Дата (рік, місяць, число)Скачати 102.6 Kb.
Дата конвертації26.05.2016
Розмір102.6 Kb.
коди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Мукачiвська автобаза"

за ЄДРПОУ

01034797

Територія

Закарпатська

за КОАТУУ

2110400000

Орган державного управління

немає

за СПОДУ

231

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Вантажний автомобільний транспорт

за КВЕД

49.41

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v
за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру: тис. грн.
Звіт про власний капітал
За 2012 р.
Форма № 4

Код за ДКУД

1801005
Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

4301702
1752307

Коригування:Зміна облікової політики

020

0

Виправлення помилок

030

0

Інші зміни

040

0

Скоригований залишок на початок року

050

430

0

0

1702

0

175

0

0

2307

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів

060

0

Уцінка основних засобів

070

0

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

0

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

Уцінка нематеріальних активів

110

0
120

0

Чистий прибуток (збиток) за звітній період

130
2828

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)

140

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0
170

0

Внески учасників:Внески до капіталу

180

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0
200

0

Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

Зменшення номінальної вартості акції

250

0

Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків

260

0

Безкоштовно отримані активи

270

0
280

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

28

0

0

28

Залишок на кінець року

300

430

0

0

1702

0

203

0

0

2335

Примітки:Неоплачений капітал у товариства відсутній.


КерівникПетьовка Володимир МихайловичГоловний бухгалтерЛучин Валерiя Олександрiвна
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка