Броварська міська рада Київської області рішенн я про встановлення місцевих податків І зборів, ставок земельного та акцизного податків на території м. Бровари на 2015 рікСкачати 87.24 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір87.24 Kb.
Броварська міська рада Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного та акцизного податків на території м. Бровари на 2015 рік

Розглянувши подання фінансового управління Броварської міської ради, керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 265, 266, 267, 268 Податкового Кодексу України зі змінами та доповненнями, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, п.33 розділу I Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська радаВ И Р І Ш Л А:

1. Встановити, що на території м. Бровари в 2015 році справляються наступні місцеві податки і збори:

податок на майно;

єдиний податок;

туристичний збір.2. Визначити наступні особливості справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Бровари в 2015 році:

2.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України.

2.2. Пільги із сплати податку

2.2.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 80 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 150 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 230 кв. метрів.

2.2.2. Звільняються від оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Бровари та закріплені за комунальними підприємствами, створеними Броварською міською радою, на праві господарського відання або на праві оперативного управління;

в) об'єкти нежитлової нерухомості, які належать релігійним організаціям України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Необхідною умовою надання такої пільги є внесення релігійної організації до Реєстру неприбуткових установ або організацій з відповідною ознакою неприбутковості;

г) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

ґ) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

д) гуртожитки;

е) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

є) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать:

- дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

- багатодітним сім’ям, не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

- учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, не більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю).

ж) господарські (присадибні) будівлі, допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, які розташовані на одній земельній ділянці з житловим будинком;

з) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

и) об’єкти нежитлової нерухомості, розташовані на землях промисловості та транспорту, які використовуються для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд;

і) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності.2.3. Ставка податку

2.3.1. Ставки податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюється у розмірі 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2015 року, за 1 кв. метр бази оподаткування .

2.3.2. Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2015 року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

3. Визначити, що транспортний податок в м. Бровари в 2015 році справляється у розмірі та в порядку, встановленому ст.267 Податкового кодексу України.

4. Встановити наступні особливості справляння туристичного збору в м. Бровари в 2015 році:

4.1. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.

4.2. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

4.3. Справляння збору здійснюється:

4.3.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами.

4.3.2. Квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

4.3.3. Юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Броварською міською радою справляти збір на умовах відповідного договору.

5. Встановити такі особливості справляння земельного податку в м. Бровари в 2015 році:

5.1. Ставка податку за земельні ділянки встановлюється у наступному розмірі:

5.1.1. за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами – 0,03 відсотки від їх нормативної грошової оцінки

5.1.2. за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності):

- з 01.01.2015 р. по 30.06.2015 р. – 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки;

- з 01.07.2015 р. по 31.12.2015 р. – на рівні ставок орендної плати за земельні ділянки в м. Бровари, затверджених рішеннями Броварської міської ради.

5.1.3. за інші земельні ділянки - 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

5.2. Встановити, що на території міста Бровари застосовуються пільги щодо сплати земельного податку, встановлені в розділі XIII Податкового кодексу України.

5.2.1. Додатково встановити наступні пільги щодо сплати земельного податку на території міста Бровари.

5.2.2. Від сплати податку звільняються наступні фізичні особи:

а) учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

5.2.3. Від сплати податку звільняються наступні юридичні особи:

а) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, створені ними заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

б) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

в) парки державної та комунальної власності;

г) дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій.5.2.4 Всі інші визначення щодо земельного податку у відповідності до розділу ХII Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

6. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

6.1. для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

6.2. для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

6.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.7. Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставку акцизного податку встановити у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість).

8.Визнати такими, що втратили чинність:

- рішення Броварської міської ради від 01.11.2012 № 761-24-06 «Про встановлення місцевих податків і зборів в новій редакції»;

- рішення Броварської міської ради від 21.02.2013 № 897-30-06 «Про внесення змін в додаток 1 до рішення Броварської міської ради від 01.11.2012 № 761-24-06 «Про встановлення місцевих податків і зборів в новій редакції»;

- рішення Броварської міської ради від 18.04.13 № 942-32-06 «Про внесення змін в додаток 2 рішення Броварської міської ради від 01.11.2012 № 761-24-06 «Про встановлення місцевих податків і зборів в новій редакції»;

- рішення Броварської міської ради від 22.08.2013 № 1022-37-06 «Про внесення змін в додаток 2 рішення Броварської міської ради від 01.11.2012 № 761-24-06 «Про встановлення місцевих податків і зборів в новій редакції»;

- рішення Броварської міської ради від 28.11.2013 № 1108-40-06 «Про внесення змін в додаток 1 до рішення Броварської міської ради від 01.11.2012 № 761-24-06 «Про встановлення місцевих податків і зборів в новій редакції»;

- рішення Броварської міської ради від 03.04.2014 № 1213-44-06 «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 01.11.2012 № 761-24-06 «Про встановлення місцевих податків і зборів в новій редакції»;

- рішення Броварської міської ради від 22.05.2014 № 1245-45-06 «Про внесення змін в додаток 1 до рішення Броварської міської ради від 01.11.2012 № 761-24-06 «Про встановлення місцевих податків і зборів в новій редакції»;

- від 31.12.2014 р. № 1389-51-06 «Про акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів»;

- від 31.12.2014 р. № № 1390-51-06 «Про встановлення місцевих податків в новій редакції»;9. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття та застосовується до правовідносин, що виникли з 1 січня 2015 року.

10. Фінансовому управлінню Броварської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної податкової служби до 1 лютого 2015 року.11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Андрєєва В.О.

Міський голова І.В.Сапожко


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка