Додаток 1 до Програми Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Старобільському районі на 2013 – 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада»Скачати 175.42 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір175.42 Kb.
Додаток 1

до Програми
Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Старобільському районі на 2013 – 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада»№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат
2013 р.

2014 р.

2015 р.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Підвищення ефективності взаємодії Старобільської райдержадміністрації з інститутами громадянського суспільства

1.1.Проведення консультацій з громадськістю (конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за «круглим столом», зборів, зустрічей з громадськістю; електронних консультацій)

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА, управління та відділи РДА

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

Отримання пропозицій від ІГС щодо розвитку району та врахування їх при підготовці управлінських рішень

1.2. Організація публічного громадського обговорення щорічного звіту голови райдержадміністрації щодо виконання Програми соціально-економічного розвитку міста

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату

РДА, відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі апарату РДАза рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

Підвищення інформованості громадськості про результати діяльності влади, врахування отриманих даних під час подальшої роботи

1.3. Проведення щорічних громадських слухань щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

щороку

в грудні


протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату

РДА


за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

Визначення стану виконання Стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в районі

1.4. Сприяння проведенню громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на території Старобільського району

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА, управління та відділи РДА

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

публічна оцінка ефективності роботи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

1.5. Сприяння проведенню громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

зниження рівня корупції в суспільстві

1.6. Залучення представників ІГС та громадської ради при Старобільській райдержадміністрації в якості експертів до розробки регіональних та місцевих програм

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА, управління та відділи РДА

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

Активізація участі громадськості у
формуванні та реалізації державної та регіональної політики


1.7. Проведення «днів відкритих дверей» для представників ІГС та ЗМІ для ознайомлення з роботою райдержадміністрації

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА, управління та відділи РДА

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

Підвищення прозорості діяльності райдержадміністрації

1.8. Залучення ІГС до роботи у складі оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчого органу райдержадміністрації

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА, управління та відділи РДА

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

Підвищення прозорості діяльності райдержадміністрації та залучення представників ІГС до вирішення актуальних питань району

2.

Підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства, спрямованих на розвиток Старобільського району

2.1. Проведення Дня громадянського суспільства

щороку

в грудні


Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

зміцнення ІГС та популяризація громадянської культури в районі

2.2. Надання організаційної підтримки ІГС у процесі реалізації їх ініціатив

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА, управління та відділи РДА

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

всебічний розвиток ІГС та налагодження конструктивного діалогу влади та громадськості

3.

Забезпечення сприятливих умов для розвитку інститутів громадянського суспільства шляхом розробки відповідних нормативно-правових актів

3.1.Сприянняпроведенню ІГС громадської експертизи проектів нормативно-правових актів та діяльності органів виконавчої влади

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА, управління та відділи РДА, громадська рада при Старобільській райдержадміністрації (за згодою)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

підвищення якості рішень, що
приймають місцеві органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування

4.

Сприяння активізації діяльності органів самоорганізації населення

4.1. Сприяння діяльності органів самоорганізації населення

протягом

2013 – 2015 рр.міська рада (за згодою), громадська рада при Старобільській райдержадміністрації (за згодою

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

створення належних умов локального значення для діяльності ОСН та розширення їх участі у вирішенні актуальних питань території


4.2. Створення Координаційної ради з питань розвитку органів самоорганізації населення в Старобільському районі

2013 рік

міська рада (за згодою), громадська рада при Старобільській райдержадміністрації (за згодою

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

Підвищення ролі органів самоорганізації населення у вирішенні питань району

4.3. Розроблення Положення про органи самоорганізації населення

2013 рік

міська рада (за згодою), громадська рада при Старобільській райдержадміністрації (за згодою

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

Створення належних нормативно-правових умов для діяльності ІГС

4.4. Запровадження щорічного конкурсу «Кращий орган самоорганізації населення року»

протягом

2013 – 2015 рр.міська рада (за згодою))

міський бюджет


підвищення зацікавленості населення в роботі ОСН

4.4. Розробка методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо створення та діяльності ОСН

протягом

2013 рокуорганізаційний відділ виконкому, громадська рада при Краснодонському виконкомі (за згодою)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

активізація діяльності органів місцевого самоврядування щодо сприяння створенню та роботі ОСН

5.

Підвищення професійного рівня працівників райдержадміністрації в питаннях взаємодії з громадськістю
5.1. Проведення семінарів-тренінгів з питань сприяння розвитку громадянського суспільства (зокрема, щодо проведення консультацій з громадськістю, сприяння проведенню громадської експертизи, створення та налагодження роботи громадської ради, доступу до публічної інформації, соціального замовлення, проведення конкурсів проектів для фінансової підтримки ІГС тощо) та комунікативних навичок для працівників управлінь та відділів райдержадміністрації відповідальних за напрям «робота з громадськістю»

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

підвищення професійного рівня працівників органів виконавчої влади, відповідальних за взаємодію з громадськістю

6.

Сприяння діяльності громадської ради при Старобільській райдержадміністрації

6.1. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадської ради


протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА
підвищення ефективності роботи громадської ради

6.2. Сприяння участі членів громадської ради при Старобільській райдержадміністрації у обласних та всеукраїнських заходах, спрямованих на розвиток громадянського суспільства

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА

можливість обміну досвідом у сфері громадської діяльності на обласному та державному рівні

7.

Впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій та принципів електронної демократії у практику взаємодії влади з громадськістю


7.1. Забезпечення діалогу органів влади з громадськістю у соціальних мережах

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

налагодження всебічного діалогу з громадськістю з використанням потенціалу соціальних мереж

8.

Забезпечення поінформованості суспільства про діяльність ІГС через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії

8.1 Організація виїзних «громадських приймалень» з метою надання населенню району консультацій

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА, громадська рада при Старобільській райдержадміністрації (за згодою

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

Підвищення рівня довіри жителів району до органів влади

8.2. Забезпечення інформування населення про стан реалізації плану заходів з упровадження Міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»


протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА, громадська рада при Старобільській райдержадміністрації (за згодою

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

підвищення обізнаності населення щодо реалізації плану заходів з упровадження Міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
8.3. Проведення в навчальних та бібліотечних закладах району спеціальних інтерактивних інформаційних заходів, зустрічей з активістами, відкритих уроків з питань участі громадськості у формуванні та реалізації політики, вирішенні питань місцевого значення, створення та діяльності ІГС та ОСН

протягом

2013 – 2015 рр.управління освіти, молоді і спорту, відділ культури

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

підвищення поінформованості мешканців та в першу чергу молоді про можливості участі в процесі реалізації державної політики

8.4. Сприяння створенню окремих спеціальних рубрик, присвячених ефективним прикладам діяльності ІГС, участі громадськості у формуванні та реалізації політики, вирішенні питань місцевого значення, в місцевих ЗМІ

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

створення системи інформаційної підтримки процесу розвитку громадянського суспільства та доступу громадян до інформації

8.5. Створення тематичних телепрограм з питань взаємодії ІГС з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування та їх розміщення на офіційному сайті райдержадміністрації

протягом

2013 рокуСектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

підвищення рівня поінформованості мешканців району про сучасний стан розвитку громадянського суспільства

8.6. Забезпечення розміщення та постійної актуалізації інформації про стан розвитку громадянського суспільства в Старобільському районі на офіційному сайті райдержадміністрації

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

забезпечення оперативного інформування мешканців району про сучасний стан розвитку громадянського
суспільства
9.

Стимулювання громадської активності населення через впровадження форм заохочення громадян до участі у громадському житті

9.1. Проведення щорічних конкурсів «Краща громадська ініціатива року», «Кращий волонтер», «Кращий благодійник» , «Краще інформаційне повідомлення / відео/ролік/біл-борд»з урочистим нагородженням переможців за номінаціями

протягом

2013 – 2015 рр.Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА, міська рада (за згодою), управління освіти, молоді і спорту, відділ культури, управління соціального захисту населення
заохочення кращих ініціатив ІГС

9.2 Проведення щорічних районних сільських спортивних ігор з метою залучення сільського населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом

протягом

2013 – 2015 рр.управління освіти, молоді і спорту,

міський бюджет


заохочення кращих спортсменів

Фінансування заходів Програми


міський бюджет


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка