Для банківського сектора керівництво фатф застосування ризик-орієнтованого підходу для банківського сектораСторінка1/8
Дата конвертації03.11.2016
Розмір1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
КЕРІВНИЦТВО ФАТФ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО

СЕКТОРА

КЕРІВНИЦТВО ФАТФ - ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) - це незалежна міжурядова організація, яка розробляє і популяризує свої принципи для захисту всесвітньої фінансової системи від загроз відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації ФАТФ є загальновизнаними міжнародними стандартами з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму


Детальна інформація про ФАТФ розміщена на сайті:


www.fatf-gafi.org

FATF / OECD. All rights reserved, 2014


ФАТФ / ОЕСР. Всі права захищені, 2014
АНО «МУМЦФМ». Всі права захищені, 2015

Переклад підготовлений Міжнародним навчально-методичним центром фінансового моніторингу


Копіювання і переклад справжнього звіту здійснюються лише після отримання письмового дозволу ФАТФ. Заявки на отримання дозволу для всього документа або його окремих частин надсилаються до Секретаріату ФАТФ: 75775 Париж, вул. Андре Паскаля (факс: +33 1 44 30 61 37, e-mail: contact@fatf-gafi.org ).КЕРІВНИЦТВО ФАТФ - ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА
ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 3
ВСТУП
4

А. Довідкова інформація і контекст 4


В. Призначення Керівництва 6
С. Цільова аудиторія, статус та зміст Посібника 6

РОЗДІЛ I - РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (РОП) ФАТФ В

ОБЛАСТІ ПВК / ФТ 8
А. Що таке РОП? 8
В. Обґрунтування нового підходу 8
С. Застосування ризик-орієнтованого підходу 9
D. Труднощі 11

РОЗДІЛ II - КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ НАГЛЯДОВИХ ОРГАНІВ 17

А. Ризик-орієнтований підхід в наглядовій діяльності 17


В. Нагляд за застосуванням ризик-орієнтованого підходу 23

РОЗДІЛ III - КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ БАНКІВ 28

А. Оцінка ризиків 29


В. Зниження ризиків 31
С. Внутрішній контроль, управління і моніторинг 37

ДОДАТОК 1 - ПРИКЛАДИ НАГЛЯДОВОЇ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ КРАЇНАМИ З МЕТОЮ ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ 44
ДОДАТОК 2 - БАЗОВІ ПРИНЦИПИ БАЗЕЛЬСКОГО КОМІТЕТУ,
ПЕВНІ ФАТФ, ЯК АКТУАЛЬНІ ДЛЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З
МЕТОЮ ПВК / ФТ (РЕКОМЕНДАЦІЯ 26)
77
БІБЛІОГРАФІЯ 83


КЕРІВНИЦТВО ФАТФ - ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ПВК / ФТ Протидія відмиванню грошей / фінансуванню тероризму

БКБН Базельський комітет з банківського нагляду

БПБК Базові принципи Базельського комітету

НПК Належна перевірка клієнтів

ВНФПП Встановлені не фінансові підприємства та професії

ПФР Підрозділ фінансової розвідки

ПЗ [ ] Пояснювальна записка до Рекомендації [ ]

ВК Відмивання грошей

ПДО Публічні посадові особи

РОП Ризик-орієнтований підхід

Р. [ ] Рекомендація [ ]

ФТ Фінансування тероризму

КЕРІВНИЦТВО ФАТФ - ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА
КЕРІВНИЦТВО ПО ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК- ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРАДане Керівництво слід вивчати спільно з: • Рекомендаціями ФАТФ, зокрема, рекомендаціями 1 і 26 (Р.1 і р.26), Пояснювальними записками (ПЗ) до них і глосарієм;іншими відповідними документами ФАТФ, такими як


Керівництво ФАТФ по національній оцінці ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, Керівництво ФАТФ по державним посадовим особам і Керівництво ФАТФ по ПВК / ФТ та розширенню доступу до фінансових послуг.


ВСТУП

А. Довідкова інформація і контекст

1. Ризик-орієнтований підхід (РОП) є центральним елементом для ефективного виконання переглянутих Рекомендацій FATF по протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, прийнятих в 2012 році1. ФАТФ переглянула Керівництво по РОП для фінансового сектора з метою приведення його у відповідність з новими вимогами ФАТФ2 з урахуванням досвіду використання ризик-орієнтованого підходу, накопиченого державними органами і приватним сектором за минулі роки. Дане переглянуте Керівництво призначене для банківського сектора3, а для сектора цінних паперів буде підготовлено і випущено окреме Керівництво.
______________________________________

1 Документ ФАТФ (2012).


2 Стандарти ФАТФ включають Рекомендації ФАТФ, Пояснювальні записки до них та відповідні визначення з Глосарію.
3 Банківська діяльність означає діяльність або операції, описані в Глосарії ФАТФ у визначенні «фінансових установ», зокрема в підпунктах 1, 2 і 5. Цей посібник призначений для установ, що надають ці послуги.
КЕРІВНИЦТВО ФАТФ - ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА
ФАТФ також переглядає інші Керівництва по застосуванню РОП, які були розроблені на основі Рекомендацій від 2003 року4.

2. Проект Керівництва по застосуванню РОП для банківського сектора був підготовлений групою членів ФАТФ під керівництвом Великобританії і Мексики 5. У цій роботі також взяли участь представники приватного сектора6, і з ними проводилися консультації за проектом переглянутого документа._________________________________________4 В період з червня 2007 року по жовтень 2009 року ФАТФ затвердила ряд Керівництва по застосуванню РОП для різних комерційних секторів, а саме: для фінансового сектора, агентів по операціях з нерухомістю, бухгалтерів, провайдерів послуг трасту і компаній, торговців дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням , казино, професійних юристів, сектора обслуговування грошових операцій і сектора страхування життя (www.faft-gafi.org/documents/riskbasedapproach/ ).


5 До складу проектної групи ФАТФ входили члени ФАТФ (Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Китай, Франція, Німеччина, Гонконг, Індія, Італія, Японія, Мексика, Іспанія, Швейцарія, Нідерланди, Великобританія та США), асоційовані члени ( азіатсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням грошей (АТГ) в особі Бангладешу і Таїланду і МАНІВЕЛ в особі Польщі) і спостерігачі (Базельський комітет з банківського нагляду (БКБН), організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Міжнародна організація комісій з цінних паперів
(International Organization of Securities Commissions), Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (International Associatio n of Insurance Supervisors), Група наглядових органів міжнародних фінансових центрів (Group of International Finance Center Supervisors), Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк).


6 Своїх представників в проектну групу призначили компанія «Американ експрес» (Amex), Асоціація інститутів фінансового розвитку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (Association of Development Financing Institutions and Asia and the Pacific), Європейська асоціація кооперативних банків (European Association of Cooperative Banks), Європейська асоціація державних банків
(European Association of Public Banks), Європейська банківська федерація (European Banking Federation), Європейський комітет банківського сектора (European Banking Industry Committee),
Латиноамериканська банківська федерація (Latin America Banking Federation), Міжнародна банківська федерація (International Banking Federation), Міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT), Банківська асоціація Південної Африки
(Banking Association of South Africa), Вольфсбергської група, Союз арабських банків (Union of Arab Banks), Всесвітня рада кредитних спілок (World Council of Credit Unions) і Всесвітній інститут ощадних банків (World Savings Banks Institute) / Європейська група ощадних банків (European Savings Banks Group).


7 Коментарі були отримані від Банківської асоціації Південної Африки, Європейської банківської федерації, Європейського комітету банківського сектора, Європейської асоціації державних банків, Європейської асоціації кооперативних банків, Латиноамериканської банківської федерації, Всесвітньої ради кредитних спілок, Всесвітнього інституту ощадних банків / Європейської групи ощадних банків, а також від Міжнародної ради асоціацій з цінних паперів (International Council of Securities Association), Міжнародної асоціації систем грошових переказів (International Association of Money Transfer Networks), Міжнародного

КЕРІВНИЦТВО ФАТФ - ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА
3. ФАТФ затвердила дане оновлене Керівництво по застосуванню РОП для банківського сектора на своєму Пленарному засіданні в жовтні 2014 року.

В. Призначення Керівництва

Дане Керівництво розроблено з метою:


 • Сформулювати принципи застосування ризик-орієнтованого підходу в області ПВК / ФТ;

 • Посприяти країнам, компетентним органам і банкам у виробленні та впровадженні ризик-орієнтованого підходу в області ПВК / ФТ шляхом надання загальних керівних вказівок і прикладів із сучасної практики;

 • Надати підтримку в ефективній реалізації заходів ПВК / ФТ та нагляду за їх застосуванням на національному рівні з спираючись на ризики та заходи щодо їх зниження;та

 • Головним чином, сприяти формуванню єдиного розуміння того, що має на увазі застосування ризик-орієнтованого підходу в області ПВК/ ФТ.С. Цільова аудиторія, статус та зміст Посібника

5.Дане Керівництво призначене для країн, їх компетентних органів, включаючи органи банківського нагляду, а також для працівників банківського сектора.

6.Керівництво складається з трьох Розділів. В Розділі I визначені ключові елементи ризик-орієнтованого підходу і підкреслена необхідність вивчати їх з урахуванням Розділів II і III, в яких надані конкретні керівні вказівки щодо ефективного застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльності органів банківського нагляду (Розділ II) і банків (Розділ III) .

7.У цьому посібнику визнається, що ефективний РОП повинен засновуватися і враховувати нормативно-правову базу і підхід в області


__________________________________________

консорціуму асоціацій з нерухомості (International Consortium of Real Estate Associations) та
російської Асоціації «Електронні гроші».
КЕРІВНИЦТВО ФАТФ - ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА
регулювання, який використовується країною, характер, різноманітність і зрілість її банківського сектора, а також характеристики існуючих ризиків. У Керівництві визначено, що саме повинні враховувати країни при виробленні та реалізації РОП без спробів втручання в компетенцію національних компетентних органів. При розгляді загальних принципів, викладених в цій настанові, національні органи повинні враховувати ситуацію в своїх країнах, включаючи підходи в галузі регулювання та нормативно-правову базу.

8. Цей посібник не є обов'язковим для виконання документом. Він підготовлений на основі досвіду країн і приватного сектора і може допомогти компетентним органам і фінансовим установам ефективно виконати деякі Рекомендації.КЕРІВНИЦТВО ФАТФ - ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА

РОЗДІЛ I - РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (РОП) ФАТФ В ОБЛАСТІ

ПВК / ФТ

А. Що таке РОП?

РОП в області ПВК / ФТ має на увазі, що країни, компетентні органи і фінансові установи8 будуть виявляти, оцінювати й усвідомлювати ризики ВК / ФТ, яким вони піддаються, і вживати заходів по ПВК / ФТ, співмірні таких ризиків, для їх ефективного зниження.

При проведенні оцінки ризиків ВК / ФТ9 країни, компетентні органи і фінансові установи повинні проаналізувати і спробувати зрозуміти, який вплив мають на них виявлені ними ризики ВК / ФТ. Таким чином, оцінка ризиків закладає основу для ризик-орієнтованого підходу до застосування заходів ПВК / ФТ10. Використання РОП не гарантує стовідсоткового захисту - можуть мати місце випадки, коли фінансова установа вжила всіх можливих заходів для виявлення та зниження ризиків ВК/ ФТ, але все одно продовжує незаконним чином використовуватися в цілях ВК / ФТ.

В рамках РОП країни, компетентні органи і фінансові установи не звільняються від обов'язку знижувати ризики ВК / ФТ в ситуації, коли такі ризики оцінені як низькі11.В. Обґрунтування нового підходу

12. У 2012 році ФАТФ оновила свої Рекомендації з метою зміцнення глобальних заходів безпеки і додаткового захисту цілісності
_______________________________________________
8Включаючи як юридичних, так і фізичних осіб - див. Визначення «фінансових установ» в Глосарії ФАТФ.
9ФАТФ (2013а), пункт 10.
10ФАТФ (2013а), пункт 10. Більш детальна інформація про виявлення й оцінку ризиків ВК/ ФТ приведена в підрозділі D Розділу I.
11Якщо ризики ВК / ФТ оцінені як низькі, то згідно ПЗ до Рекомендації 1 країни можуть не застосовувати деякі Рекомендації ФАТФ, а відповідно до Пояснювальної записки до Рекомендації 10 при застосуванні спрощених заходів НПК можна враховувати низький рівень ризику. Див. Пункти 6, 11 і 12 ПЗ до Рекомендації 1 і пункти 16 і 21 ПЗ до Рекомендації 10.

КЕРІВНИЦТВО ФАТФ - ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА
фінансової системи, надавши урядам більш потужні інструменти для боротьби з фінансовою злочинністю.

13.Однією з найбільш важливих змін стала підвищена увага застосуванню РОП в області ПВК / ФТ, особливо щодо превентивних заходів і нагляду. Тоді як Рекомендації від 2003 року передбачали застосування РОП лише в деяких областях, в Рекомендаціях від 2012 року РОП розглядається в якості «принципової основи» системи ПВК / ФТ країни12. Ця комплексна вимога може бути застосовано до всіх відповідних Рекомендацій FATF.

14.У вступі до 40 Рекомендації ФАТФ зазначено, що РОП «дозволяє країнам в рамках вимог ФАТФ застосовувати більш гнучкий набір заходів для більш ефективного використання своїх ресурсів і вжиття превентивних заходів, що відповідають характеру ризиків, з метою найбільш ефективного зосередження своїх зусиль».

15.Таким чином, застосування РОП є не одним з можливих варіантів, а обов'язковою умовою для ефективного виконання Стандартів ФАТФ13.С. Застосування ризик-орієнтованого підходу

16. У Рекомендації 1 визначена область застосування РОП. Це стосується наступного:

 • На кого і на що повинен поширюватися національний режим ПВК / ФТ. Крім секторів і видів діяльності, які вже вказані в__________________________________


12Рекомендація 1.

13Ефективність ризик-орієнтованих заходів щодо попередження та зниження ризиків буде оцінюватися в рамках взаємної оцінки національного режиму ПВК / ФТ. Оцінка ефективності включатиме визначення ступеня, в якій країна досягла встановлених результатів, які є центральними елементами стійкою і надійною системи ПВК / ФТ, а також аналіз того, якою мірою правова та інституційна база країни забезпечує досягнення очікуваних результатів. При визначенні наявності недоліків в заходи ПВК / ФТ, прийнятих країною, і їх суттєвості експертам-оцінювачам буде необхідно враховувати ризики і ступінь гнучкості, що допускається в рамках ризик-орієнтованого підходу. Документ ФАТФ (2013b).
КЕРІВНИЦТВО ФАТФ - ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА

Рекомендаціях ФАТФ14, країнам слід поширити свій режим на додаткові установи , сектори або види діяльності , які представляють підвищений ризик ВК / ФТ. Країнам також слід розглянути можливість звільнення певних установ, секторів або видів діяльності від деяких зобов'язань в області ПВК / ФТ при виконанні встановлених умов, наприклад, за умови того, що ризики, пов'язані з такими секторами або видами діяльності, оцінені як низькі 15.

 • Як необхідно здійснювати нагляд за виконанням режиму ПВК / ФТ тими суб'єктами, на яких він поширюється. Наглядовим органам в області ПВК / ФТ слід розглянути оцінку ризиків, проведену самими банками, і прийняті ними заходи щодо зниження таких ризиків, а також враховувати ступінь свободи дій і прийняття рішень, що допускається в рамках РОП, використовуваного на національному рівні. Крім того, як зазначено в ПЗ до Рекомендації 26, наглядові органи повинні самі застосовувати РОП в своїй діяльності по нагляду в сфері ПВК / ФТ; та • Яким чином суб'єкти, на які поширюється режим ПВК / ФТ, повинні виконувати встановлені вимоги. В обставинах, що характеризуються підвищеним ризиком ВК / ФТ, компетентні органи і банки зобов'язані приймати посилені заходи для зниження такого підвищеного ризику. Це означає, що діапазон, ступінь, частота або глибина застосовуваних заходів контролю повинні бути підвищені. І, навпаки, в ситуації, яка характеризується зниженим ризиком ВК / ФТ, стандартні заходи ПВК / ФТ можуть бути спрощені. Це означає, що всі необхідні заходи, все одно, повинні застосовуватися, але ступінь, частота або глибина застосовуваних заходів контролю буде знижена16.

  ________________________________________
  14 Див. Визначення «фінансових установ» і «встановлених нефінансових підприємств і професій» в Словнику ФАТФ (2012).

  15Пункт 6 ПЗ до Рекомендації 1.

  16Рекомендація 10 та виноска 33 в ПЗ до Рекомендації 10.

КЕРІВНИЦТВО ФАТФ - ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА
D. Труднощі

17. Застосування РОП може представляти деякі труднощі:Розподіл відповідальності в рамках РОП

18. Ефективний ризик-орієнтований режим заснований і враховує нормативно-правову базу і підхід в області регулювання, який використовується країною, характер, різноманітність і зрілість її банківського сектора, а також характеристики існуючих ризиків. При виявленні і оцінці банками власних ризиків ВК / ФТ повинна прийматися до уваги оцінка ризиків на національному рівні, як зазначено в Рекомендації 1, і враховуватися національна нормативно-правова база, включаючи будь-які встановлені сфери суттєвого ризику і будь-які заходи щодо їх зниження, визначені в законах або нормативних актах. При наявності підвищених ризиків ВК / ФТ банку будь-якому випадку повинні вживати посилені заходи належної перевірки, хоча в національному законодавстві або нормативних актах може не завжди бути вказівка на те, яким чином знижувати такі підвищені ризики (наприклад, шляхом підвищення ступеня постійного посиленого моніторингу) 17.

19. Банкам може бути надано певну ступінь свободи у визначенні найбільш ефективних шляхів і способів зниження інших ризиків, в тому числі - встановлених в ході проведення оцінки ризиків на національному рівні, або виявлених банками самостійно. Стратегія банків щодо зниження таких ризиків повинна враховувати відповідну національну законодавчу базу, а також національні системи регулювання та нагляду. При визначенні ступеня, в якому банкам може бути дозволено самостійно вирішувати, яким чином знижувати ризики, країни повинні враховувати , крім іншого, можливості свого банківського сектора по ефективному виявленню та управлінню ризиками ПВК / ФТ . Крім того, країнам необхідно враховувати зрілість, досвід і ресурсні можливості своїх наглядових органів, які повинні бути достатніми для здійснення належного нагляду за управлінням банками своїми ризиками і забезпечувати прийняття відповідних заходів у разі, якщо банки не роблять цього. Країни також можуть взяти до уваги інформацію компетентних органів

КЕРІВНИЦТВО ФАТФ - ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА
щодо ступеня виконання встановлених вимог в банківському секторі і підходу, використовуваного в секторі для виявлення і зниження ризиків ВК / ФТ. Країни, в яких сектори фінансових послуг знаходяться в процесі формування, або законодавча, регулююча і наглядова система знаходиться на стадії становлення, можуть порахувати, що банки мають недостатні можливості по ефективному виявленню та управління ризиками ВК / ФТ. У зв'язку з цим вони можуть обмежити ступінь свободи дій і прийняття рішень, що представляється банкам в рамках ризик-орієнтованого підходу. У таких випадках може бути доречною більш директивна реалізація вимог в області ПВК / ФТ до того моменту, поки розуміння ризиків і досвід і знання сектора не стануть більш глибокими18.

20. Установи не повинні звільнятися від нагляду в області ПВК / ФТ, навіть якщо вони мають гарні можливості і чітко виконують встановлені вимоги. Однак в рамках РОП компетентні органи можуть зосередити більший обсяг наглядових ресурсів для контролю за діяльністю установ, що мають підвищений ризик.Виявлення ризиків ВК / ФТ

21. Доступ до точної, своєчасної і об'єктивної інформації про ризики ВК / ФТ є обов'язковою умовою ефективного застосування РОП. У пункті 3 ПЗ до Рекомендації 1 країни повинні мати механізми для надання відповідної інформації про результати оцінок ризиків всім відповідним компетентним органам, фінансовим установам та іншим зацікавленим сторонам. Якщо така інформація знаходиться у вільному доступі, наприклад, якщо компетентні органи не мають достатніх даних для оцінки ризиків, якщо вони не можуть надавати важливу інформацію (через її конфіденційний характер) про ризики і загрози ВК / ФТ, або, якщо доступ до такої інформації обмежений, наприклад, внаслідок цензури або вимог про захист даних, банкам буде важко виявити (тобто визначити і скласти список) ризики ВК / ФТ і,


___________________________________________________
18 Це може бути засноване на поєднанні елементів, описаних в Розділі II, а також на об'єктивних критеріях, таких як звіти про взаємні оцінки, звіти про прогрес або програма оцінки фінансового сектора.
КЕРІВНИЦТВО ФАТФ - ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА
отже, вони можуть не впоратися із завданням по їх належній оцінці та зниженню.

Оцінка ризиків ВК/ ФТ

21.Оцінка ризиків ВК/ ФТ має на увазі, що країнам, компетентним органами і банкам необхідно визначити який вплив надають на них виявлені ними загрози ВК / ФТ. Вони повинні проаналізувати отриману інформацію для розуміння ймовірності виникнення ризиків і вплив цього на окремі банки, банківський сектор і, можливо, на всю національну економіку і системні фінансові установи при виникненні таких ризиків19. За результатами оцінки, ризики ВК / ФТ часто поділяються на категорії: низькі, середні і високі, з можливим поділом на підкатегорії (помірно високі, помірно низькі і т.д.). Така класифікація призначена для кращого розуміння ризиків ВК/ ФТ і у визначенні «пріоритетних» ризиків. Таким чином, оцінка ризиків ВК / ФТ не обмежується простим збором кількісної та якісної інформації: вона створює основу для ефективного зниження ризиків ВК / ФТ і для того, щоб залишатися актуальною, повинна регулярно оновлюватися.

22.Оцінка і розуміння ризиків має на увазі, що у компетентних органів і банків повинні бути досвідчені і перевірені співробітники, що проходять при наймі на роботу перевірку на професійну придатність і сумлінність, у відповідних випадках. Вони повинні мати необхідне технічне оснащення для виконання цієї роботи, і таке оснащення має відповідати складності банківських операцій.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка