Ббк 91. 9 : 63 н 34 Упорядник: О. Б. ПоліщукСторінка1/8
Дата конвертації26.05.2016
Розмір0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

КРИВОРІЗЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ

НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КРИВОРІЗЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ (2000-2012 рр.)

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Науково-бібліографічний покажчик
Кривий Ріг

2012

УДК 016 : 94

ББК 91.9 : 63

Н 34
Упорядник:О. Б. Поліщук, зав. сектора інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Бібліографічний редактор:

О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»;
Науковий редактор:

Г. М. Віняр, директор наукової бібліотеки ДВНЗ «Криворізький національний університет», канд. філол. наук, доцент.


Наукові праці викладачів історичного факультету Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» : науково-бібліографічний покажчик / Бібліотека КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»; упоряд. О. Б. Поліщук, зав. сектора інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»; бібліогр. ред. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»; наук. ред. Г. М. Віняр, канд. філол. наук, директор наукової бібліотеки. – Кривий Ріг, 2012. – 64 с.

У науково-бібліографічному покажчику систематизовано наукові праці викладачів історичного факультету Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». Покажчик налічує 371 джерело інформації за період 2000–2012 рр. Це – монографії, дисертації, підручники, навчально-методичні посібники, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах науково-практичних конференцій, та публікації у фахових виданнях і науково-методичних журналах.

Науково-бібліографічний покажчик розрахований на науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, викладачів та керівників закладів освіти різного типу, вчителів, студентську молодь, працівників бібліотек.
З М І С Т
Передмова……………………………………………………………………….4

Розділ 1. Наукові праці викладачів кафедри всесвітньої історії……….6

Розділ 2. Наукові праці викладачів кафедри історії України …………..28

Іменний покажчик……………………………………………………….........58

ВІД УПОРЯДНИКІВ

Наукова діяльність бібліотеки є невід’ємною складовою освітнього процесу у вищому навчальному закладі і, таким чином, реалізує один із принципів Болонського процесу, а саме: єдність навчання і наукових досліджень.

Забезпечення якісних результатів наукової, науково-дослідної та методичної роботи – кропітка робота, яку виконує Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» за допомогою інформаційно-бібліографічного обслуговування.

Зосередження інформації про творчі здобутки в історичній науці та педагогічній практиці у цьому виданні – дієва допомога в організації навчального та наукового процесу в сучасному ВНЗ.

У науково-бібліографічному покажчику представлено перелік наукових праць викладачів історичного факультету Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» (за час їх перебування в інституті) з 2000 по 2012 рр. У покажчик увійшли монографії, дисертації, підручники, статті, тези доповідей наукових конференцій тощо.

Науково-бібліографічний покажчик складений на основі перегляду систематичного каталогу та систематичної картотеки статей бібліотеки КПІ і є вибірковим. Джерела відбору документів для науково-бібліографічного покажчика – фонди, каталоги, картотеки, інформація кафедр всесвітньої історії та історії України Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» щодо публікацій науковців.

Хронологічно охоплено період з 2000 по 2012 рр.

Науково-бібліографічний покажчик містить 371 джерело українською та російською мовами.

Покажчик включає 2 розділи:

Розділ 1. Наукові праці викладачів КПІ. Кафедра всесвітньої історії.

Розділ 2. Наукові праці викладачів КПІ. Кафедра історії України.
У межах кожного розділу покажчика документи розміщено за алфавітом прізвищ авторів та назв публікацій. Нумерація суцільна. Допоміжний апарат покажчика складається з іменного покажчика, передмови та схеми групування (зміст).

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Електронна версія покажчика розміщена на веб-сайті бібліотеки: http://kdpu-library.ucoz.ru

Науково-бібліографічний покажчик розраховано на викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів, вчителів та студентську молодь.Розділ 1. Наукові праці викладачів кафедри всесвітньої історії

При-

міт-


ки
Вєтохіна Валентина Олексіївна,

канд. іст. наук, доцент


94(100)(082)

Д 70 Вєтохіна В. О. Монгольський фактор в російській історії / В. О. Вєтохіна, Т. О. Прімак // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії і правознавства : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – 2010. – Вип. 8. – С. 22–29.


93(07)
В 39 Вєтохіна В. О.
 Курсова робота : навч. - метод. поради для студ. іст. фак. всіх форм навчання / В. О. Вєтохіна. – 2-е вид., випр. і доп. – Кривий Ріг : КДПУ, 2009. – 40 с.


378:371.381(07)
З-15 Вєтохіна В. О.
Кваліфікаційна робота : навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету педагогічних університетів / Л. В. Задорожна, В. О. Вєтохіна. – Кривий Ріг : КДПУ, 2007. – 120 с.


37

В 53 Вєтохіна В. О. Історіографічна версія еволюції політичних взаємовідносин Петра Першого та Івана Мазепи / В. О. Вєтохіна // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина, мова, культура, пізнання» : щокварт. наук. журнал. – К., 2007. – Т. 11(1). –

С. 202–208.
Вєтохіна В. О. Історія понять як напрямок європейської історіографії / В. О. Вєтохіна // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 5. –  С. 101–111.


Відс.930.9(082)

Д 70 Вєтохіна В. О. Політична трансформація українсько-російських відносин на початку ХVIII ст. (історіографічний аспект) / В. О. Вєтохіна // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 5. – С. 111–120.


94(100)(082)

Д 70 Вєтохіна В. О. Історія понять як напрямок європейської історіографії / В. О. Вєтохіна // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 5. – С. 101–111.


94(100)(082)

Д 70 Вєтохіна В. О. Організація самостійної роботи школярів на уроках з всесвітньої історії / В. О. Вєтохіна // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / за ред. О. І. Кожухаря. – Кривий Ріг, 2006. – Вип. 4. – С. 150–168.


94(100)(082)

Д 70 Вєтохіна В. О. До питання про витоки націонал-соціалістичного руху в Німеччині / В. О. Вєтохіна // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / за ред. О. І. Кожухаря. – Кривий Ріг, 2006. – Вип. 4. – С. 68–98.


Вєтохіна В. О. Історична версія еволюції політичних стосунків Петра І та Івана Мазепи / В. О. Вєтохіна // Вісник Малої Академії наук. – К., 2006.

Відс.94(100)(082)

І-90 Вєтохіна В. О. Образ І. Мазепи в російській історіографії / В. О. Вєтохіна // Історичні дослідження і розвідки з всесвітньої історії : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2005. – Вип. 3. – С. 5–12.94(100)(082)

І-90 Вєтохіна В. О. Роль Руської православної церкви у ствердженні державних інститутів Росії ХVII ст. / В. О. Вєтохіна, І. Чмуль // Історичні дослідження і розвідки з всесвітньої історії : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2005. – Вип. 3. – С. 25–37.


94(100)(082)

І-90 Вєтохіна В. О. Загальні нотатки викладача щодо того, як і чого ми навчаємо студентів-істориків / В. О. Вєтохіна // Історичні дослідження і розвідки з всесвітньої історії : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2004. – Вип. 2. – С. 107–115.
Журба Лілія Володимирівна,

ст. викладач


Журба Л. В. Загальна етнографія : навчально-методичний посібник / Л. В. Журба. – Кривий Ріг, 2009. – 64 с.

Відс.94(100)(082)

Д 70 Журба Л. В. Історичне краєзнавство у системі проблемного навчання новітньої історії / Л. В. Журба // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / гол. ред. О. І. Кожухар. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 7. – С. 124–128.


Журба Л. В. Проблемний урок історії та його ознаки / Л. В. Журба // Науковий вісник Миколаївського державного університету : зб. наук. праць: Педагогічні науки. – Миколаїв, 2009. – Вип. 24.

Відс.Журба Л. В. Роль і місце історичного краєзнавства в процесі проблемного вивчення новітньої історії / Л. В. Журба // Збірник наукових праць. Сер.  Історія та географія / Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2008. – Вип. 29–30. – С. 190–193.

Відс.94(100)(082)

Д 70 Журба Л. В. Індивідуалізація педагогічної практики студентів-істориків як засіб підвищення її ефективності / Л. В. Журба // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 5. – С. 181–186.


94(100)(082)

Д 70 Журба Л. В. Використання прийомів проблемного навчання на уроках новітньої історії / Л. В. Журба, О. Балабай // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 5. – С. 176–181.


378(082)

П 24 Журба Л. В. Дидактичні умови створення проблемних ситуацій у процесі вивчення історії / Л. В. Журба // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. В. К. Буряк. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 19. – С. 173–182.


Журба Л. В. Організація навчальної діяльності учнів у процесі проблемного вивчення новітньої історії / Л. В. Журба // Історія в школі. – 2007. – № 3. – С. 18–22.


Журба Л. В. Теорія і практика проблемного навчання історії в старших класах загальноосвітньої школи / Л. В. Журба // Історія в школах України. – 2007. – № 8. – С. 11–14.


94(100)(082)

Д 70 Журба Л. В. Дидактична гра як умова підвищення пізнавальної активності учнів на уроках всесвітньої історії / Л. В. Журба // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / за ред. О. І. Кожухаря. – Кривий Ріг, 2006. – Вип. 4. – С. 178–186.


94(100)(082)

Д 70 Журба Л. В. Навчальна діяльність учнів в процесі проблемного навчання / Л. В. Журба // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / за ред. О. І. Кожухаря. – Кривий Ріг, 2006. – Вип. 4. – С. 169–178.


Журба Л. В. Проблемні ситуації та способи їх створення на уроках новітньої історії України (на прикладі тематичного блоку «Україна і загострення кризи радянської системи (1965–1985)» / Л. В. Журба // Історія в школі. – 2006. – № 6. – С. 28–33.


94(100)(082)

І-90 Журба Л. В. Проблемні ситуації та способи їх створення на уроках всесвітньої історії в старших класах загальноосвітньої середньої школи / Л. В. Журба // Історичні дослідження і розвідки з всесвітньої історії : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2005. – Вип. 3. – С. 84–96.


321.01(477)(082)

У 45 Журба Л. В. Проблемні ситуації та способи їх створення на уроках новітньої історії України / Л. В. Журба // Україна і світ : зб. наук. праць / редкол. : Б. І. Андрусишин, В. Й. Борисенко, І. Д. Камчугова та ін. – Кривий Ріг, 2005. – С. 63–76.


94(100)(082)

І-90 Журба Л. В. Теоретичні основи проблемного навчання історії / Л. В. Журба // Історичні дослідження і розвідки з всесвітньої історії : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2004. – Вип. 2. – С. 116–129.
Кожухар Олександр Іванович,

канд. іст. наук, доцент, зав. кафедри


94 (100)(082)

Д 70 Кожухар О. І. Утворення і трансформація руху "Солідарність" у Польщі / О. І. Кожухар // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії і правознавства : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – 2010. – Вип. 8. – С. 147–159.


94 (100)(082)

Д 70 Кожухар О. І. Ісламське відродження в пострадянських країнах Центральної Азії / О. І. Кожухар // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / гол. ред. О. І. Кожухар. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 7. – С. 86–97.


Кожухар О. І. Історія Стародавнього світу. – Ч. 2 : Історія Стародавнього Сходу : навчально-методичний посібник для студентів заочного відділення / О. І. Кожухар. – Кривий Ріг, 2009. – 90 с.


Кожухар О. І. Іслам в житті пострадянських суспільств Центральної Азії / О. І. Кожухар // Збірник наукових праць. Сер. Історія та географія / Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2009 – Вип. 34.


Відс.Кожухар О. І. Українська політична еліта в період постсоціалістичної трансформації / О. І. Кожухар // Література і культура Полісся : Вип. 49 : Проблеми вивчення історії та культури ХХ ст. в сучасних дослідженнях. – Ніжин, 2009.

Відс.316.612(082)

Г 87 Кожухар О. Громадянське суспільство і демократія: проблема взаємовідносин / О. Кожухар // Громадянське суспільство та проблеми становлення особистості : зб. наук. праць. – Кривий Ріг – Зарже, 2008. – Вип. 3. – С. 79–85.


Кожухар О. І. Інститут президентства в пострадянських країнах Середньої Азії: особливості становлення і функціонування / О. І. Кожухар // Збірник наукових праць. Сер. : Історія і географія / Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2008 – Вип. 29–30. – С. 90–92.

Відс.94(3)(07)
К 58 
Кожухар О. І. Історія Стародавнього Світу : навч. - метод. комплекс для студ. заочн. відд. / О. І. Кожухар : в 2 ч. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – Ч. 2 : Історія первісного суспільства . – 31 с.


94 (100)(082)

Д 70 Кожухар О. І. Проблеми демократизації пострадянських країн Центральної Азії / О. І. Кожухар // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії і правознавства : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2008. – Вип. 6. – С. 113–120.


Кожухар О. І. Трансформація політичних структур в постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи / О. І. Кожухар // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.  Історія та археологія. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 16. –

С. 170–178.Відс.94 (100)(082)

Д 70 Кожухар О. І. Історія становлення і розвитку політичної системи   постсоціалістичних країн Центрально-Східної Європи / О. І. Кожухар // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 5. – С. 81–92.


94 (100)(082)

Д 70 Кожухар О. І. Особливості становлення і розвитку політичної системи пострадянських країн Центральної Азії / О. І. Кожухар // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 5. – С. 92–101.


316.612(082)

Г 82 Кожухар О. І. Особливості формування структури громадянського суспільства в Угорщині та Україні у період постсоціалістичних трансформацій / О. І. Кожухар, Д. Семенюк // Громадянське суспільство та проблеми становлення особистості : зб. наук. праць. – Кривий Ріг – Забже, 2007. – Вип. 2 – С. 68–74.


316.612(082)

Г 82 Кожухар О. І. Громадянське суспільство в постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи і Україні: особливості становлення / О. І. Кожухар // Громадянське суспільство та проблеми становлення особистості : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2006. – Вип. 1. – С. 48–51.


94 (100)(082)

Д 70 Кожухар О. І. Конституційно-правові реформи в Чехо-Словаччині в умовах постсоціалістичної трансформації / О. І. Кожухар // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / за ред. О. І. Кожухаря. – Кривий Ріг, 2006. – Вип. 4. – С. 99–108.


94 (100)(082)

Д 70 Кожухар О. І. Україна-Угорщина: порівняльний аналіз становлення інституту президентства в постсоціалістичний період / О. І. Кожухар, Д. Семенюк // Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства : зб. наук. праць / за ред. О. І. Кожухаря. – Кривий Ріг, 2006. – Вип. 4. – С. 108–113.


94(100)(082)

І-90 Кожухар О. І. Історія становлення і розвитку парламентаризму в постсоціальних країнах Центрально-Східної Європи / О. І. Кожухар // Історичні дослідження і розвідки з всесвітньої історії : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2005. – Вип. 3. – С. 63–75.


Кожухар О. І. Історія формування і розвитку партійних систем країн Центрально-Східної Європи у «постсоціалістичний період» / О. І. Кожухар // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Історія та археологія. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 13. –

С. 133–144.Відс.321.01(477)(082)

У 45 Кожухар О. І. Історія формування громадянського суспільства в Україні та країнах Центрально-Східної Європи (90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) / О. І. Кожухар // Україна і світ : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2005. – С. 98–111.


94(100)(082)

І-90 Кожухар О. І. Основні вимоги до шкільного підручника при впровадженні особистісно-орієнтованого навчання / О. І. Кожухар, Д. Семенюк // Історичні дослідження і розвідки з всесвітньої історії : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2005. – Вип. 3. – С. 104–111.


94(477)(082)

У 45 Кожухар О. І. Деякі проблеми політичної трансформації в Україні та Росії в 90-х рр. ХХ ст. / О. І. Кожухар // Україна і Росія: досвід історичних зв’язків : зб. наук. праць / за ред. О. І. Кожухаря, В. О. Вєтохіної. – Кривий Ріг, 2004. – С. 233–242.


94(100)(082)

І-90 Кожухар О. І. Історія становлення політичних партій в Польщі та Україні / О. І. Кожухар // Історичні дослідження і розвідки з всесвітньої історії : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий, 2004. – Вип. 2. – С. 98–106.


94(100)(082)

І-90 Кожухар О. І. Політичні трансформації в Україні, Росії і Білорусії в 90-х рр. ХХ ст.: порівняльний аналіз / О. І. Кожухар // Історичні дослідження і розвідки з всесвітньої історії : зб. наук. праць / редкол. : О. І. Кожухар, Ю. І. Чирва, В. О. Яшин. – Кривий Ріг, 2004. – Вип. 2. – С. 78–95.
94(477)(082)

У 45 Кожухар О. І. Етнонаціональний фактор державотворення в сучасній Україні / О. І. Кожухар // Україна: минуле і сучасність : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2001. – С. 88–94.


301(082)

І-74 Кожухар О. І. Інформаційні технології в історії / О. І. Кожухар // Інформоенергетичні технології адаптаційних процесів життєдіяльності на початку ІІІ – го тисячоліття : зб. наук. праць. – К. – Кривий Ріг, 2001. – С. 217–219.


94(477)(082)

У 45 Кожухар О. І. Україна в контексті дилеми «Схід-захід» / О. І. Кожухар // Україна: минуле і сучасність : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2001. – С. 84–87.
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка