Додаток 1 Порядок реєстрації народження та визначення походження дитини Загальна інформаціяСкачати 298.67 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір298.67 Kb.
Додаток 1
Порядок реєстрації народження та визначення походження дитини
Загальна інформація
Реєстрація народження дитини провадиться державним органом реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові і засвідчується свідоцтвом про народження (стаття 144 Сімейного кодексу України).
Права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому державним органом реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому статтями 122 та 125 Сімейного кодексу України (стаття 121 Сімейного кодексу України).
Визначення прізвища, імені та по батькові
Прізвища, імена та по батькові є тими ознаками, які індивідуалізують особу, виділяють її з-поміж інших, надаються їй при реєстрації народження і є невід’ємними від неї.
Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом (стаття 145 Сімейного кодексу України).

Ім'я дитини визначається за згодою батьків. Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір'ю дитини. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом (стаття 146 Сімейного кодексу України).


По батькові дитини визначається за іменем батька. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком (стаття 147 Сімейного кодексу України).
Місце реєстрації народження
Реєстрація народження дитини провадиться державним органом реєстрації актів цивільного стану за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них за їх усною чи письмовою заявою.

У разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження - за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває (стаття 163 розділу V Кодексу про шлюб та сім’ю України, що зберігає свою чинність у частині, яка не суперечить Сімейному кодексу України, до прийняття спеціального закону, пункти 3,8 глави 1 розділу ІІІ Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні).


Терміни реєстрації народження
Батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану (стаття 144 Сімейного кодексу України).
Несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 2121 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Документи, необхідні для реєстрації народження
Одночасно з заявою про реєстрацію народження подаються:

а) паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них). Якщо документ, що посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред'явлений, то орган реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в реєстрації народження дитини. Відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб.

б) паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі, якщо реєстрація народження провадиться не батьками, а іншою особою;

в) документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини, заява батька про визнання батьківства). За відсутності свідоцтва про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини (пункт 11 глави 1 розділу ІІІ Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні).


Підставами для реєстрації народження є:

а) медичне свідоцтво про народження форми № 103/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 N 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024, що видається закладами охорони здоров'я, незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи;

б) медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми № 103-1/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024, заява двох свідків, присутніх при пологах, у разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я;

в) акт, складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потягу тощо) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі), у випадку народження дитини на морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному засобі. У разі відсутності лікаря або фельдшера реєстрація народження провадиться на підставі вказаного акта та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми № 103-1/о;


г) лікарське свідоцтво про перинатальну форми № 106-2/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024, у разі мертвонародження.

Ці документи подаються до органу реєстрації актів цивільного стану, де реєструється народження. При відсутності підстав для реєстрації народження, визначених у цьому пункті, реєстрація народження провадиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження даною жінкою (пункт 2 глави 1 розділу ІІІ Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні).


Реєстрація народження дитини, батьки якої перебувають у шлюбі

Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини (частина перша статті 122 Сімейного кодексу України).
Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя (частина друга статті 122 Сімейного кодексу України).

Реєстрація народження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі

Подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припинено, у разі народження дитини до спливу десяти місяців після припинення їх шлюбу, мають право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі подання іншою особою та матір'ю дитини заяви про визнання батьківства. Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження дитини від батька може бути визначене за спільною заявою матері та чоловіка, який вважає себе батьком (частина третя статті 122 Сімейного кодексу України).
Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається за їх заявою; за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини; за рішенням суду (частина друга статті 125 Сімейного кодексу України).
Орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни до Книги реєстрації народжень на підставі заяви про визнання батьківства або рішення суду та видає нове свідоцтво про народження (стаття 134 Сімейного кодексу України).
При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою (частина перша статті 135 Сімейного кодексу України).
Зразки заяв, що подаються для визнання батьківства
Зразок заяви жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, про визнання батьківства народженої дитини
До ________________________________________

                  (назва органу реєстрації актів цивільного стану)

від ________________________________________

                      (прізвища, власні імена, по батькові батьків)


___________________________________________ 

ЗАЯВА

про визнання батьківства
Я, ______________________________________________________________________, визнаю

(прізвище, власне ім'я, по батькові)

себе батьком ____________________________________________________________________,

                                                (прізвище, власне ім'я, по батькові дитини)


який(а) народився(лась) "___" ____________20__ р. у

________________________________________________________________________________

(прізвище, власне ім'я, по батькові)

Я, ________________________________________________________________________, мати

                       (прізвище, власне ім'я, по батькові при реєстрації народження дитини)

_________________________________________________________________ підтверджую, що

(прізвище, власне ім'я, по батькові дитини)

_______________________________________________________________ є його (її) батьком.

(прізвище, власне ім'я, по батькові)
Відповідно до статті 126 Сімейного кодексу України просимо внести відомості про батька до актового запису про народження нашої дитини, по батькові дитини просимо вказати за власним іменем батька ________________________________________________________________________,
присвоїти їй прізвище батька _____________________________________________________,

виправити дошлюбне прізвище матері з ___________________________________________ на

шлюбне прізвище ___________________________________, яке взяте при реєстрації шлюбу з

батьком дитини, та видати свідоцтво про народження дитини. 


Про себе повідомляємо: БАТЬКО

МАТИ


1. Прізвище 2. Власне ім'я 3. По батькові 4. Дата народження 5. Громадянство місце реєстраційного

штампа (відмітки) 


6. Місце проживання (повна адреса) 7. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом і коли виданий) 8. Якщо батьки дитини перебувають у шлюбі, то вказати місце реєстрації шлюбу, номер та дату складання актового запису про шлюб 


До заяви додаємо: _______________________________________________

(перелік документів)

_______________________________________________

_______________________________________________ 

  

Підписи батьків:


Батько _________________________  Мати __________________________ 
"___" ____________ 20__ р. 

  
 Зразок заяви жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, про визнання батьківства не народженої дитини
До ________________________________________

                (назва органу реєстрації актів цивільного стану)

від_________________________________________

                   (прізвища, власні імена, по батькові батьків)

__________________________________________ 
ЗАЯВА

про визнання батьківства
Я, ___________________________________________________________, визнаю себе батьком

                                                         (прізвище, власне ім'я, по батькові)

дитини, яка буде народжена у ______________________________________________________

                                                                      (прізвище, власне ім'я, по батькові) 


Я, __________________________________________________, підтверджую, що батьком моєї

               (прізвище, власне ім'я, по батькові майбутньої матері)

майбутньої дитини є ______________________________________________________________

                                                                          (прізвище, власне ім'я, по батькові) 


Надалі при реєстрації народження, відповідно до ст. 126 Сімейного кодексу України, просимо внести відомості про батька до актового запису про народження нашої дитини, по батькові дитини просимо вказати за власним іменем батька _____________________, присвоїти їй прізвище батька _____________________ 

Про себе повідомляємо: 

БАТЬКО 

МАТИ


1. Прізвище 2. Власне ім'я 3. По батькові 4. Дата народження 5. Громадянство 6. Місце проживання (повна адреса) 7. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом і коли виданий) 


місце реєстраційного

штампа (відмітки) 

До заяви додаємо: _______________________________________________

(перелік документів)

_______________________________________________

_______________________________________________ 

  

Підписи батьків: 


Батько _________________________  Мати __________________________ 

"___" ____________ 20__ р. Зразок заяви чоловіка про визнання батьківства щодо дитини, мати якої померла, оголошена померлою, визнана недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав або не проживає з дитиною більше 6-ти місяців і не виявляє про неї материнської турботи та піклування або місце проживання якої невідоме

До ________________________________________

                  (назва органу реєстрації актів цивільного стану)

від _________________________________________

                       (прізвище, власне ім'я, по батькові батька)

___________________________________________

                                            (місце проживання) 

ЗАЯВА БАТЬКА ДИТИНИ

ПРО ВИЗНАННЯ БАТЬКІВСТВА

Я, _____________________________________________________________________________,

(прізвище, власне ім'я, по батькові батька)

визнаю себе батьком дитини ______________________________________________________,

                                                                (прізвище, власне ім'я, по батькові дитини)

_______________________________________________________________________________,

яка народилась "___" ________________ р. у _________________________________________

_______________________________________________________________________________,

                                                 (прізвище, власне ім'я, по батькові матері)

яка померла, оголошена померлою, визнана недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав або не проживає з дитиною більше 6-ти місяців і не виявляє про неї материнської турботи та піклування, місце проживання якої невідоме (потрібне підкреслити), що підтверджується документами ______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Прошу записати мене батьком дитини в актовому записі про її народження, указавши по батькові дитини за моїм власним іменем _________________________________________________________,

прізвище дитині присвоїти _______________________________________________________

та видати свідоцтво про її народження. 

Про себе повідомляю: 


N з/п 

Питання

Відповіді


1

Прізвище, власне ім'я, по батькові 
2

Число, місяць, рік народження 
3

Громадянство 
4

Місце проживання  місто (село) район область, держава вулиця будинок N        квартира N 
5

Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ серія                N  орган, яким виданий дата видачі 
місце реєстраційного

штампа (відмітки) 


До заяви додаю:

документи, що підтверджують відомості про матір, яка померла, оголошена померлою, визнана недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав, не проживає з дитиною більше 6-ти місяців і не виявляє про неї материнської турботи та піклування, місце проживання якої невідоме (потрібне підкреслити), на ____________ аркушах.

                                                                                          (кількість) 

"___" ____________ 20__ р.  ______________________

(підпис батька) 

 

Зразок заяви матері, яка не перебуває у шлюбі, щодо запису відомостей про батька дитини у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду про визнання батьківства


До __________________________________

          (назва органу реєстрації актів цивільного стану)

від __________________________________

              (прізвище, власне ім'я, по батькові заявниці)

_________________________  
Місце проживання ______________________

_________________________  ЗАЯВА
Відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України прошу внести відомості про батька до актового запису про народження сина (дочки) (потрібне підкреслити)_____________________________________________________________________

                                                         (прізвище, власне ім'я, по батькові) 


У графі "Відомості про батька" прошу записати прізвище батька за моїм прізвищем і вказати таке його власне ім'я та по батькові: __________________________________________________________ 

"___" _____________ 20__ р.  Підпис _____________________ 

місце реєстраційного

штампа (відмітки) 


 

Зразок спільної заяви чоловіка та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини

СПІЛЬНА ЗАЯВА

чоловіка та дружини (колишнього подружжя)

про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини

(потрібне підкреслити)


Я, _________________________________________________, не визнаю себе батьком дитини,

                (прізвище, власне ім'я, по батькові чоловіка (колишнього чоловіка))

народженої _________________________________ моєю дружиною (колишньою дружиною)

                          (число, місяць та рік народження)

________________________________________________________________________________

(прізвище, власне ім'я, по батькові дружини (колишньої дружини))


Я, ___________________________________________________, підтверджую, що мій чоловік

                            (прізвище, власне ім'я, по батькові матері)

(колишній чоловік) _______________________________________________________________

                                                                       (прізвище, власне ім'я, по батькові)

не є батьком народженої ____________________________________ ____________________

                                                                         (число, місяць та рік народження)

мною дитини. 

"___" _____________ 20__ р.  Підпис _____________________ 


  

Підпис _______________________ 

місце реєстраційного

штампа (відмітки) 


 

Зразок спільної заяви попереднього чоловіка матері дитини та чоловіка у повторному шлюбі щодо визнання батьківства

СПІЛЬНА ЗАЯВА

попереднього чоловіка матері дитини

та чоловіка у повторному шлюбі

щодо визнання батьківства
Я, ___________________________________________________, визнаю себе батьком дитини,

                                       (прізвище, власне ім'я, по батькові батька)

народженої ___________________________________ _______________________________,

              (число, місяць, рік народження дитини) (прізвище, власне ім'я, по батькові матері)


яка перебуває у шлюбі з ___________________________________________________________

                                                                  (прізвище, власне ім'я, по батькові чоловіка) 


Я, _____________________________________________________, не заперечую проти запису

                            (прізвище, власне ім'я, по батькові чоловіка)

батьком ________________________________________________________________________

                                                (прізвище, власне ім'я, по батькові батька дитини)

дитини, народженої _______________________________ моєю дружиною _______________

                               (число, місяць, рік народження дитини)

________________________________________________________________________________

                                              (прізвище, власне ім'я, по батькові) 


Я, __________________________________________________, даю згоду на визнання і запис

                       (прізвище, власне ім'я, по батькові матері)

батьком ________________________________________________________________________

                                                  (прізвище, власне ім'я, по батькові)

дитини, народженої мною _________________________________________________________

                                                                (число, місяць, дата народження дитини) 


Про себе повідомляємо: 

N з/п 

Питання

Відповіді


1

Прізвище, власне ім'я, по батькові батька дитини
2

Місце проживання батька дитини (повна адреса)
3

Документ, що посвідчує особу батька дитини: серія, номер, дата видачі, орган, який видав паспорт або паспортний документ 

місце реєстраційного

штампа (відмітки) 4

Прізвище, власне ім'я, по батькові чоловіка матері дитини
5

Місце проживання чоловіка матері дитини (повна адреса)  
6

Документ, що посвідчує особу чоловіка матері дитини: серія, номер, дата видачі, орган, який видав паспорт або паспортний документ 
7

Прізвище, власне ім'я, по батькові матері дитини
8

Місце проживання матері дитини (повна адреса) 
9

Документ, що посвідчує особу матері дитини: серія, номер, дата видачі, орган, який видав паспорт або паспортний документ 
"___" ____________ 20__ р. 


Підпис 

_____________________

(батька дитини) 

  

Підпис _____________________

(матері дитини) 

  

Підпис 


_____________________

(чоловіка у повторному шлюбі) Посилання на нормативну базу, що регулює питання реєстрації


народження та визначення походження дитини
Розділ V Кодексу про шлюб та сім’ю України, який зберігає свою чинність у частині, що не суперечить Сімейному кодексу України, до прийняття спеціального закону


Стаття 163. Місце і порядок реєстрації народження


Реєстрація народження провадиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них, а в разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєструвати народження - за заявою родичів, інших осіб або адміністрації лікувального закладу, в якому перебувала мати під час народження дитини.

Сімейний кодекс України

Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини

1. Права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому державним органом реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому статтями 122 та 125 цього Кодексу.Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою

1. Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя.

Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини.

2. Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя.

3. Подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припинено, у разі народження дитини до спливу десяти місяців після припинення їх шлюбу, мають право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі подання іншою особою та матір'ю дитини заяви про визнання батьківства.

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження дитини від батька може бути визначене за спільною заявою матері та чоловіка, який вважає себе батьком.Стаття 125. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

1. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини.

2. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається:

1) за заявою матері та батька дитини;

2) за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини;

3) за рішенням суду.Стаття 126. Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

1. Походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Така заява може бути подана як до, так і після народження дитини до державного органу реєстрації актів цивільного стану.

2. Якщо заява про визнання себе батьком дитини подана неповнолітнім, державний орган реєстрації актів цивільного стану повідомляє батьків, опікуна, піклувальника неповнолітнього про запис його батьком дитини. У разі якщо повідомити батьків, опікуна, піклувальника неповнолітнього неможливо, державний орган реєстрації актів цивільного стану повинен повідомити орган опіки та піклування про запис неповнолітнього батьком дитини.

3. Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою, за умови її нотаріального засвідчення. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.Стаття 134. Реєстрація визнання батьківства, материнства

1. На підставі заяви осіб, зазначених у статтях 126 і 127 цього Кодексу, або рішення суду орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни до Книги реєстрації народжень та видає нове Свідоцтво про народження.Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене

1. При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

У разі смерті матері, а також за неможливості встановити місце її проживання запис про матір та батька дитини провадиться відповідно до цієї статті, за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина.

2. Якщо батьки дитини невідомі, запис про них у Книзі реєстрації народжень провадиться за рішенням органу опіки та піклування.Стаття 144. Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану

1. Батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

2. У разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєструвати народження дитини реєстрація провадиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

3. Реєстрація народження дитини провадиться державним органом реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

4. Реєстрація народження дитини засвідчується Свідоцтвом про народження, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.Стаття 145. Визначення прізвища дитини

1. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків.

Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою.

2. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ.

3. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Стаття 146. Визначення імені дитини

1. Ім'я дитини визначається за згодою батьків.

Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір'ю дитини.

2. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.

3. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Стаття 147. Визначення по батькові дитини

1. По батькові дитини визначається за іменем батька.

2. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 2121. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини

Утаювання обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану -

тягне за собою накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 22.11.2007 № 1154/5), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 22.11.2007 за № 1305/14572

III. Реєстрація окремих актів цивільного стану

1. Реєстрація народження та визначення походження дитини

2. Підставами для реєстрації народження є:

а) медичне свідоцтво про народження форми N 103/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 N 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1150/13024 (далі - форма N 103/о), що видається закладами охорони здоров'я, незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи;

б) медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми N 103-1/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 N 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1150/13024 (далі - форма N 103-1/о), заява двох свідків, присутніх при пологах, у разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я.

Медична довідка заповнюється лікарем, під наглядом якого перебуває новонароджений, і засвідчується підписом керівника закладу охорони здоров'я та круглою печаткою закладу.

При реєстрації народження дитини, народженої поза закладом охорони здоров'я, на підставі документів, визначених у підпункті "б" цього пункту, у графі 10 актового запису про народження зазначаються номер, дата видачі медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми N 103-1/о, а також прізвища, власні імена, по батькові двох свідків, присутніх при пологах, їх власні підписи, серії, номери їх паспортів або паспортних документів, яким органом і коли вони видані, а також місце проживання свідків;

в) акт, складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потяга тощо) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі), у випадку народження дитини на морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному засобі. У разі відсутності лікаря або фельдшера реєстрація народження провадиться на підставі вказаного акта та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми N 103-1/о;

г) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть форми N 106-2/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 N 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1150/13024 (далі - форма N 106-2/о), у разі мертвонародження.

Ці документи подаються до органу реєстрації актів цивільного стану, де реєструється народження. При відсутності підстав для реєстрації народження, визначених у цьому пункті, реєстрація народження провадиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження даною жінкою.
3. Реєстрація народження дитини провадиться державним органом реєстрації актів цивільного стану за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них.

Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, то народження дитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка визнає себе батьком дитини, якщо з заявою про реєстрацію народження ця особа одночасно подає заяву про визнання батьківства.

8. Реєстрація народження провадиться за усною чи письмовою заявою батьків дитини чи одного з них, а в разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості для них зареєструвати народження - за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов'язані подати невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини.

Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на батьків дитини відповідальності, встановленої законом.

Реєстрація в органах реєстрації актів цивільного стану мертвонароджених і дітей, які померли в перші 0 - 6 діб після народження, провадиться закладом охорони здоров'я, в якому народився мертвонароджений, помер новонароджений.

При пологах, які приймали вдома, реєстрація провадиться закладом охорони здоров'я, медичний працівник якого приймав пологи або констатував смерть новонародженого; у випадку, якщо була знайдена мертва дитина віком 0 - 6 діб, - бюро судово-медичної експертизи.

Заклади охорони здоров'я при мертвонародженні, народженні та смерті дитини, померлої на першому тижні життя, бюро судово-медичної експертизи - у разі встановлення факту смерті дитини поза лікувальним закладом зобов'язані звернутися до органу реєстрації актів цивільного стану з заявою про реєстрацію не пізніше трьох діб.

Повідомлення в органи реєстрації актів цивільного стану про мертвонародження, про народження та смерть дитини, яка померла на першому тижні життя, покладається на головного лікаря (керівника) закладу охорони здоров'я, де перебувала мати під час пологів або помер новонароджений; на заклад, лікарі якого надавали медичну допомогу при пологах удома або установили смерть новонародженого вдома; на керівника бюро судово-медичної експертизи - у разі встановлення факту смерті дитини поза лікувальним закладом (на вулиці, удома, коли медичного нагляду не було, та іншому місці).

11. Одночасно з заявою про реєстрацію народження подаються:

а) паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них). Якщо документ, що посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред'явлений, то орган реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в реєстрації народження дитини. Відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб. Дані про громадянство в актовому записі про народження та свідоцтві не заповнюються, про що робиться відповідний запис у графі "Для відміток". Надалі ці дані можуть бути доповнені відповідно до Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 вересня 2002 року N 86/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2002 року за N 786/7074;

б) паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі, якщо реєстрація народження провадиться не батьками, а іншою особою;в) документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини, заява батька про визнання батьківства). За відсутності свідоцтва про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка