Баришніков Андрій Григорович доцент кафедри конституційного та адміністративного праваДата конвертації04.11.2016
Розмір88.2 Kb.

Баришніков Андрій Григорович

доцент кафедри конституційного та адміністративного права


Інституту права імені Володимира Сташиса

Класичного приватного університету
 1. Дата народження – 1978 рік

 2. У 2000 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю “Правознавство” (денне відділення).

 3. З 2000 до 2003 року – аспірант відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ).

 4. 2000 рік (та по теперішній час) – робота над дисертаційним дослідженням на тему: “Адміністративно-правове регулювання Національним банком України сфери банківського кредитування”, спеціальність: 12.00.07: “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”.

Науковий керівник – Нагребельний В.П., к.ю.н., заст. директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Складання кандидатських іспитів:

- філософія (15 травня 2001р.) – “відмінно”

- англійська мова (05 червня 2001р.) – “відмінно”

- основи інформатики (25 березня 2002р.) – “відмінно”

- спеціальність (16 травня 2002р.) – “відмінно” 1. У 2005 році отримав диплом магістра за спеціальністю “Педагогіка вищої школи” (Гуманітарний університет “ЗІДМУ”).

 2. У 2004 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю; загальний (практичний) стаж роботи за фахом – 9 років.

 3. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації – 5 років.

 4. Основні навчальні курси:

 • “Фінансове право”, “Банківське право”, “Податкове право”,

“Юридична діяльність підприємств і установ”.
Спеціалізація та навички

1. Кваліфікація у галузі фінансового, банківського, податкового права, цивільного права, цивільного, господарського та адміністративного процесів. Навички у сфері кредитного процесу та специфіки банківської діяльності, роботи з бюджетними установами (бюджетне фінансування), податковими та митними органами.

2. Сфера наукового інтересу: банківські установи, кредитна діяльність та кредитний процес банківських установ, банківський нагляд, фіскальна, монетарна та боргова політика держави.
Основні наукові та навчально-методичні публікації:

В ході написанні дисертаційного дослідження на здобуття науково ступеню кандидата юридичних наук опубліковано 14 праць наукового характеру, зокрема серед яких : 1. Розвиток кредиту та кредитної діяльності банків на території Росії та України в першій половині XVIII-середині XX століття // Держава і право: Збірник наукових праць. – Вип. 14. – К., 2001. – С. 311-323.

 2. Застосування інституту примусової юридичної відповідальності в банківському кредитуванні // Держава і право: Збірник наукових праць. – Вип. 15. – К., 2002. – С. 328-336.

 3. Юридична відповідальність у сфері банківського кредитування: аспекти вдосконалення // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2002. – № 2 (15). – С. 19-24.

 4. Внутрішні процедури банку як важлива складова внутрішнього банківського контролю за кредитним процесом // Актуальні проблеми правознавства. Науково-практична конференція (30-31 жовтня 2003 р.) Тиждень науки. Збірник тез доповідей. – Запоріжжя, 2003. – С. 51-52.

 5. Повноваження місцевих рад у сфері отримання кредитів та оформлення застави: правові основи та практичні аспекти // “Управління великим містом: адміністрування і безпосередня демократія”: Матеріали ІІ українсько-польської міжнародної конференції (Львів, 4-5 грудня 2003 р.). – Львів: Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла – Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка, 2004. – С. 498-513.

 6. Актуальні питання стандартизації кредитної форми банківської діяльності // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3 т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 28-29 жовтня 2004. – Т. 3. – С. 25-26.

 7. Актуальні питання стандартизації кредитної форми банківської діяльності // Держава та регіони: Серія Право. – 2004. – № 2. – С. 102-106.

 8. Правове регулювання банківського кредитування: адміністративно-правовий аспект // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3 т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 27-28 жовтня 2005. – Т. 3. – С. 48-49.

 9. Актуальні аспекти банківського нагляду на підставі оцінки ризиків в Україні у контексті новітніх процесів державотворення // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: Острозька академія, 2005. – С. 161-163.

 10. Актуальні питання банківського нагляду в Україні на підставі оцінки ризиків // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3 т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 5-6 жовтня 2006. – Т. 2. – С. 287-289.

 11. Недержавне пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі як основа їх права на соціальний захист // Піднесення до права: Збірн. доповідей та тез науково-практичної конференції 21-22 грудня 2006 року. – Запоріжжя, 2006. – С. 229-231.

 12. Концептуальний підхід до оновлення змісту адміністративного штрафу як виду адміністративного стягнення (на прикладі сфери банківської діяльності) // подано до друку до журналу “Держава та регіони: Серія Право”, запланований вихід – 2007 рік.

 13. Організаційно-правові аспекти оновлення змісту банківського нагляду в Україні // Держава і право: Збірник наукових праць. – Вип. 35. – К., 2007. – С. 444-450.

 14. Национальный банк Украины как субъект правового регулирования сферы банковской деятельности // Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2007: Материалы IX Международной научно-практической конференции 29-30 марта 2007 года. – Челябинск: Цицеро, 2007. – Ч. 1. – С. 274-278.


Прийняв участь у роботі 11 (одинадцяти) науково-практичних конференцій, зокрема у таких:

 • Щорічній міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті проф. К.Г. Федорова (02-04 червня 2001 р., м. Запоріжжя)

 • Міжнародній науковій конференції, присвяченій 175-річчю з дня народження Георгія Андрузького “Україна: шляхами віків” (17-18 травня 2002 р., м. Київ)

- Міжнародній конференції, присвяченій пам’яті проф. К.Г. Федорова (3-5 липня 2002 р., м. Запоріжжя)

- Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів “Тиждень науки” (30-31 жовтня 2003р., м. Запоріжжя) • ІІ українсько-польській міжнародній конференції “Управління великим містом: адміністрування і безпосередня демократія” (4-5 грудня 2003 р., м. Львів)

 • VI Всеукраїнській науково-практичній конференції “Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні” (28-29 квітня 2005 р., м. Острог Рівненської області)

- Міжнародній науково-практичній конференції “Дні науки” (27-28 жовтня 2005 р., м. Запоріжжя)

- Міжнародній науково-практичній конференції “Піднесення до права. Реформування кримінального та кримінально-виконавчого законодавства – головний чинник коригування політики України у сфері виконання кримінальних покарань” (21-22 грудня 2006 р., м. Запоріжжя)

- Міжнародній науково-практичній конференції “Дні науки” (28-29 жовтня 2006 р., м. Запоріжжя)

- ІХ Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми права Росії та країн СНД ­- 2007” (29-30 березня 2007 р., м. Челябінськ, Росія)

- Міжнародній науково-практичній конференції “Запорізькі правові читання” (17-18 травня 2007 року, місто Запоріжжя) тези доповіді на тему: “Механізм адміністративно-правового регулювання банківського кредитування” (тези доповіді не публікувалися).

Форма 26

(додаток до наказу ВАК від 29.05.2007 р. № 342)

С П И С О Кнаукових праць Баришнікова Андрія Григоровича


№ з/п

Назва

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друкованих сторінок

Прізвища співаторів


Статті у фахових виданнях


1.

Розвиток кредиту та кредитної діяльності банків на території Росії та України в першій половині XVIII-середині XX століття

Держава і право: Збірник наукових праць. – Вип. 14. – К., 2001. – С. 311-323.


12

немає

2.

Юридична відповідальність у сфері банківського кредитування: аспекти вдосконалення

Вісник Академії праці і соціальних відносин. – К., 2002. – № 2 (15). – С. 19-24.


5

немає

3.

Застосування інституту примусової юридичної відповідальності в банківському кредитуванні

Держава і право: Збірник наукових праць. – Вип. 15. – К., 2002. – С. 328-336.


8

немає

4.

Актуальні питання стандартизації кредитної форми банківської діяльності

Держава та регіони: Серія Право. – 2004. – № 2. – С. 102-106.

4

немає

5.

Організаційно-правові аспекти оновлення змісту банківського нагляду в Україні

Держава і право: Збірник наукових праць. – Вип. 35. – К., 2007. – С. 444-450.

6

немає


Тези доповідей


6.

Законодавство України про кредитування: реалії та перспективи подальшого розвитку

Тези доповідей на щорічній міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті проф. К.Г. Федорова. – Запоріжжя, ЗДУ, 2001. – С. 180-186.

6

немає

7.

Внутрішні процедури банку як важлива складова внутрішнього банківського контролю за кредитним процесом

Тези доповідей науково-практичної конференції “Актуальні проблеми правознавства”. – Запоріжжя, 2003. – С. 51-52.


2

немає

8.

Актуальні питання стандартизації кредитної форми банківської діяльності

Тези доповідей науково-практичної конференції “Дні науки”. – Запоріжжя, 2004. – С. 25-26.

2

немає

9.

Правове регулювання банківського кредитування: адміністративно-правовий аспект

Тези доповідей науково-практичної конференції “Дні науки”. – Запоріжжя,

2005. – С. 48-49.
2

немає

10.

Актуальні аспекти банківського нагляду на підставі оцінки ризиків в Україні у контексті новітніх процесів державотворення

Матеріали VI Всеукраїн-ської науково-практичної конференції “Верховенство права у процесі державот-ворення та захисту прав людини в Україні”. – Острог, 2005. – С. 161-163.


2

немає

11.

Национальный банк Украины как субъект правового регулирования сферы банковской деятельности

Материалы IX Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2007” (29-30 марта 2007 г.) – РФ, Челябинск, 2007. – С. 274-278.

4

немає

Автор Баришніков А.Г.

Вчений секретар Занфірова Т.А.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка