820 м. Москви Олександрівська гімназія Сумської міської ради Сумської областіСкачати 71.74 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір71.74 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

Інститут педагогіки АПН України

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Державна освітня установа середня загальноосвітня школа

820 м. МосквиОлександрівська гімназія Сумської міської ради Сумської області
Проводять 27-28 жовтня 2010 року на базі Інституту педагогіки та психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» Запрошуються науковці, викладачі, вчителі-новатори, працівники системи освіти, всі, кого цікавлять інноваційні процеси в освіті.
На конференції заплановані такі секції:

  1. Філософія освіти в інформаційному суспільстві

  2. Психологічні проблеми освітніх технологій та психологічний супровід навчально-виховного процесу в інформаційному суспільстві

  3. Проблеми глобалізації, інтернаціоналізації та районізації освіти

  4. Проблеми змісту та методики освітніх технологій в інформаційному суспільстві

  5. Професійна педагогічна та неперервна освіта в інформаційному суспільстві: методологія, практика, інновації

Матеріали конференції планується опублікувати у вигляді тез доповіді та (або) статті в часописах: «Філософія науки: традиції та інновації» (Суми), «Педагогічні науки» (Суми), «Теоретичні питання культури, освіти та виховання» (Київ) що включені ВАК України до переліку спеціалізованих наукових видань. Тези доповідей приймаються до друку українською, російською або англійською мовами та будуть видані до початку конференції. Наукові статті до фахових видань «Педагогічні науки» (Суми), «Теоретичні питання культури, освіти та виховання» (Київ) повинні бути написані українською мовою, до часопису«Філософія науки: традиції та інновації» (Суми) українською, російською, або англійською мовами. Статті в часописах будуть надруковані за планом їх видання.


Для участі в конференції необхідно до 20 вересня 2010 року надіслати на адресу оргкомітету:

  1. Заявку з відомостями про учасника. На окремому аркуші та в окремому електронному файлі: А. Відомості про авторів (П.І.Б.; адреса для листування; код міста та контактний телефон; місце роботи або навчання; посада, кваліфікаційний рівень, педагогічне звання, науковий ступінь, вчене звання) Б. Заявка на проживання в гуртожитку (20 грн. за добу) або у готелі 1-2-місному номері. В. Конверт із зворотною адресою для надсилання запрошення на конференцію.

  2. Тези доповіді. .Електронний варіант тексту тез доповіді обсягом 2 повних сторінки, заповнення останньої сторінки не менше 75%, на CD диску, набраних в редакторі Word y вигляді комп'ютерного файлу з розширенням * doc, *rtf. Шрифт тексту Times New Roman Суг 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 25 мм, з інших боків – 20 мм. Паперовий варіант тез, обов'язково підписаний авторами.

  3. Грошовий переказ та оригінал документу про оплату (копію обов'язково залишіть собі). А. Оплата публікації. Вартість публікації в збірці матеріалів становить 15 грн. за кожну сторінку формату А4 (заповнення останньої сторінки не менше 75%). Вартість публікації в фахових виданнях становить 20 грн. за кожну сторінку формату А4 (заповнення останньої сторінки не менше 75%). Б. Оргвнесок в розмірі 50 гривень (на поштові витрати, друк програми конференції, канцелярські товари, представницькі витрати). В. При неможливості особисто прибути на конференцію необхідно попередити про це та оплатити 10 грн за поштове пересилання опублікованих матеріалів.


Статті для публікації в фахових часописах: «Філософія науки: традиції та інновації» (Суми), «Педагогічні науки» (Суми), «Теоретичні питання культури, освіти та виховання» (Київ) що включені ВАК України до переліку спеціалізованих наукових видань приймаються до закінчення роботи конференції.

Вимоги до фахових статей: Наукові статті, що подаються до друку, повинні містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки. Електронний варіант тексту статті, що відповідає вимогам ВАК, обсягом 0,5 авторського аркушу (20 000 знаків), заповнення останньої сторінки не менше 75%, на CD диску, набраних в редакторі Word y вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Шрифт тексту Times New Roman Суг 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 25 мм, з інших боків – 20 мм. Матеріал статті представляється у такій послідовності: ім'я та прізвище автора, назва установи; назва статті, текст анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами; текст статті, список літератури (не більше 12 найменувань). Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р. Паперовий варіант статті обов'язково підписаний авторами.
Зразок оформлення статті
УДК 371.315.6:51

Г.П. Руденко

Сумський державний педагогічний університетЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Анотації з прізвищем автора та назвою статті подаються українською, російською та англійською мовами після заголовка (5-6 рядків через 1 інтервал кегль 14 курсивом). Анотації містять стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті.

Ключові слова українською, російською та англійською мовами

Сторінки рукопису не друкуються, а, починаючи з другої, проставляються олівцем зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 - номер джерела за списком літератури, 87 - сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3,156; 4; 8, 22-23].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА». Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р.
ЛІТЕРАТУРА

1. Ващенко Г. Виховання волі і характеру: Підручник для педагогів /Григорій Ващенко. - К.: Видавництво «Школяр», 1999. - 385 с.

2. Мацько Л.І. Матимемо те, що робимо: До питання формування мовної культури / Любов Мацько // Диво слово. - 2001. - № 9. - С. 2-3.
Тексти тез та фахових статей мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані. Матеріали, в яких допущені будь-які помилки, до друку не допускаються. За зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори.
Контактна інформація:

Адреса оргкомітету: Сумський державний педагогічний університет ім А.С.Макаренка 40007 м. Суми, вул. Роменська, 87

Матеріали необхідно надсилати у відповідності до секції, в роботі якої планується прийняти участь:


  • Cекція 1: кафедра філософії, Карпенко Віталій Євгенович,

E-mail: kfs.sspu@gmail.com; тел. 0989838691

  • Секція 2: кафедра психології, Лук’яненко Тетяні Львівні;

E-mail: kpsy@yandex.ru; тел.: 050-052-052-8

E-mail: pednauki@yandex.ru; тел.. (0542) 68-59-47
Реквізити для грошових переказів: Одержувач: СумДПУ ім.А.С. Макаренка

Код: 02125510

Банк одержувача: ГУДКУ у Сумській області

МФО: 837013Розр.р.: 31255277220029

В призначенні платежу ОБОВ’ЯЗКОВО вказати "Код доходу 25020200. На проведення конференції. "Освіта в інформаційному суспільстві": за друк тез доповідей та статей (за необхідності – пересилання матеріалів), оргвнесок.
Заїзд та реєстрація 27 жовтня з 10-00 до 11-00. Проїзд: від залізничного вокзалу маршрутне таксі № 22 від автовокзалу маршрутне таксі № 7;

Просимо квитки на зворотній проїзд придбати заздалегідь.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка