Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека


Студент вузу - користувач ДОУНБСторінка4/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4   5

Студент вузу - користувач ДОУНБ


(основні положення програми та методика дослідження)

м. Дніпропетровськ

2002
І. Обґрунтування доцільності

проведення дослідження
Починаючи з 90х років, у наукових бібліотеках України намітилося зростання потоку користувачів-студентів. Аналогічна ситуація склалася і в ДОУНБ. Це пов’язано в першу чергу з процесами в політичному та економічному житті країни, що негативно позначилися на всіх формах виробництва, розвитку науки, культури і освіти. Значно погіршилось інформаційно-методичне забезпечення учбових закладів, зменшився випуск спеціальної навчальної літератури, зросли ціни на друковану продукцію, що ускладнило її придбання. За цих обставин сьогодні вузівські бібліотеки не в змозі самостійно задовольнити інформаційні потреби студентів. Саме тому підвищилося значення ДОУНБ, найбільшої універсальної бібліотеки міста, в забезпеченні наукового та учбового процесів вищої школи. Природно, що це викликало істотні структурні зміни у складі читачів. Зменшується кількість науковців і фахівців, але в той же час значно збільшується кількість користувачів-студентів. У зв’язку з цим система обслуговування стає вкрай напруженою, особливо в період екзаменаційних сесій. Звичайним явищем стали великі черги. Інформаційні потреби користувачів – студентів пов’язані переважно з навчанням, коли виконуються курсові та дипломні роботи (проекти). Вони досить складні, наближаються до потреб науковців та фахівців.

Ця тенденція і зумовлює необхідність проведення дослідження: “Студент вузу – користувач ДОУНБ” з метою отримання найбільш повною соціологічної інформації для вдосконалення роботи і її прогнозування стосовно подальших змін в обслуговуванні користувачів-студентів.


ІІ. Мета і завдання

дослідження
Мета дослідження:

Визначення реального стану і виявлення шляхів та напрямків удосконалення системи обслуговування сучасної категорії користувачів-студентів в ДОУНБ на основі вивчення їх динамічно зростаючих потреб, структури читацьких запитів за типами видань, їх видами, періодом видання та ступеня задоволення існуючими інформаційно-документальними ресурсами.

Завдання дослідження обумовлюються його метою:

- визначити вищі навчальні заклади м. Дніпропетровська, студенти яких найчастіше користуються послугами ДОУНБ:

- вивчити можливості задоволення сучасних запитів користувачів-студентів на літературу бібліотеками вищих навчальних закладів міста;

- виявити мотиви звернення користувачів-студентів до ОУНБ і визначити її місце серед інших бібліотечно-інформаційних закладів міста:

- вивчити умови задоволення потреб користувачів-студентів бібліотечними фондами, умови читання, форми і методи обслуговування в ДОУНБ та бібліотеках вищих навчальних закладів міста;

- вивчити думки та пропозиції користувачів-студентів щодо обслуговування в ДОУНБ, оцінити їх вплив на формування іміджу бібліотеки;

- вивчити думки фахівців-бібліотекарів ДОУНБ та бібліотек вищих навчальних закладів щодо питань обслуговування їх інформаційних потреб;

- скласти середньостатистичний портрет користувача-студента ДОУНБ на підставі соціально-демографічних та читацьких характеристик;

- визначити напрямки і форми взаємодії ДОУНБ з іншими бібліотеками міста в питаннях обслуговування користувачів-студентів.
ІІІ. Об’єкт і предмет дослідження

Практична новизнаОб’єкт – студенти вищих навчальних закладів м. Дніпропетровська.

- бібліотечні працівники відділів обслуговування ДОУНБ та бібліотек вищих навчальних закладів м. Дніпропетровська.

- фонди бібліотек вищих навчальних закладів (навчально-інформаційні та науково-популярні книги, довідкові, періодичні видання, кінофотодокументи)

Предмет – читацькі потреби студентської молоді та ступінь їх задоволення документально-інформаційними ресурсами ДОУНБ, бібліотеками вищих навчальних закладів, їх думки, оцінки, пропозиції.

- відповідність фондів бібліотек вузів потребам читачів за галузевим і змістовним аспектами.Практична новизна дослідження полягає в розробці рекомендацій з удосконалення вивчення даної групи читачів, у висновках і узагальненнях, які направлені на задоволення інформаційних потреб користувачів-студентів, та розробці рекомендацій з питань консолідації і кооперації ДОУНБ з іншими інституціями системи документально-інформаційних комунікацій м. Дніпропетровська.
ІV. Робочі гіпотези дослідження
ДОУНБ займає провідне місце в інформаційному просторі м. Дніпропетровська і є конкурентноспроможною щодо задоволення інформаційних потреб користувачів, зокрема студентів.

Передбачається, що:

- підвищився престиж освіти та професій, що потребують спеціальних знань, тому поширюються мотиви звернення читачів-студентів до відділів обслуговування ДОУНБ;

- об’єктивні труднощі в книговиданні, книгозабезпеченні й фінансуванні спричинили значні прогалини у фондах бібліотек вищих навчальних закладів;

- документально-інформаційні ресурси, а також перелік довідково-бібліографічних послуг бібліотек вищих навчальних закладів не відповідають сучасним запитам студентів на інформацію та інформаційно-бібліотечні послуги;

- виникають суперечності між інформаційними потребами читачів-студентів та можливостями їх задоволення бібліотеками вищих навчальних закладів;

- існує потреба консолідації та кооперації наявних документально-інформаційних ресурсів ДОУНБ з іншими інституціями документальних комунікацій м. Дніпропетровська.

V. Основні етапи проведення дослідження
І етап - Вивчення проблеми та розробка програми і методики дослідження.

Підготовка бланкової продукції.

грудень 2001 – лютий 2002 р.

ІІ етап - збирання інформації

квітень – червень 2002 р.

ІІІ етап - Обробка та аналіз отриманих даних.

Підведення підсумків дослідження

липень – вересень 2002 р.


ІV етап - Узагальнення матеріалів соціологічного дослідження. Підготовка висновків, інформацій та рекомендацій щодо впровадження результатів у практику роботи ДОУНБ.

жовтень – листопад 2002 р.


VІ. Методика дослідження
Поставлені в дослідженні завдання будуть здійснені за допомогою таких методів:

документальні: аналіз бібліотечної документації: звітів, читацьких вимог, читацьких формулярів.

соціологічні: анкетування, спостереження, бесіди у відділах обслуговування, експертна оцінка (власний погляд на дану проблему)

аналітичні: аналіз закономірностей, синтезування ситуацій.

Для реалізації дослідницьких процедур розроблені форми статистичних таблиць, анкети для користувачів-студентів, бібліотечних працівників (див. додатки)


VІІ. Бази дослідження
Дослідження буде проведене на базі структурних підрозділів обласної наукової бібліотеки:
* відділ абонемента

* відділ читального залу

* відділ мистецтв

* відділ літератури іноземними мовами

* відділ краєзнавства

* патентно-технічний відділ

* відділ періодики

* відділ наукової інформації і бібліографії

* Internet

* зал нових надходжень
На базі Дніпропетровської ЦБС для дорослих
На базі бібліотек вищих навчальних закладів м. Дніпропетровська:
* Дніпропетровський національний університет

* Національна гірнича академія України

* Дніпропетровська національна металургійна академія

* Дніпропетровський хіміко-технологічний університет

* Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту

* Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

* Академія митної служби України

* Дніпропетровський аграрний університет

* Дніпропетровський фінансово-економічний інститут

* Дніпропетровська Академія управління бізнесу та права
Організаційно-дослідницькі питання вирішуються проблемною групою – організатором дослідження.

ІХ. Виконавці дослідження:

Відповідальний виконавець:
Луньова І.Є., - головний бібліотекар з науково-дослідницької роботи ДОУНБ
Співвиконавці:

Афанасьєва Л.Ф., - завідуюча відділом абонементу ДОУНБ

Марусенко Л.М., - завідуюча відділом читального залу ДОУНБ

Кудряшова Л.В., - завідуюча відділом літератури з мистецтва

Голуб І.С., - завідуюча відділом краєзнавства

Прокоф’єва О.В., - завідуюча відділом літератури іноземними мовами

Міщенко Т.М., - завідуюча відділом літератури з народного господарства та патентно-технічної документації

Браславська І.М., - завідуюча відділом періодики

Барабан І.В., - завідуюча відділом наукової інформації і бібліографії

Лисенко А.В., завідуюча відділом комплектування

Необхідна методична і практична допомога базам дослідження буде надаватися шляхом консультацій та виїздів на місця.
VІІІ. Респонденти дослідження, які беруть участь в анкетуванні і вивченні
- Респондент дослідження – студент вузу – користувач ДОУНБ

- Респондент дослідження – фахівець-бібліотекар:

- працівники структурних підрозділів ДОУНБ

- працівники бібліотек вищих навчальних закладів м. Дніпропетровська
Каталог: projects -> 2002
projects -> Методика викладання іноземних мов бібліографічний покажчик (за матеріалами періодичних видань за II півріччя 2004 року) Випуск 2 Дніпропетровськ
projects -> Бібліографічний покажчик (за матеріалами періодичних видань за I півріччя 2005 року) Випуск 3 Дніпропетровськ
projects -> Дніпропетровська обласна
projects -> Бібліотека Відділ документів іноземними мовами
projects -> Іноземних мов бібліографічний покажчик
projects -> За повідомленнями преси та неопублікованими матеріалами


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка