
надання соціальних послуг та інших видів допомоги


незахищеним верствам населення міста Одеси на 2009 рік


Зміст Програми

1. Проект паспорта Програми.

2. Визначення проблем.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем та необхідності їх

розв’язання програмним методом.

4. Визначення мети Програми.

5. Строки та етапи виконання Програми.

6. Перелік завдань Програми.

7. Перелік заходів Програми.

8. Ресурсне забезпечення Програми.

9. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми.

10. Очікувані результати виконання Програми.  1. Проект паспорта Програми

        1. 090412, 090416, 090417, 091207, 100103 Департамент праці та

(КТКВ)

соціальної політики Одеської міської ради, управління житлово-комунального

господарства та паливо-енергетичного комплексу Одеської міської ради.

(найменування головного розпорядника)


2. 090412, 090416, 090417, 091207, 100103 Департамент праці та

(КТКВ)


соціальної політики Одеської міської ради, управління житлово-комунального

господарства та паливо-енергетичного комплексу Одеської міської ради.

(найменування відповідального виконавця)3. 090412, 090416, 090417, 091207, 100103

(КТКВ)

Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2009 рік.

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 193 992,8 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 193 992,8 тис. грн. та із спеціального фонду – 0 тис. грн.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про соціальні послуги”, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, “Про поховання та похоронну справу”, Бюджетний кодекс України.

6. Мета бюджетної програми: створення фінансових, організаційно - правових та технічних механізмів надання різних видів соціальних послуг для позитивних зрушень у рівні та якості життя незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетних ресурсів міста.
7. Напрями діяльності:

Таблиця №1№ з/п

Напрями діяльності

1

Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету міста Одеси

1.1

Підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, учасників бойових дій, реабілітованих громадян

1.2

Підтримка учасників бойових дій в Республіці Афганістан, сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій в Республіці Афганістан

1.3

Підтримка громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають у місті Одесі

1.4

Надання допомоги у вигляді продуктів харчування та непродовольчих товарів соціально незахищеним верствам населення

1.5

“Соціальна картка одесита”

1.6

Надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг

1.7

Надання соціальних послуг бездомним громадянам

1.8

Надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення

1.9

Резерв Програми

2

Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету міста Одеси

8. Категорія економічної класифікації:

Таблиця № 2

КЕКВ

Найменування

1130

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1170

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1310

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1340

Поточні трансферти населенню

9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:


Таблиця № 3з/п


Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

Затрат1.1


Надання соціальних послуг незахищеним верствам населення міста Одеси за допомогою платіжної елек-тронної картки “Соціальна картка одесита”, за наступними видами:


Дешевий хліб


тис. грн.


Програма

10 800,0

0,0

10 800,0


Гаряче харчування

тис. грн

Програма

7 078,2

0,0

7 078,2

Домашня аптека

тис. грн

Програма

4 800,0

0,0

4 800,0
Продовольчі набори

тис. грн

Програма

8 800,0

0,0

8 800,0

Адресна допомога на оплату житлово-кому-нальних послуг

тис. грн

Програма

7 989,6

0,0

7 989,6

2

Продукту


2.1


Кількість громадян – одержувачів соціальних послуг за допомогою платіжної електронної картки “Соціальна картка одесита”, за наступними видами:


Дешевий хліб

тис. осіб

Програма

50,0

0,0

50,0

Гаряче харчування

тис. осіб

Програма

3,0

0,0

3,0

Домашня аптека

тис. осіб

Програма

40,0

0,0

40,0

Продовольчі набори

тис. осіб

Програма

40,0

0,0

40,0

Адресна допомога на оплату житлово-кому-нальних послуг

тис. осіб


Програма

2,8

0,0

2,8

3

Ефективність

3.1


Середній розмір соціаль-них послуг, наданих за допомогою платіжної електронної картки “Соціальна картка одесита”, за наступними видами (на одну особу):
щомісячна адресна дотація на придбання хлібобулочних виробів

грн.


розрахун-кові дані

18,00

0,00

18,00


щомісячна адресна грошова допомога на забезпечення гарячим харчуванням

грн.

розрахун-кові дані

196,62

0,00

196,62


щоквартальна адресна грошова допомога на придбання ліків домашньої аптеки

грн.

розрахун-кові дані

30,00

0,00

30,00


щоквартальна адресна грошова допомога на придбання продоволь-чих наборів

грн.

розрахун-кові дані

55,00

0,00

55,00


щомісячна адресна грошова допомога на оплату житлово-комуналь-них послуг

грн.

розрахун-кові дані

236,10

0,0

236,10


4.

Якість
4.1


Збільшення середньої вар-тості соціальних послуг, що надаються за допоїмо-гою платіжної електронної картки “Соціальна картка одесита”, у порівнянні з минулим роком, за наступними видами (на одну особу):щомісячна адресна дотація на придбання хлібобулоч-них виробів

грн.

розрахун-кові дані

6,00

0,00

6,00

щоденна адресна грошова допомога на забезпечення гарячим харчуванням

грн.

розрахун-кові дані

2,35

0,00

2,35

щоквартальна адресна грошова допомога на придбання ліків домашньої аптеки

грн.

розрахун-кові дані

5,00

0,00

5,00

щоквартальна адресна грошова допомога на придбання продовольчих наборів

грн.

розрахун-кові дані

12,50

0,00

12,50

щомісячна адресна грошова допомога на оплату житлово-комуналь-них послуг

грн.

розрахун-кові дані

164,39

0,00

164,39

  1. Визначення проблем

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення різних видів соціальної допомоги соціально незахищеним верствам населення міста Одеси.

В місті Одесі мешкає понад 260 тисяч осіб, які непрацездатні та отримують державне соціальне забезпечення у вигляді пенсії. На обліку в структурних підрозділах департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради на даний час перебуває 21 тисяча осіб, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв’язку із самотністю, інвалідністю, сирітством тощо, та потребують різних видів соціальних послуг та допомоги, з них: 3,6 тисяч інвалідів та 11,8 тисяч учасників ВВВ; 1,7 тисяч пенсіонерів та ветеранів праці; 3,9 тисяч дітей-сиріт та дітей під опікою, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та неповних сімей.

Невідкладної підтримки потребують самотні громадяни, у яких повністю втрачена або знижена здібність до самообслуговування. Всім їм потрібна постійна увага, сторонній догляд і цілодобова медична допомога.

Інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти харчування, медикаменти, засоби особистої гігієни, медичний інвентар, та багато інше, стали причиною скрутного матеріального становища громадян міста Одеси, які за певних обставин порушують нормальну їх життєдіяльність, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно.

Крім цього, збільшилась кількість звернень громадян, які гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім, адресної грошової допомоги на прожиття, придбання одягу, меблів, побутової техніки, проведення поточного ремонту квартир, погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг тощо. Усі звернення написані людьми похилого віку, інвалідами, ветеранами війни та праці, багатодітними сім’ями і одинокими громадянами, які відчули негативні наслідки економічних проблем першими, оскільки є найбільш незахищеною категорією населення.

Окрім цієї задачі необхідно також вирішувати проблему надання медико-соціальної допомоги соціально вразливим верствам населення. У зв’язку зі зменшенням обсягу безоплатних медичних послуг в закладах охорони здоров’я та постійним зростанням цін на ліки та медичний інвентар, громадяни не отримують якісні медичні послуги, що призводить до погіршення їх стану здоров’я, зниження працездатності та порушення соціальної активності людини. Тому постає проблема охопити соціально незахищених громадян послугами, які так чи інакше пов’язані з медико-соціальною реабілітацією, з охороною їхнього здоров’я, зокрема, щодо стоматологічної допомоги, зубопротезування та слухопротезування, проведення термінових хірургічних операцій та курсу медикаментозного лікування, оперативного лікування захворювань на очах тощо.

На нинішньому етапі, коли соціально-економічні умови обмежують можливість зростання добробуту соціально незахищених верств населення, для поліпшення матеріального та морального стану ветеранів Великої Вітчизняної війни, реабілітованих громадян, колишніх в’язнів концентраційних таборів та гетто, інвалідів війни, які брали участь у бойових діях в Республіці Афганістан та членів сімей загиблих (померлих) учасників війни, необхідно розробляти заходи щодо активної їх підтримки та надання соціальної допомоги зазначеним категоріям населення.

Через незбалансованість між потребами в державних коштах, необхідних на виконання вимог Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, інших нормативно-правових актів та видатками на зазначені цілі з Державного бюджету, значно обмежені обсяги допомоги для надання соціальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а надання деяких видів пільг та компенсацій взагалі призупинено. Викликає серйозне занепокоєння стан фінансування медичних програм та програм оздоровлення постраждалих від Чорнобильської катастрофи, які необхідно вирішувати.

Одним з важливих суспільних завдань є надання допомоги особам без визначеного місця проживання та особам, звільненим з місць позбавлення волі. Люди, яких викинуло життя на узбіччя, повинні відчути турботу суспільства. Особи, раніше без визначеного місця проживання, повинні мати право на працевлаштування, лікування, юридичні, соціальні та інші види послуг, такі як безкоштовна санітарна обробка, гаряче харчування тощо.

З метою удосконалення тарифної політики на житлово-комунальні послуги та впорядкування її системи, у 2008 році були значно підвищені тарифи на оплату житлово-комунальних послуг, що призвело до скрутного матеріального становища значної кількості соціально незахищених громадян міста Одеси, які не зважаючи на отриманні пільги за рахунок Державного бюджету, не мають можливості сплачувати данні послуги у повному обсязі.3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

та необхідності їх розв’язання програмним методом

Для забезпечення добробуту та гідного рівня життя для кожної особи, покращення соціального самопочуття людини, впевненості в своєму майбутньому, розробляються заходи з надання різних видів соціальної допомоги. Через соціальну допомогу, виконується реабілітаційна функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію та вийти з цього стану і не опинитися на узбіччі суспільства.

Заходи із надання соціальних послуг можливо зафіксувати в нормативно-правих актах, що регулюють функціонування установ та організацій, які провадитимуть таку діяльність, або у спеціальній програмі, затвердженій відповідним рішенням Одеської міської ради.

Враховуючи вже існуючий досвід надання соціальних послуг, прийняття програми ефективніше забезпечить розв’язання соціальних проблем міста, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та комплексності, координує взаємодію виконавчих органів міської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості. Крім того, запровадження програмного фінансування заходів міської соціальної політики забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері Одеси.

Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації в місті Одесі є відповідне формування міської соціальної політики. Аналіз дійсних державних стратегічних актів свідчить про головну мету державної соціальної політики – перетворення України в соціально орієнтовну державу. Зокрема, стратегією економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки, схваленою Указом Президента України від 28.04.2004 р. № 493/2004, для підвищення якості життя населення серед основних напрямів політики доходів визначено посилення адресної підтримки малозабезпечених сімей.

Уряд проводить у соціальній сфері цілеспрямовану, збалансовану і зрозумілу для людей політику, наближаючи вітчизняні соціальні стандарти до європейського рівня з урахуванням реальних економічних можливостей країни, її бюджету. Тож спільні намагання покращити життя українців, особливо тих, хто потребує піклування з боку влади і суспільства, приводять до соціального благополуччя та добробуту громадян.

Серед основних завдань стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2006р. № 879, визначено подолання негативних наслідків старіння, для чого передбачається розроблення відповідних програм поліпшення соціального захисту та удосконалення системи соціального забезпечення осіб похилого віку, забезпечення рівного доступу цієї категорії громадян до засобів збереження здоров’я та активного довголіття, підвищення якості соціальних послуг, що надаються особам, нездатним до самообслуговування у зв’язку з похилим віком.

Враховуючи вищевикладене, визначено такі пріоритетні напрямки програми:


1. Сталий розвиток міської системи надання соціальних послуг через забезпечення їх надання у вигляді місцевих соціальних гарантій, урізноманіт-нення та поступове зростання їх якості та вартості з урахуванням встановлених державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, норм харчування тощо).

2. Запровадження інноваційних соціальних послуг для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

3. Запобігання проявам соціальної напруги та небезпечних соціальних процесів.


Каталог: images -> File -> Dodatki2008
File -> Заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
File -> Приморська районна адміністрація одеської міської ради Річний звіт 2013 р
File -> Додаток до рішення Одеськ ої міської ради від № звіт про виконання Програми
File -> Розпорядження міського голови від 10. 04. 2013р. №305-01р План загальноміських заходів з відзначення 69-ї річниці визволення м. Одеси від німецько-фашистських загарбників № з/п Назва заходу
File -> Розпорядження Одеського міського голови №1215
File -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № звіт про виконання Програми
File -> Рішення Одеської міської ради №60-viі
File -> Розпорядження міського голови №522 від 10. 06. 2015 План заходів з відзначення у м. Одесі 19-ї річниці Конституції України № з/п Назва заходу Дата, час та місце проведення заходу
Dodatki2008 -> Рішення Одеської міської ради №2480-V


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка