Діловодство в закладах охорони здоров’я алієв, ТСкачати 137.9 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір137.9 Kb.
ДІЛОВОДСТВО В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Алієв, Т. Первинний облік бланків суворої звітності медичного закладу [Текст] / Т. Алієв // Практика управління медичним закладом : спеціалізоване видання. - 2013. - N 5. - С. 68-75

MeSH-главная: 1.БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ -- ACCOUNTING 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION


Аналіз медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги та обгрунтування шляхів їх удосконалення [Текст] / В.Є. Бліхар, А.М. Морозов, І.В. Шпак та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2010. - N4. - С. 72-80

Рубрики: Медицинской помощи организация – организ Медицинская документация -- стандарт
Веденко, Б. Г. Ведення медичної документації [Текст] / Б. Г. Веденко, В. Г. Доценко // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2010. - N 4. - С. 39-43

MeSH-главная: 1.ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАК ТЕМА -- RECORDS AS TOPIC 2.ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ -- MEDICAL RECORDS 3.АНАМНЕЗА СБОР -- MEDICAL HISTORY TAKING


Внутрішні нормативні документи медичного закладу [Текст] //Практика управління медичним закладом : спеціалізоване видання. - 2013. - березень спецвипуск. - С. 3-5

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ -- HEALTH FACILITIES 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ – DOCUMENTATION


Вовк, К. В. Кадрова робота головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу [Текст] / К. В. Вовк, О. Є. Рубан // Головна медична сестра : спеціалізоване видання для головних медичних сестер. - 2012. - N 7. - С. 38-56

MeSH-главная: 1.БОЛЬНИЧНЫМ ПЕРСОНАЛОМ УПРАВЛЕНИЕ -- PERSONNEL ADMINISTRATION, HOSPITAL 2.МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ БОЛЬНИЧНЫЙ -- MEDICAL STAFF, HOSPITAL 3.МЕДСЕСТРЫ, РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ -- NURSING, SUPERVISORY 4.РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ -- JOB DESCRIPTION


Голубчиков, М. Заповнення основних первинних облікових документів та контроль вірогідності статистичних даних у медичних закладах [Текст] / М. Голубчиков, Н. Орлова, Н. Кравчук // Практика управління медичним закладом: спеціалізоване видання. - 2013. - N 9. - С. 88-95

MeSH-главная: 1.МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ -- FORMS AND RECORDS CONTROL 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАК ТЕМА -- RECORDS AS TOPIC


Гончарова, В. Документи медичного закладу: строки зберігання [Текст] / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом : спеціалізоване видання. - 2012. - N 12. - С. 31-42

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ -- HEALTH FACILITIES 2.МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ -- FORMS AND RECORDS CONTROL


Діловодство в сестринській справі. Лекція 4. Довідково-інформаційні документи [Текст] // Головна медична сестра : спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 7. - С. 22-31.

MeSH-главная: 1. (организация и управление) 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION (методы, стандарты)


Діловодство в сестринській справі. Лекція 3. [Текст] // Головна медична сестра : спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N6. - С. 26-30.

Рубрики: Медсестринское дело, теория Медицинская документация
Документи, що регламентують трудові відносини у закладі [Текст] // Практика управління медичним закладом: спеціалізоване видання. - 2013. - березень, спецвипуск. - С. 51-67

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ -- HEALTH FACILITIES 2.БОЛЬНИЦАМИ УПРАВЛЕНИЕ -- HOSPITAL ADMINISTRATION 3.БОЛЬНИЧНЫМ ПЕРСОНАЛОМ УПРАВЛЕНИЕ -- PERSONNEL ADMINISTRATION, HOSPITAL 4.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION 5.КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР -- COLLECTIVE BARGAINING 6.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ -- SAFETY MANAGEMENT 7.РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ -- JOB DESCRIPTION 8.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ -- HEALTH MANPOWER 9.ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА -- EMPLOYEE DISCIPLINE


Документи, що забезпечують лікувальний процес у закладі [Текст] // Практика упр. мед. закладом : спеціалізоване видання. - 2013. - березень спецвипуск. - С. 68-79

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ -- HEALTH FACILITIES 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION 3.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОКАЗАНИЕ -- DELIVERY OF HEALTH CARE 4.АНАМНЕЗА СБОР -- MEDICAL HISTORY TAKING 5.ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ -- CONSENT FORMS


Дячук, Д. Д. Аналіз підходів до удосконалення системи управління закладом охорони здоров'я [Текст] : (огляд літератури) / Д. Д. Дячук // Главный врач : специализир. информ. изд. - 2014. - N 3. - С. 43-68

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ -- HEALTH CARE REFORM 2.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ -- PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION (тенденции) 3.МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЗУЧЕНИЕ -- ORGANIZATIONAL CASE STUDIES 4.САМООЦЕНКА -- SELF-ASSESSMENT


Дячук, Д. Д. Роль провідних стилів управління сучасних керівників закладів охорони здоров'я у створенні сприятливих умов для успішної професійної діяльності медичного персоналу [Текст] / Д.Д. Дячук, О.Л. Зюков
// Главный врач. - 2013. – N 1. - С. 71-76.

Рубрики: ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ КАДРАМИ УПРАВЛЕНИЕ
Дячук, Д. Д. Шляхи вдосконалення кадрової роботи з медичними сестрами на підставі розробки та впровадження автоматизованої системи управління закладом охорони здоров'я [Текст] / Д. Д. Дячук, О. Є. Рубан
// Головна медична сестра : спеціалізоване видання для головних медичних сестер. - 2014. - N 5. - С. 13-18

MeSH-главная: 1.УЧРЕЖДЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ -- OFFICE AUTOMATION 2.КАДРАМИ УПРАВЛЕНИЕ -- PERSONNEL MANAGEMENT 3.КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ -- COMPUTER SYSTEMS 4.МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -- NURSING 5.ДОКУМЕНТАЦИЯ – DOCUMENTATION


Загорецька, О. Інструкція з діловодства у медичному закладі з урахуванням вимог типової інструкції [Текст] / О. Загорецька // Практика управління медичним закладом. - 2012. - N 5. - С. 62-71

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ


Загорецька, О. М. Документування розпорядчої діяльності закладу охорони здоров'я [Текст] / О. М. Загорецька // Управління закладом охорони здоров'я. - 2008. - N 11. - С. 42-51.

MeSH-главная: 1.ДОКУМЕНТАЦИЯ .Загорецька, О. М. Документування розпорядчої діяльності закладу охорони здоров'я [Текст] / О. М. Загорецька // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2008. - N 10. - С. 37-47.

MeSH-главная: 1.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION


Загорецька, О. М. Організація користування документами в архіві закладу охорони здоров'я [Текст] / О.М. Загорецька // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2008. - N7. - С. 34-50.

MeSH-главная: 1.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION


Загорецька, О. Строки зберігання наказів з основної діяльності [Текст] / О. Загорецька // Практика управління медичним закладом : спеціалізоване видання. - 2012. - N 4. - С. 101

MeSH-главная: 1.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION 2.ДАННЫХ СБОР -- DATA COLLECTION 3.РЕГИСТРАЦИЯ -- REGISTRIES 4.ИНФОРМАЦИИ ХРАНЕНИЕ И ПОИСК -- INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL


Зюков, О. Л. Нормативно-правові засади організації роботи середнього медичного персоналу з наркотичними засобами [Текст] / О. Л. Зюков // Головна медична сестра: Спец. видання для головних медичних сестер. - 2012. - N 1. - С. 16-26

MeSH-главная: 1.МЕДСЕСТРИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ БОЛЬНИЧНЫЙ -- NURSING STAFF, HOSPITAL 2.ЛЕКАРСТВА И НАРКОТИКИ, КОНТРОЛЬ -- DRUG AND NARCOTIC CONTROL 3.УКРАИНА -- UKRAINE 4.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION


Іванченко, І. А. Правила внутрішнього трудового розпорядку в закладі охорони здоров'я [Текст] / І. А. Іванченко // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2009. - N 12. - С. 18-25

MeSH-главная: 1.ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА -- EMPLOYEE DISCIPLINE 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION


Інструкція з діловодства у закладі охорони здоров'я [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2010. - N 11. - С. 45-48

MeSH-главная: 1.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION 2.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ -- HEALTH FACILITIES


Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоров'я. Стандарти ведення документації медичних працівників [Текст] // Головна медична сестра : Спеціалізоване видання для головних медичних сестер. - 2012. - N 5. - С. 24-41

MeSH-главная: 1.ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ -- INFORMATION SYSTEMS (использование) 2.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ -- PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION 3.МЕДСЕСТРЫ, РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ -- NURSING, SUPERVISORY 4.РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ -- JOB DESCRIPTION 5.КАДРАМИ УПРАВЛЕНИЕ -- PERSONNEL MANAGEMENT 6.ОБРАЗОВАНИЕ МЕДСЕСТРИНСКОЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ -- EDUCATION, NURSING, CONTINUING 7.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION 8.САНИТАРИЯ -- SANITATION 9.ГИГИЕНА -- HYGIENE 10.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО -- QUALITY OF HEALTH CARE


Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоров'я. Стандарти ведення документації медичних працівників. Зразок наказу про розвиток медсестринства в лікувально-профілактичних закладах району [Текст] // Головна медична сестра. - 2012. - N 4. - С. 32-48
Класифікація наказів і розпоряджень [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2010. - N 11. - С. 49-51

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION


Кравчук, Н. Статистична документація у галузі охорони здоров'я [Текст] / Н. Кравчук // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2011. - N 12. - С. 53-60

MeSH-главная: 1.ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАК ТЕМА -- RECORDS AS TOPIC


Курило, Т. М. Принципи організації діловодства в медичних закладах (для підготовки керівників охорони здоров'я) [Текст] / Т. М. Курило // Ліки України. - 2011. - N 1. - С. 91-94

MeSH-главная: 1. (законодательство и юриспруденция) 2.МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ 3.УКРАИНА


Латишев, Є. Медична документація закладу загальної практики - сімейної медицини [Текст] / Є. Латишев // Управління закладом охорони здоров'я . - 2011. - N 12. - С. 61-69

MeSH-главная: 1. 2.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 3.ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАК ТЕМА


614.2:65.9(2)24(075.8)

Л 53 Лехан, В. И. Менеджмент в здравоохранении [Текст] : учебное пособие / В. И. Лехан, Л. В. Крячкова, И. А. Губарь. Зацепилина, В. В. Делопроизводство в лечебно-профилактическом учреждении [Текст] / В. В. Зацепилина, А. С. Лутиков // Медицинская сестра. - 2009. - N 5. - С. 37-39

MeSH-главная: 1.РАБОТА, ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ К ГРАФИКУ 2.ВРЕМЕНИ ЗАТРАТА, МЕНЕДЖМЕНТ 3.ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ


Менеджмент та лідерство в медсестринстві. Тема 5: Інформаційне забезпечення управління [Текст] // Головна медична сестра : спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 9. - С. 43-50

MeSH-главная: 1.МЕДСЕСТРИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ БОЛЬНИЧНЫЙ -- NURSING STAFF, HOSPITAL 2.ЛИДЕРСТВО -- LEADERSHIP 3.БОЛЬНИЧНЫМ ПЕРСОНАЛОМ УПРАВЛЕНИЕ -- PERSONNEL ADMINISTRATION, HOSPITAL 4.ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ -- MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 5.ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ СРЕДСТВА -- COMMUNICATIONS MEDIA 6.ДОКУМЕНТАЦИЯ – DOCUMENTATION


Нижник, А. Вимоги до складання відомостей про наявність нормативно-правових документів [Текст] / А. Нижник // Практика управління медичним закладом: спеціалізоване видання. - 2013. - N 11. - С. 10-19

MeSH-главная: 1.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION 2.ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ -- LICENSURE 3.МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ -- INSTITUTIONAL PRACTICE


Нижник, А. Документальне оформлення результатів перевірок [Текст] / А. Нижник, Ю. Марченко // Практика управління медичним закладом: спеціалізоване видання. - 2013. - листопад, спецвипуск. - С. 8-10

MeSH-главная: 1.ДОКУМЕНТАЦИЯ 2.ПРОВЕРКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ В БОЛЬНИЦЕ -- COMMISSION ON PROFESSIONAL AND HOSPITAL ACTIVITIES 3.УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -- FACILITY REGULATION AND CONTROL 4.УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРКА -- MANAGEMENT AUDIT 5.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ -- HEALTH FACILITIESMeSH-неглавная: 1.ПРОВЕРКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ В БОЛЬНИЦЕ


Нижник, А. Перевірки закладів охорони здоров'я [Текст] / А. Нижник, Ю. Марченко // Практика управління медичним закладом: спеціалізоване видання. - 2013. - листопад, спецвипуск. - С. 4-8

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ -- HEALTH FACILITIES 2.УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРКА -- MANAGEMENT AUDIT 3.УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -- FACILITY REGULATION AND CONTROL 4.ПРОВЕРКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ В БОЛЬНИЦЕ -- COMMISSION ON PROFESSIONAL AND HOSPITAL ACTIVITIES


Номенклатура справ закладу охорони здоров'я [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2010. - N 11. - С. 74-85

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ -- HEALTH FACILITIES 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ – DOCUMENTATION


Організаційно-розпорядчі документи медичного закладу [Текст] // Практика управління медичним закладом: спеціалізоване видання. - 2013. - березень спецвипуск. - С. 14-50

МeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ -- HEALTH FACILITIES 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION 3.ЛАБОРАТОРИИ БОЛЬНИЧНЫЕ -- LABORATORIES, HOSPITAL 4.БОЛЬНОГО ПРАВА -- PATIENT RIGHTSОрганізація контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я [Текст] : (методичні рекомендації) // Главный врач : специализир. информ. изд. - 2014. - N 3. - С. 11-35

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ -- PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION 2.КАЧЕСТВА КОНТРОЛЬ -- QUALITY CONTROL 3.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО -- QUALITY OF HEALTH CARE 4.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА -- QUALITY INDICATORS, HEALTH CARE 5.УКРАИНА -- UKRAINE 6.АЛГОРИТМЫ -- ALGORITHMS 7.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ -- HEALTH CARE REFORM


Організаційні форми загального діловодства [Текст] // Практика управління медичним закладом : спеціалізоване видання. - 2012. - жовтень, спецвипуск. - С. 6-9
Пащенко, В. Організаційний план бізнес-проекту [Текст] / В. Пащенко // Практика управління медичним закладом: спеціалізоване видання. - 2013. - N 8. - С. 16-28

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ -- HEALTH FACILITIES (законодательство и юриспруденция, экономика) 2.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЧАСТНЫЕ -- HEALTH FACILITIES, PROPRIETARY (организация и управление, экономика) 3.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -- HEALTH FACILITY PLANNING 4.БОЛЬНИЦАМИ УПРАВЛЕНИЕ -- HOSPITAL ADMINISTRATION 5.БОЛЬНИЧНЫМ ПЕРСОНАЛОМ УПРАВЛЕНИЕ


Про затвердження Методичних рекомендацій визначення нормативів навантаження на медичних працівників (лікарів) у закладах охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, наказ №249 від 28.03.2013р. [Текст] / Міністерство охорони здоров'я України // Главный врач. - 2013. - N 4. - С. 14-42

Рубрики: МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРАМИ УПРАВЛЕНИЕ
Реєстрація документів у закладі охорони здоров'я [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2010. - N 11. - С. 69-73

MeSH-главная: 1.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION 2.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ -- HEALTH FACILITIES


Рубан, О. Є. Діловодство у діяльності головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу [Текст] /О.Є.Рубан // Головна медична сестра. - 2012. - N 8. - С. 20-37

MeSH-главная: 1.МЕДСЕСТРЫ, РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАК ТЕМА 3.МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ


Рубан, О. Є. Діловодство у діяльності головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу [Текст] / О. Є. Рубан // Головна медична сестра. - 2012. - N 8. - С. 20-37

MeSH-главная: 1.МЕДСЕСТРЫ, РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАК ТЕМА 3.МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ


Руководство деятельностью рабочей группы [Текст] : [Технології та методи управлінської діяльності] // Головна медична сестра : спеціалізоване видання для головних медичних сестер. - 2012. - N 11. - С. 31-38

MeSH-главная: 1.ЛИДЕРСТВО -- LEADERSHIP 2.КАДРАМИ УПРАВЛЕНИЕ -- PERSONNEL MANAGEMENT614.251(075.8)

С 22 Сашко, С. Ю. Медицинское право [Текст] : учебное пособие / С. Ю. Сашко, Л. В. Кочорова. – М., 2009. - 347 с.

MeSH-главная: 1.УЧЕБНИКИ КАК ТЕМА -- TEXTBOOKS AS TOPIC 2.МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО -- LEGISLATION, MEDICAL 3.БОЛЬНОГО ПРАВОЗАЩИТА -- PATIENT ADVOCACY 4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ -- LIABILITY, LEGAL 5.МЕДИЦИНСКИЕ ОШИБКИ -- MEDICAL ERRORS 6.МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА, ЗАЩИТА ПРАВ -- DEFENSIVE MEDICINE 7.ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАК ТЕМА -- RECORDS AS TOPIC 8.МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ -- FORMS AND RECORDS


Слабкий, Г. Методичні підходи до розроблення Положення про структурні підрозділи в закладі охорони здоров'я [Текст] / Г. Слабкий //Практика управління медичним закладом: спеціалізоване видання. - 2013. - N5. - С. 61-67

MeSH-главная: 1.БОЛЬНИЦАМИ УПРАВЛЕНИЕ -- HOSPITAL ADMINISTRATION 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION 3.БОЛЬНИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ -- HOSPITAL DEPARTMENTSСлабкий, Г. Примірне положення про лікарню планового лікування [Текст] / Г. Слабкий // Практика управління медичним закладом : спеціалізоване видання. - 2012. - N 2. - С. 84-86

MeSH-главная: 1.БОЛЬНИЦЫ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ -- HOSPITALS, GENERAL 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION


Слабкий, Г. Примірне положення про консультативну поліклініку лікарні планового лікування [Текст] / Г. Слабкий // Практика управління медичним закладом : спеціалізоване видання. - 2012. - N 2. - С. 97-99

MeSH-главная: 1.БОЛЬНИЦЫ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ -- HOSPITALS, GENERAL 2.КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ -- REFERRAL AND CONSULTATION 3.АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ -- AMBULATORY CARE FACILITIES 4.ДОКУМЕНТАЦИЯ -- DOCUMENTATION


Солоненко, І. М. Формування майбутнього організації та управління скероване на його досягнення [Текст] / І. М. Солоненко // Главный врач : специализир. информ. изд. - 2014. - N 7. - С. 36-54

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ -- PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION 2.БОЛЬНИЦАМИ УПРАВЛЕНИЕ -- HOSPITAL ADMINISTRATION 3.АДМИНИСТРАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ -- HEALTH FACILITY ADMINISTRATION 4.ВРАЧИ-РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ -- PHYSICIAN EXECUTIVES


Столбов, А. П. Организация электронного документооборота в здравоохранении [Текст] / А.П. Столбов // Врач и информационные технологии: научно-практический журнал. - 2007. - N5. - С. 33-39.

Рубрики: Медицинская документация Здравоохранение Информационные системы

Храновська, О. В. Документування в управлінській діяльності: практикум 2 [Текст] / О.В. Храновська // Головна медична сестра: спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N4. - С. 38-48.

Рубрики: 1. Организация и управление 2. Медсестринская документация
Храновська, О. В. Основні відомості про службові документи та правові папери. Загальні вимоги до складання та оформлення документів: практикум 1 [Текст] / О.В. Храновська // Головна медична сестра : спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N2. - С. 25-32.

Рубрики: 1. Медицинская документация, контроль за ведением


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка