Державний комітет україни по стандартизації, метрології та сертифікації нака з



Сторінка1/4
Дата конвертації03.11.2016
Розмір1.05 Mb.
  1   2   3   4
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ

ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Н А К А З


N 507 від 19.08.97 м.Київ


  Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів"

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики" і від 08.06.95 р. N 403 "Про внесення змін і доповнень до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики"НАКАЗУЮ:


Затвердити Державний класифікатор України ДК 013-97 "Класифікація основних фондів" (КОФ).
Встановити чинність зазначеного класифікатора від 01.01.98 р.


Перший заступник Голови Держстандарту України

Ю.Г.Рубан

Державний класифікатор України

Класифікація основних фондів ДК 013-97

Чинний від 1998-01-01


Вступ

Класифікація основних фондів (далі - КОФ) є складовою частиною державної системи класифікації та кодування техніко-економічної і соціальної інформації (ДСК ТЕСІ). Класифікацію основних фондів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".


КОФ призначено для використання в автоматизованих системах керування для вирішення таких завдань:

- організації систематичного обліку та звітності в частині основних фондів;

- визначення норм амортизації основних фондів та віднесення амортизаційних відрахунків на витрати виробництва;

- проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки обсягів складу і стану основних фондів;

- реалізації комплексу облікових функцій з основних фондів у межах робіт з державної статистики;

- здійснення міжнародних зіставлень за структурою і станом основних фондів;

- визначення розрахунків похідних економічних показників, включаючи фондоємність, фондоозброєність, фондовіддачу тощо, а також рекомендованих нормативів проведення капітальних ремонтів основних фондів.
Об'єктом класифікації є основні фонди.
Основні фонди - це матеріальні цінності, експлуатаційний період і вартість яких відповідно перевищують один календарний рік та 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Одиницею обліку основних фондів є інвентарний об'єкт, включаючи усі пристрої і приладдя або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання окремих самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс, що складається з конструктивно з'єднаних предметів, які є єдиними і орієнтовані на сумісне використання під час виконання певної роботи.
КОФ побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування. Кожна позиція у КОФ містить шестизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань.
Структуру коду подано у вигляді такої схеми:

X X XX XX

| | | |

Група ---------------------| | | |



Підгрупа --------------------------| | |

Клас -------------------------------| |



Тип -------------------------------------|
Класифікацію побудовано за ознаками функціонального призначення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. № 1075 "Про затвердження Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)" і поділяється на такі групи:
- група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої;
- група 2 - транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі; меблі, конторське (офісне) обладнання; побутові електромеханічні прилади та інструменти; інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичного оброблення інформації;
- група 3 - інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 і 2, включаючи сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу і продуктивну худобу та багаторічні насадження.
На рівні класифікаційної ієрархії "Тип" позиція "9" завжди означає інші угруповання.
Ведення державного класифікатора "Класифікація основних фондів" здійснює науково-дослідний інститут статистики Державного комітету статистики України.
Введення в дію КОФ припиняє чинність класифікатора "Общесоюзный классификатор. Основные фонды".


2. Класифікація основних фондів

Код КОФ

Назва

100000

БУДІВЛІ, СПОРУДИ, ЇХ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТА



ПЕРЕДАВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ





110000

БУДИНКИ, БУДІВЛІ





110100

БУДИНКИ ЖИТЛОВІ

110101

Будинки та котеджі одно-, двоквартирні

110102

Будинки багатоквартирні

110103

Будинки житлові готельного типу

110104

Гуртожитки

110105

Будинки тимчасові житлові баз і таборів відпочинку,



профілакторіїв, творчого відпочинку

110106

Селища дачні з угіддями

110199

Будинки та приміщення житлові інші





110200

БУДИНКИ ТА БУДІВЛІ НЕЖИТЛОВІ

110201

Склади та споруди виробничі універсальні одноповерхові

110202

Склади та споруди виробничі універсальні



багатоповерхові

110203

Склади товарні, силоси і резервуари

110204

Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні



підземні

110205

Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні на



воді

110299

Склади та споруди виробничі універсальні інші





110300

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ,



ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА





110301

Магазини

110302

Споруди ринкові

110303

Підприємства та установи громадського харчування

110304

Приміщення складські та бази підприємств торгівлі та



громадського харчування

110305

Готелі та аналогічні споруди

110399

Будинки та споруди підприємств торгівлі, громадського



харчування та готельного господарства інші





110400

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ПРОСВІТНІХ І КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВ



І ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ





110401

Бібліотеки, музеї та інші подібні споруди

110402

Будинки культури, клуби, театри та кінотеатри

110403

Будівлі для публічних показів і вистав

110499

Будинки та споруди просвітніх і культурних установ і



для проведення видовищ інші





110500

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАУКОВИХ ТА ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИХ



УСТАНОВ

110501

Інститути науково-дослідні (основна діяльність)

110502

Будівлі науково-дослідних установ (обслуговувальна та



допоміжна діяльність)

110503

Будівлі проектно-пошукових установ (основна



діяльність)

110504

Будівлі обслуговувальних установ проектно-пошукових



організацій

110599

Будинки та споруди наукових і проектно-пошукових



установ інші





10600

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ШКІЛ



ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ УСТАНОВ





110601

Будівлі вищих навчальних закладів

110602

Будівлі середніх навчальних закладів, училищ

110603

Будівлі дошкільні

110604

Установи позашкільні

110699

Будинки та споруди для навчальних закладів, шкіл та



позашкільних установ інші





110700

ЛІКАРНІ, ЗАКЛАДИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ОЗДОРОВЧІ

110701

Лікарні багатопрофільні і територіального



обслуговування

110702

Лікарні профільовані

110703

Поліклініки, консультації та пункти медичного



обслуговування

110704

Станції медичного обслуговування

110705

Аптеки

110706

Санаторії, пансіонати

110799

Лікарні, заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі



інші





110800

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ,



ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО І ФІНАНСОВОГО



ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАКОРДОННИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ

110801

Будинки та споруди органів державного управління

110802

Будівлі підприємств інформаційно-обчислювального



обслуговування

110803

Будівлі фінансового обслуговування та закордонних



представництв

110804

Казарми збройних сил, міліції

110805

Тюрми та слідчі ізолятори, виправні колонії

110806

Будівлі для релігійної діяльності (церкви, каплиці,



мечеті, синагоги тощо)

110807

Крематорії, похоронні бюро, кладовища

110808

Історичні пам'ятки та надмогильники

110809

Пральні

110810

Туалети

110899

Будинки та споруди органів державного управління,



інформаційно-обчислювального і фінансового



обслуговування та закордонних представництв інші





120000

БУДІВЛІ ПРОМИСЛОВІ І СПЕЦІАЛЬНІ ТА ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ





120100

БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ



(КРІМ НАДЗЕМНИХ ЕСТАКАД)

120101

Підприємства та установи автотранспортного



обслуговування

120102

Автовокзали

120103

Дороги, вулиці, автостради

120104

Споруди для вуличного освітлення і транспортної



сигналізації

120199

Будівлі та споруди автомобільного транспорту (крім



надземних естакад) інші





120200

БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

120201

Залізниці та колії

120202

Вокзали, станції та споруди пасажирські

120203

Депо та станції технічного обслуговування

120204

Пункти технічного обслуговування залізничного



транспорту

120205

Будівлі та споруди служб управління залізницями

120206

Будівлі та споруди обслуговувальних та допоміжних



служб

120299

Будівлі та споруди залізничного транспорту інші





120300

БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

120301

Аеропорти та споруди аеродромні

120302

Будівлі та споруди управління повітряним транспортом

120303

Будівлі та споруди обслуговувальних та допоміжних



служб повітряного транспорту

120399

Будівлі та споруди повітряного транспорту інші





120400

БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ

120401

Порти, причали, вокзали річкові

120402

Споруди з забезпечення судохідництва

120403

Будівлі та споруди ремонтних і обслуговувальних



виробництв річкового транспорту

120499

Будівлі та споруди річкового транспорту інші





120500

БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

120501

Комплекс перевантажувальний морського порту



універсальний

120502

Порти, причали, склади, вокзали морські

120503

Споруди із забезпечення управління морським



судохідництвом

120599

Будівлі та споруди морського транспорту інші





120600

ГРЕБЛІ, ДАМБИ

120601

Гребля із грунтових матеріалів та з залізобетонними



водоперепускними спорудами для водосховищ

120602

Дамба обвалована земляна або кам'яної викладки

120603

Гребля залізобетонна

120609

Греблі та дамби інші







Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка