Бюлетень нових надходженьСкачати 383.92 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір383.92 Kb.

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2015 р.АВТОРЕФЕРАТИ


1.

08.00.03

А 22


Авскєнтьєв М. Ю.

Державне регулювання розвитку вищої освіти в Україні: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: спец. 08.00.03 / М. Ю. Авскєнтьєв. - К.: НДЕІ, 2015. - 36 с2.

08.00.03

С 30


Семенишин В. О.

Управління комунікаційними процесами на ринку праці в економіці України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.03 / В. О. Семенишин. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 20 с3.

08.00.04

И 75


Йохна М. А.

Інституційне і ресурсне забезпечення міжнародної конкурентноспроможності промислових підприємств: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: спец. 08.00.04 / М. А. Йохна. - Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2015. - 40 с.4.

08.00.04

М 82


Москвін Б. Ю.

Організаційно-економічні засади забезпечення захисту підприємства на ринку корпоративного контролю: автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Б. Ю. Москвін. - К.: КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2015. - 20 с5.

23.00.01

Р 83


Рудакевич О. М.

Теоретико-методологічні засади дослідження національної культури: автореф. дис. ... д-ра політ. наук: спец. 23.00.01/О. М. Рудакевич. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 32с.6.

25.00.01

Б 43


Бєлашова Н. В.

Теоретичні питання державного управління в гуманітарній сфері України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / Н. В. Бєлашова. - К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. - 20 с7.

25.00.01

Д 58


Довгалюк І. Г.

Меморіальна діяльність як чинник державотворення в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / І. Г. Довгалюк. - Х. : ХарРI ДУ НАДУ, 2015. - 20 с8.

25.00.01

М 48


Мельник Я. В.

Теоретичні та організаційні особливості модернізації управління сферою освіти: регіональний аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 / Я. В. Мельник. - Львiв: ЛРIДУ НАДУ, 2015. - 20 с9.

25.00.01

П 19


Пасічник С. М.

Становлення та розвиток системи державного управління Гетьманщини: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01/С. М. Пасічник. - Львiв: ЛРIДУ НАДУ, 2015. - 20 с10.

25.00.01

Я 76


Яровой Т. С.

Парламентаризм в умовах сучасного українського державотворення: питання теорії і практики: автореф. дис. ... канд. з держ. упр.: спец. 25.00.01 / Т. С. Яровой. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. - 18 с.11.

25.00.02

Б 17


Базарко І. М.

Організаційно-економічний механізм державного регулювання земельних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. з держ. упр.: спец. 25.00.02 / І. М. Базарко. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2015. - 20 с12.

25.00.02

К 56


Коваленко Т. Ю.

Механізми державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні: автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Т. Ю. Коваленко. - К.: НАДУ, 2015. – 36 с.13.

25.00.02

К 67


Корнієнко С. К.

Державна політика України у сфері соціального захисту дітей-інвалідів : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / С. К. Корнієнко. - К.: НАДУ, 2015. - 20 с14.

25.00.02

К 77


Кравчук І. В.

Теоретико-методологічні засади оцінювання державної політики в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / І. В. Кравчук. - К. : НАДУ, 2015. - 36 с15.

25.00.02

М 63


Мирвода С. І.

Удосконалення державного управління соціально-культурною сферою в умовах розвитку корпоративної відповідальності : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / С. І. Мирвода. - К. : Академія муніципального управління, 2015. - 20 с16.

25.00.02

М 69


Михайлов А. О.

Оптимізація причинно-наслідкового зв’язку функцій держави та механізмів державного управління в Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / А. О. Михайлов. - К.: Академія муніципального управління, 2015. - 20 с17.

25.00.02

Н 24


Наместнік В. В.

Громадські організації як суб’єкти формування і реалізації державної екологічної політики: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / В. В. Наместнік. - К.: НАДУ, 2015. - 20 с18.

25.00.02

О-58


Онищенко Ю. М.

Державні механізми запобігання і протидії кіберзлочинності в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Ю. М. Онищенко. - Х. : ХарРI ДУ НАДУ, 2015. - 20 с19.

25.00.02

Р 51


Ринковий Т. П.

Технологізація інформаційно-аналітичної діяльності в державному управлінні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Т. П. Ринковий. - К. : НАДУ, 2015. - 20 с20.

25.00.02

С 17


Самофалова О. Ю.

Державна політика у сфері правозахисту: механізми формування та реалізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / О. Ю. Самофалова. - К.: НАДУ, 2015. - 20с21.

25.00.02

С 42


Скибун О. Ж.

Механізми державного управління в сфері телекомунікацій: автореф. дис. ... канд. наук. з держ. упр.: спец. 25.00.02 / О. Ж. Скибун. - К.: НАДУ, 2015. - 20 с22.

25.00.02

Т 66


Третяк М. В.

Механізми державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / М. В. Третяк. - Х: ХарРI НАДУ, 2015. - 20 с23.

25.00.02

Ю 83


Юрченко О. В.

Удосконалення механізмів державного регулювання ціноутворення в господарській сфері: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / О. В. Юрченко. - К.: Академія муніципального управління, 2015. - 20 с24.

25.00.03

Р 83


Рудакевич М. І.

Формування етики державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління: автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00.03 / М. І. Рудакевич. - К.: НАДУ, 2007. - 32 с25.

25.00.04

Ч-92


Чуп І. А.

Удосконалення механізму формування сільських та селищних рад в Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.04 / І. А. Чуп. - Львiв: ЛРIДУ НАДУ, 2015. - 20 с
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ.

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


26.

001.8 (075)

К 56

Ковалёв А. И.

Пролегомены к методам научных исследований : учеб. пособие / А. И. Ковалёв. - Х. : ИД "ИНЖЭК", 2005. - 312 с27.

005.96

Н 76


Ноджак Л. С.

Демографічні чинники формування і використання трудового потенціалу за ринкових перетворень : монографія / Л. С. Ноджак. - Львів: Ін-т регіон. досл. НАН України, 2004. - 188 с28.

005.96

У 67


Управління людським та соціальними розвитком у регіонах України : монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, Л. В. Шаульська та ін. - Донецьк : Ін-т економіки промисловості, 2010. - 488 с

29.

008

Б 43


Белопольский Н. Г.

Энвироника - наука будущего развития человечества : монография / Н. Г. Белопольский. - Донецк : Ин-т экономики пром-сти НАН Украины, 2007. - 436 с.30.

03: 336.22

З-14

Загородній А. Г.

Податки, збори, обов’язкові платежі : термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - Львiв : НУ "Львiвська полiтехнiка" (ІВЦ "Інтелект+" ІПДО), 2003. - 192 с31.

03: 32

Н 72


Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : енциклопедичний словник-довідник / [А. Ф. Колодій, І. І. Колосовська, М. З. Буник та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми. - Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 492 с

32.

03: 336

С 48

Словник фінанасово-правових термінів / за заг. ред. Л. К. Воронової. - Iрпiнь : Нац. акад. ДПС України,, 2006. - 343 с


ФІЛОСОФІЯ. ЕТИКА. РЕЛІГІЯ

33.

1 (091) (477)

К 31

Кашуба М.

Гавриїл Костельник: філософські погляди / М. Кашуба, І. Мірчук. - Дрогобич : Вимір, 2002. - 140 с34.

1

Л 90


Льовкіна О. Г.

Відчуження людини у соціокультурному просторі: минуле і сучасність : монографія / О. Г. Льовкіна. - К. : ПАРАПАН, 2006. - 168 с35.

174 (063)

П 84


Професійна етика працівника державної податкової служби як складова етики державного службовця України : Матеріали наук.-практичної конференції 15 грудня 2005 року. - Iрпiнь : Нац. акад. ДПС України,, 2006. - 384 с.

36.

2

З-33

Заповіт Патріярха: на замовлення Львівської крайової організації "Молодий народний рух". - Львів, 2008. - 39 с.

37.

2(477) "20"

З-46

Здіорук С. І.

Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття : монографія / С. І. Здіорук. - К. : Знання України, 2005. - 552 с.


СТАТИСТИКА. СОЦІОЛОГІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ


38.

311 (075.8)

Л 86

Лутчин Н. П.

Статистика фінансів : навч. посібник / Н. П. Лутчин, А. К. Миронюк. - Львiв : Новий Свiт - 2000, 2005. - 324 с39.

311 (076)

С 13


Саврас І. З.

Статистичні методи в державному управлінні : метод. вказ. для виконання контрольної роботи для слухачів заочної форми навчання спеціальності 8.150000 "Державне управління" / І. С. Саврас. - 3-е вид., доповнене та перероблене. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2014.- 28 с.40.

311 (477.83)

С 83

Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року. Економіка. Суспільство. Середовище. : моніторинг за 2009 рік. Вип. 9. - Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2010. - 266 с

41.

316.3

Г 12


Гаврилишин Б.

До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє : доповідь Римському Клубові / Б. Гаврилишин. - 4-е укр. вид. без змін. - К. : ПУЛЬСАРИ, 2013. - 248 с42.

32.001

Р 83


Рудакевич О.

Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження : Монографія / О. Рудакевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 352 с43.

323

У 45

Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки - 2006 : монографія / за ред. О. С. Власюка. - К. : НІСД, 2006. - 576 с.

44.

323.1

У 45

Український соціум : монографія / О. С. Власюк, В. С. Крисаченко, М. Т. Степико та ін. - К. : Знання України, 2005. - 795 с

45.

323.3

Г 12

Гаврилишин Б.

Залишаюсь українцем : спогади / Б. Гаврилишин. - К. : Пульсари, 2011. - 288 с.46.

323.3

Ч-83


Чугунова І. Я.

Життєвий шлях Міністрів фінансів України та їх внесок у розвиток державної фінансової системи, 1917-2006 : монографія / І. Я. Чугунова, Г. О. П’ятаченко, Л. В. Кухарець. - К. : НДФІ, 2006. - 368 с47.

323.3 (082)

Э 46

Элиты и общество в сравнительном измерении : сб. ст. / под ред. О. В. Гаман-Голутвиновой. - М. : РОССПЭН, 2011. - 431 с

ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МАРКЕТИНГ


48.

330 (075)

А 47


Алєксєєв А. А.

Фінансово-економічні експертні системи : навч. посібник / А. А. Алєксєєв, Н. І. Костіна, О. Я. Кононець ; за ред. Н. І. Костіної. - К. : Вид. дім "Скарби", 2004. - 208 с.49.

330 (075)

М 15


Макконнелл Кемпбелл Р.

Экономикс: принципы, проблемы и политика : учебник в 2 т. Т. 2 / Кемпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю ; пер. с англ. О. Н. Антипова и др. - 11-е изд. - М. : Республика, 1992. - 400 с50.

330 (075)

М 15


Макконнелл Кемпбелл Р.

Экономикс: принципы, проблемы и политика : учебник в 2 т. Т. 1 / Кемпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю ; пер. с англ. Е. С. Иванова и др. - 11-е изд. - М. : Республика, 1992. - 399 с51

330 (075)

Ф 34


Федулова Л. І.

Методика викладання економічних дисциплін : навч. посібник / Л. І. Федулова. - Миколаїв : Іліон, 2011. - 372 с52.

330 (477)

Е 45

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку : монографія / за ред. В. М. Гейця. - К. : Фенікс, 2003. - 1008 с

53.

330 (477)

К 30


Качала Т. М.

Інституціоналізація економіки України: проблеми та перспективи : монографія. Т. 1 / Т. М. Качала. - Черкаси : ЧДТУ, 2011. - 475 с54.

330.1 (075)

Д 43

Дзюбик С. Д.

Основи економічної теорії : навч. посібник / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. - 3-тє вид., випр. і допов. - К. : Знання, 2014. - 423 с55.

330.101.541

Ш 37

Шевчук В.

Платіжний баланс і мікроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України : монографія / В. Шевчук. - Львiв : Каменяр, 2001. - 495 с56.

330.101.541

Я 77

Ярош А.

Основи макроекономіки / А. Ярош. - Стальова Воля : Вид. Університецького фонду КУЛ Філіал у Стальовій Волі, 2004. - 344 с.57.

330.3

Т 38


Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / за ред. Л. І. Федулової. - К. : НАН України. Ін-т економіки та прогнозування, 2011. - 656 с

58.

330.322

Т 19


Тарасенко С. В.

Ризики інвестиційної привабливості : монографія / С. В. Тарасенко. - Львів : Компанія Манускрипт, 2011. - 248 с59.

330.341.1 (075)

І - 66

Ілляшенко С. М.

Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : навч. посібник / С. М. Ілляшенко. - Суми : Університетська книга, 2003. - 278 с60.

330.342

В 31


Вербова О.

Західноукраїнське приватне підприємництво міжвоєнного часу : монографія / О. Вербова. - Львів : ЛА "Піраміда", 2001. - 212 с.61.

330.342

К 90


Кульчицький Б.

Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація : монографія / Б. Кульчицький. - Львiв : Вид. центр ЛНУ iм. I. Франка, 2003. - 352 с62.

330.8

Д 26


Дедекаєв В.

Основи економічної теорії: Комп’ютерна версія : конспект лекцій / В. Дедекаєв. - К. : МП "Леся", 2005. - 150 с63.

330.8 (075.8)

Ч-96

Чухно А. А.

Сучасні економічні теорії : підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К. : Знання, 2007. - 878 с. - (Вища освіта ХХІ століття)64.

331.5

П 75


Приймак В.

Регіональні ринки праці України: трансформація та механізми регулювання : монографія / В. Приймак. - Львiв : Вид. центр ЛНУ iм. I. Франка, 2003. - 256 с65.

332 (075.8)

Ж 85

Жук М. В.

Регіональна економіка : підручник / М. В. Жук . - К. : Вид. центр "Академiя", 2008. - 416 с67.

332.13 (477)(075)

Ж 85

Жук М. В.

Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України : навч. посібник / М. В. Жук, В. П. Круль. - Чернівці : Рута, 2002. - 293 с

68.

332.14 (082)

Г 70

Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования : сб. науч. трудов. Т. 1. - Донецк : НОУЛИДЖ, 2009. - 395 с

69.

334

К 56


Коваль В. В.

Клієнт-орієнтована організація корпоративного управління бізнесом : монографія / В. В. Коваль, С. В. Тарасенко, Р. С. Денькович, В. А. Тарасенко. - Львів - Одеса : Манускрипт, 2011. - 192 с70

332.14 (075)

П 37

Планування соціально-економічного розвитку територій України : навч. посібник / О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, І. В. Валентюк та ін. - К. : НАДУ, 2011. - 206 с.

71.

336

Ф 11

Фінанси у запитаннях і відповідях / за заг. ред. О. Д. Данілова. - К. : Комп'ютерпрес, 2006. - 444 с.

72.

336

Ф 11

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку : у 3 т. / за ред. А. І. Даниленка. - К. : Фенікс, 2008. - 442 с.

73.

336

Ф 11


Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку : в 3 т. / за ред. А. І. Даниленка. - К. : Фенікс, 2008. - 468 с74.

336

Ф 59


Финансы / под. ред.: Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; пер. с англ. науч. ред. Р. М. Энтов. - 2-е изд. - М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. - 450 с75.

336

Я 77


Ярошенко Ф. А.

Антикризисное управление финансами в условиях неопределённости : монография / Ф. А. Ярошенко, С. Д. Бушуев, Т. П. Богдан. - К. : Саммит-Книга, 2012. - 168 с76.

336 (075)

Б 11


Біла О. Г.

Фінансове планування і прогнозування : навч. посібник / О. Г. Біла. - Львiв : Компакт -ЛВ, 2005. - 312 с
77.

336 (075)

Б 11


Білуха М. Т.

Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підручник / М. Т. Білуха, Т. В. Микитенко. - К. : Українська академія оригінальних ідей, 2005. - 888 с

78.

336 (075)

Ф 11


Фінанси: вишкіл студії : [навч. посібник] / за ред. С. І. Юрія. - Тернопiль : Карт-бланш, 2002. - 357 с79.

336 (075)

Ч-48


Черкасов С. В.

Ринок фінансових послуг : навч. посібник / С. В. Черкасов. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 496 с80.

336 (075)

Ч-48


Черкасова С. В.

Фінансовий ринок : навч. посібник / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія - 2006, 2010. - 330 с81.

336.14 (075)

Г 19


Ганущак Ю.

Місцеві бюджети. На допомогу міським головам та депутатам місцевих рад : практичний посібник / Ю. Ганущак. - К. : ТОВ "Софія", 2012. - 30 с82.

336.14

Л 14


Лагутін В. Д.

Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці : монографія / В. Д. Лагутін. - К. : КНТЕУ, 2007. - 248 с83.

336.14

М 31


Масгрейв Ричард А.

Государственные финансы: теория и практика / Ричард А. Масгрейв, Пегги Б. Масгрейв ; пер. с англ. под. общей ред. Т. Г. Нестеренко. - М. : Бизнес Атлас, 2009. - 716 с84.

336.22 (075)

І - 20

Іванов Ю. Б.

Податкова система : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. - К. : Атіка, 2006. - 920 с.85.

336.22 (075.8)

И 20

Иванов Ю. Б.

Налоговый менеджмент : учеб. пособие / Ю. Б. Иванов, В. В. Карпов, Л. Н. Карпов. - Х. : ИД "ИНЖЭК", 2006. - 488 с86.

336.22 (075)

И 20

Иванов Ю. Б.

Современные проблемы налоговой политики : учеб. пособие / Ю. Б. Иванов, А. Н. Тищенко. - Х. : ИД "ИНЖЭК", 2006. - 328 с87.

336.22

Т 19


Тарантул Л. Л.

Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) : монографія / Л. Л. Тарантул. - Iрпiнь : Академiя ДПС України, 2003. - 286 с88.

336.22 (075)

Ф 96


Футало Т. В.

Податковий менеджмент : навч. посібник / Т. В. Футало, Р. А. Крамченко, В. М. Сокульський. - Львів : Вид-во комерційної академії, 2011. - 300 с

89.

336.7

Д 64


Долан Эдвин Дж.

Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Эдвин Дж. Долан, Колин Д. Кэмпбелл, Розмари Дж. Кэмпбелл ; пер. с англ. В. В. Лукашевич и др. - Москва - Санкт-Петербург, 1993. - 448 с90.

336.7

У 76


Усоскин В. М.

"Денежный мир" Милтона Фридмана : монография / В. М. Усоскин. - М. : Мысль, 1989. - 173 с91.

336.71

К 73


Котц Д.

Банковский контроль над крупными корпорациями в США / Д. Котц ; пер. с англ. А. В. Полетаев ; пер. Л. С. Худякова. - М. : Прогресс, 198292.

336.76

К 77


Кравченко Ю. А.

Рынок ценных бумаг : Конспект лекций / Ю. А. Кравченко. - К. : ВИРА - Р, 2002. - 368 с93.

336.76

М 42


Медведчук С. В.

Проблеми становлення і функціонування фондового ринку України : монографія / С. В. Медведчук, В. С. Загорський. - 2-е вид. - Львів, 2003. - 294 с94.

338.23

С 40


Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія в 3 т. Т. 1 / за заг. ред. Г. В. Козаченко. - Луганськ : Елтон - 2, 2010. - 282 с


95.

338.24 (075)

П 69

Практикум з державного регулювання економіки / за ред. А. Ф. Мельник. - 2-е вид. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - 334 с

96.

339.137

Г 67


Горбатов В. М.

Конкурентноспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса : монография / В. М. Горбатов. - Х. : ИД "ИНЖЭК", 2006. - 592 с

97.

339.138 (075.8)

С 42

Скибінський С. В.

Маркетинг : підручник. Ч. 1 / С. В. Скибінський. - Львів : Львівська комерційна академія, 2000. - 640 с.98.

339.138 (075)

У 79

Устенко А. О.

Основи маркетингу : навч. посібник (кредитно-модульний варіант) / А. О. Устенко, Л. С. Тараєвська, О. Я. Малинка. - Івано- Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 388 с.99.

339.5

М 13

Мазараки А. А.

Торговля. Деньги. Менталитет : монография / А. А. Мазараки. - К. : Книга, 2006. - 632 с100.

339.7

В 16

Валютная политика капиталистических стран / ред. И. С. Королёв. - М. : Наука, 1990. - 224 с.

101.

339.9

Г 59

Год планеты: экономика, политика, безопасность : ежегодник. Выпуск 2011 года / главный ред. В. Г. Барановский. - М. : Идея-Пресс, 2011. - 488 с.

102.

339.9

М 47


Мелман С.

Прибыли без производства / С. Мелман ; пер. с англ. В. А. Спичкин. - М. : Прогресс, 1987. - 520 с103.

339.9 (075)

О-44

Одягайло Б. М.

Міжнародна економіка : навч. посібник / Б. М. Одягайло. - К. : Знання, 2005. - 397 с. - (Вища освіта ХХІ століття)104.

339.9 (075)

Ш 37

Шевчук В.

Міжнародна економіка: теорія і практика : навч. посібник / В. Шевчук. - Львiв : Каменяр, 2003. - 719 с


ПРАВО. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


105.

342.7

А 67


Анисимова М. Ф.

Право на свободу передвижения и свободный выбор местожительства в Украине: история, современное состояние и перспективы развития / М. Ф. Анисимова. - Запорожье : Дикое Поле, 2005. - 208 с.106.

347

П 11


Підопригора О. А.

Цивільний кодекс України. Міркуваня з окремих проблем застосування : наук. збірник / О. А. Підопригора, М. Г. Мельник, О. М. Мельник. - К. : Слово, 2005. - 368 с107.

349.2

У 45


Україна. Закон

Про охорону праці : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 7 жовтня 2014 року (відповідає офіційному текстові) / Україна. Закон. - К. : Алерта, 2014. - 32 с108.

35 (082)

Е 90


Ефективність державного управління : зб. наук. праць. Вип. 41 / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2014. - 380 с109.

35.076

К 26


Карпенко О. В.

Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади : монографія / О. В. Карпенко. - К. : НАДУ, 2014. - 408 с110.

35.08 (075.8)

Ч-75

Чорнобиль І. Є.

Організація діяльності державного службовця : навч. посібник / І. Є. Чорнобиль. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2015. - 132 с111.

353

К 65


Концептуальні засади реформування системи регіонального управління : монографія / М. М. Іжа, З. В. Балабаєва, Т. А. Берегой та ін. - Одеса : ОРIДУ НАДУ, 2015. - 212 с.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА. ОСВІТА


112.

36

М 15


Макарова О. В.

Соціальна політика в Україні : монографія / О. В. Макарова. - К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. П. Птухи, 2015. - 244 с113.

37 (075)

Ф 34


Федулова Л. І.

Економіка знань : підручник / Л. І. Федулова. - К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2009. - 600 с114.

378

П 78


Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали Четвертих ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань 25-26 травня 2006 року . - Iрпiнь : Нац. акад. ДПС України,, 2006. - 494 с.
ЕКОЛОГІЯ. МАТЕМАТИКА. МЕДИЦИНА


115.

502

Б 83


Борщук Є. М.

Основи теорії стійкого розвитку еколого-економічних систем : монографія / Є. М. Борщук. - Львів : Растр-7, 2007. - 436 с.116.

504 (477)

К 72


Костицький В.

Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Укаїні) : монографія / В. Костицький. - К. : Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2003. - 772 с117.

519.2

К 65


Копич І. М.

Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики : навч. посібник / І. М. Копич. - Львів : Коопосвіта ЛКА, 1997. - 200 с118.

614: 340

С 79


Стеценко С. Г.

Медицинское право : учебник / С. Г. Стеценко. - Санкт-Петергбург : Юридический центр Пресс, 2004. - 572 с.


МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ


119.

65

М 11


Мізюк Б. М.

Системне управління : монографія / Б. М. Мізюк. - Львів : Вид. Львівської комерційної академії, 2004. - 388 с120.

65

М 27


Маркіна І. А.

Методологія сучасного управління : [монографія] / І. А. Маркіна. - К. : Вища шк., 2001. - 311 с121.

65

Ф 34


Федулова Л. І.

Актуальні проблеми менедженту в Україні : монографія / Л. І. Федулова. - К. : Фенікс, 2005. - 320 с122.

65.01

Э 94

Эффективная организация / пер. с англ. С. Таскаева. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. - 192 с. - (Идеи, которые работают).

123.

65.011.1 (075)

М 11

Мізюк Б. М.

Основи стратегічного управління : підручник / Б. М. Мізюк. - Львів : Магнолія - 2006, 2009. - 544 с124.

65.012.1 (076)

Н 11


Нєма О. С.

Інвестиційні інструменти проектного менеджменту : метод. рекомндації для самостійного вивчення дисципліни слухачами спец. 8.18010013 "Управління проектами" / О. С. Нєма. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2014. - 21 с125.

657 (075)

Г 97


Гуцайлюк З. В.

Аудит. Теорія, методика, збірник завдань : навч. посібник / З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех, М. Т. Щирба. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - 190 с125.

65.012.123

М 59

Миколайчик З.

Решение проблем в управление. Принятие решений и организация работ / З. Миколайчик ; науч. ред., с польского А. Н. Тищенко. - Х. : Гуманитарный Центр, 2004. - 472 с127.

657

П 11


Піхоцький В. Ф.

Аудит ефективностi управління державними фінансами: теорiя та практика : монографія / В. Ф. Піхоцький, О. І. Скаско, І. М. Крупка. - Львiв : Вид. центр ЛНУ iм. I. Франка, 2011. - 362 с128.

657 (075)

Р 83


Рудницький В. С.

Збірник задач з аудиту : навч. посібник / В. С. Рудницький, Р. М. Воронко. - К. : Навч.- метод. Центр "Укоопосвіта", 1996. - 118 с129.

657

Р 83


Рудницький В. С.

Методологія і організація аудиту : монографія / В. С. Рудницький. - Тернопіль : Економічна думка, 1998. - 192 с130.

658

М 11


Мізюк Б. М.

Системні основи теорії та інструментарій менеджменту підприємства : монографія / Б. М. Мізюк. - Львів : Коопосвіта, 2000. - 418 с131.

658

М 19


Малинка О. Я.

Управління капіталом бренду : монографія / О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : Факел, 2009. - 204 с132.

658 (075)

Е 45

Економіка підприємства : підручник / ред. Є. М. Палига. - 2-е вид., оновлене і доп. - Львів : УАД, 2013. - 688 с

133.

658 (075.8)

Е 45

Економіка підприємства : підручник / ред. Є. М. Палига. - Львів : УАД, 2010. - 599 с134.

658 (477)

К 31


Кашуба Я.

Розвиток підприємництва в Україні: стратегія та механізми : Монографія / Я. Кашуба. - Львів : Ін-т регіон. досл. НАН України, 2013. - 398 с135.

658.1

И 20


Иванов Ю. Б.

Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия : научное издание / Ю. Б. Иванов, А. Н. Тищенко. - Х. : ХНЄУ, 2004. - 256 с136.

658.1

К 30


Качмарик Я. Д.

Економічний механізм забезпечення конкурентноспроможності торговельного підприємства : монографія / Я. Д. Качмарик, П. О. Куцик, Р. Л. Лупак, І. Я. Качмарик. - Львів : ЛА Піраміда, 2012. - 208 с137.

658.1

Т 33

Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємництва : монографія / за заг. ред.: Ю. Б. Іванова, О. М. Тищенка. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2006. - 384 с.

138.

658.114.4

К 68


Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / за ред. Л. І. Федулової. - М. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. - 812 с

139.

658.14 (075)

Б 61

Біла О. Г.

Фінанси підприємств : навч. посібник / О. Г. Біла. - Львiв : Магнолiя 2006, 2008. - 383 с140.

658.14 (075)

Ф 11

Фінанси підприємств : навчально - методичний посібник / за заг. ред. О. Д. Данілова. - К. : Вид. дім "Комп’ютерпрес", 2005. - 312 с141.

658.15

Б 68


Бланк И. А.

Антикризисное финансовое управление предприятием / И. А. Бланк. - К. : Эльга, Ника-Центр, 2006. - 672 с. - (Библиотека финансового менеджера; Вып. 10).142.

658.15

Б 68


Бланк И. А.

Управление денежными потоками / И. А. Бланк. - 2-е изд., перероб. и доп. - К. : Эльга, Ника-Центр, 2007. - 752 с143.

658.15

Б 68


Бланк И. А.

Управление прибылью / И. А. Бланк. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : Ника-Центр, 2007. - 768 с144.

658.15

Б 68


Бланк И. А.

Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр; Эльга, 2004. - 784 с. - (Библиотека финансового менеджера; Вып. 10)

145.

658.15

Б 68


Бланк И. А.

Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр, 2005. - 600 с. - (Библиотека финансового менеджера. Вип.12)

146.

658.15

Б 68


Бланк И. А.

Финансовая стратегия предприятия / И. А. Бланк. - К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. - 720 с. - (Библиотека финансового менеджера; Вып. 9).147.

658.51

Д 26

Дедекаєв В.

Стратегічний аналіз : Конспект лекцій / В. Дедекаєв. - К. : МП Леся, 2005. - 188 с.


ТУРИЗМ. РИТОРИКА. ІСТОРІЯ


148.

796.5

В 53

Висоти Височіни і Закарпаття стають ближчими. До 5-річчя партнерства між Закарпаттям і Височіною. - Ужгород, [2015]. – 28 с.

149.

796.5

С 11

Сільський туризм Закарпаття. Сільські садиби щиро запрошують! : каталог. - [Ужгород], [2015]. - 107 с

150.

796.5

Т 87

Туристичні перлини Закарпаття. - Ужгород, [2015]. – 42 с.151.

808.5 (075)

М 42

Медвідь А.

Ораторське мистецтво правників : навч. посібник / А. Медвідь, Ф. Медвідь. - К. : Міленіум, 2005. - 336 с152.

94 (477.8)

Ж 78


Жовківщина: історико-мемуарний збірник. Т. 3 / ред. М. Литвин. - Львів ; Жовква ; Балтимор : Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 1997. - 368 с

153.

94 (477.8)

Ж 78


Жовківщина: історичний нарис. Т. 1. - Львів ; Жовква ; Балтимор : Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 1994. - 326 с154.

94 (4 ...)

Ш 89


Штепа П.

Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість / П. Штепа. - Дрогобич : Відродження, 2000. - 352 с.


ІНОЗЕМНА ЛІТЕРАТУРА


155.

908

C40


Centrum przemyslow kreatywnych. Creative indastries centre [Текст]. - Lodz : PURPOSE, [2015]. - 98 s.

156.

908

L85


Lodz business tourism [Текст]. - Lodz : Bureau of Promotion, tourism & International Cooperation, [2015]. - 42 s.

157.

908

L85


Lodz na weekend. In Lodz [Текст] : atrakcje turystyczne - top 12. Cztery propozycje wycieczek. Informacje praktyczne. - Lodz : [б. и.], [2015]. - 34 s.

158.

908

P95


Przewodnik turystyczny [Текст] : mapy drogowe, skala map 1 : 100000, atrakcje turystyczne, ciekawostki prsyrodnicze, szlaki rowerowe i piesze, parkingi lesne. - Lodz : Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Lodzi, [2015]. - 47 s.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка