4. Акушерство і гінекологіяСторінка9/19
Дата конвертації11.05.2016
Розмір4.27 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

263

В пологовий будинок надiйшла жiнка зi строком вагiтностi 30 тижнiв. Скаржиться на

гостру бiль внизу живота праворуч, нудоту. Об'єктивно: Т - 37,8о С, Рs - 110/хв, АТ -

120/80 мм рт. ст. Язик сухий. При пальпацiї живота захисне напруження м’язiв,

позитивний симптом Щьоткiна-Блюмберга у правiй клубовiй дiлянцi. В кровi: Hb - 130

г/л, лейкоцити -14х10*9/л, ШЗЕ - 60 мм/год. Матка в нормальному тонусi. Серцебиття

плоду - 136/хв. Що необхідно зробити хворій в першу чергу?

A Апендектомiя

B Введення токолiтикiв

C Кесарiв розтин

D Антибiотикотерапiя

E Введення спазмолiтикiв

264

Після народження дитини, вагою 4.100 г, послiд вiдшарувався i видiлився самостiйно.

Пологовi шляхи не пошкоджені. Стан породiллi задовiльний, пульс - 92/хв, ритмiчний,

задовiльного наповнення i напруження. АТ - 110/60 мм рт.ст. Матка скорочується

погано, почалась кровотеча. Зроблено зовнішній масаж матки, введені утеротонічні

препарати. Крововтрата сягла 350 мл i продовжується. Якi наступні дiї лікаря

найбiльш доцiльнi?

A *Ручне обстеження матки i масаж матки на кулацi

B Тампонада порожнини матки

C Екстирпацiя матки

D Затискачi на параметрiї за Генкiлем-Тiканадзе

E Надпіхвова ампутація матки

265

До пологового будинку надiйшла вагiтна зi скаргами на кров’янистi видiлення із

статевих шляхiв, якi почалися раптово, пiд час вiдпочинку. Болю не вiдчуває. Термiн

вагiтностi 39 тижнiв. Об'єктивно: положення плоду косе, серцебиття приглушене,

ритмiчне, 136/хв. При внутрішньому акушерському дослiдженнi: шийка матки вiдкрита

на 1 см, за внутрiшнiм вiчком вiдчувається губчаста тканина. Який дiагноз найбiльш

ймовiрний?

A *Передлежання плаценти

B Шийкова вагiтнiсть

C Передчасне вiдшарування нормально розташованої плаценти

D Розрив матки

E Розрив пупочних судин

266

Вагiтна 27 рокiв в термiнi пологiв доставлена КШД зi скаргами на помiрну кровотечу з

статевих шляхiв, бiль в животi, яка виникла 1 годину тому. Об'єктивно: матка в

пiдвищеному тонусi, болюча в областi дна. При УЗД: плацента бiля дна матки,

вiзiалiзується ретро-плацентарна гематома розмiрами 6 х 7 см. Серцебиття плода

приглушене, 170/хв. Який діагноз найбiльш ймовiрний?A *Передчасне вiдшарування нормально розташованої плаценти

B Передлежання плаценти

C Міхурцевий занiс

D Розрив матки

E Емболiя навколоплiдними водами

267

Вагiтна 25 рокiв скаржиться на значнi кров’янi видiлення iз статевих шляхiв, зi

згортками , болi внизу живота переймоподiбного характеру. Остання менструацiя 3

мiсяцi тому. При бiмануальному дослiдженнi: матка завбiльшки з 12 тижневу

вагiтнiсть, цервікальний канал відкритий на 2 см, у зовнiшньому зiвi - елементи

плiдного яйця, у пiхвi багато згорткiв кровi. Який дiагноз найбiльш ймовiрний?A *Аборт в ходу

B Повний аборт

C Загрозливий аборт

D Аборт, що почався

E Неповний аборт

268

Вагiтна 18 рокiв, термін вагітності 36 тижнiв , надiйшла до пологового будинку зi

скаргами на головний біль, миготіння "мушок" перед очима, біль в епiгастрiї,

загальмованість. Об'єктивно: АТ - 170/110 мм рт. ст., білок в сечі - 3 г/л, набряк нижніх

кінцівок. Який дiагноз найбiльш ймовiрний?

A *Прееклампсiя важкого ступеня

B Прееклампсія середнього ступеня

C Прееклампсія легкого ступеня

D Епiлепсiя

E Гiпертонiчна хвороба

269

В пологовий будинок надійшла роділля 23 років з доношеною вагітністю, в І періоді

пологів. 4 години тому відійшла світла амніотична рідина. Серцебиття плоду чітке,

рітмічне, 144/хв. При внутрішньому акушерському дослідженні: відкриття вічка шийки

матки до 6 см. Плідний міхур відсутній. Визначається перенісся та лобний шов. Що

робити?


A *Кесарів розтин

B Пологи вести через природні пологові шляхи

C Плодоруйнуюча операція

D Медикаментозна стимуляція пологової діяльності

E Операція накладення акушерських щипців

270

Родiлля 29 рокiв надiйшла до пологового будинку в термiнi пологiв. В анамнезi: 5

штучних абортiв, метроендометрит. В третьому перiодi пологiв протягом 30 хв. ознак

вiддiлення плаценти немає. Почалась кровотеча з пологових шляхiв. Якi дiї найбiльш

доцiльнi?

A *Ручне вiддiлення плаценти

B Iнструментальне вишкрiбання порожнини матки

C Внутрішньовенне введення утеротоникiв

D Зовнiшнiй масаж матки

E Екстирпацiя матки з послiдом

271

Хвора 60 років надiйшла до гінекологічного відділення зі скаргами на незначні

кров`янисті виділення із статевих шляхів, які з`явились після 4-х років менопаузи. При

бімануальному дослідженні: шийка матки циліндричної форми, епітелій цілий. Матка в

антефлексіо, дещо збільшена в розмірах, рухома. Додатки матки не пальпуються,

виділення кров`янисті. При дiагностичному вишкрiбаннi порожнини матки одержано

мозкоподiбний зскрiб. Який дiагноз найбiльш ймовiрний?

A Рак тіла матки

B Клiмактерiчна кровотеча

C Фiбромiома матки

D Дисфункцiя яєчникiв

E Аденомiоз матки

272

Хвора 26 рокiв надiйшла до гiнекологiчного вiддiлення зі скаргами на раптовий бiль у

нижнiй частинi живота бiльше злiва, нудоту, блювання. Об'єктивно: загальний стан

хворої тяжкий, АТ - 120/80мм рт.ст, пульс - 100/хв. Хвора блiда. Виявляється дефанс

передньої черевної стiнки, симптом Щьоткiна-Блюмберга позитивний. При

бiмануальному дослідженні : матка звичайних розмiрiв. Поряд з маткою, з її лiвого

боку, виявляється рiзко болiсне утворення розмiром до 8 см в дiаметрi. Який

найбільш ймовірний дiагноз ?A Перекрут нiжки кисти яєчника

B Позаматкова вагiтнiсть

C Пельвiоперитонiт

D Апоплексiя яєчника

E Розлитий перитонiт

273

Жінка 70 років скаржиться на мажучі кров’яні виділення із статевих шляхів на фоні

15-річної менопаузи. Вагінально: шийка матки не змінена, матка нормальних розмірів,

придатки – без патології. Який найбільш ймовірний діагноз?A Рак ендометрію

B Гормонпродуктивна пухлина яєчника

C Міома матки

D Рак шийки матки

E Аденоміоз

274

На заняттях фізичною культурою 14 річна дівчинка відчула гострий біль cправа у

животі, який супроводжувалася нудотою і блюванням. Живіт роздутий,

спостерігається блідість шкірного покрову, напруження м'язів передньої стінки

живота. При ректальному дослідженні: в ділянці правих придатків виявлено

кульовидну пухлину тугоеластичної консистенції, малорухому, болісну. Який найбільш

вірогідний діагноз?

A * Перекрут ніжки пухлини яєчника

B Позаматкова вагітність

C Гострий аппендицит

D Апендикулярний інфільтрат

E Гостра кишкова непрохідність

275

Роділля 22 років доставлена КШД зі скаргами на різко болючі перейми по 25-30 сек.

через 4-5 хвилин. Амніотична рідина не виливалася. Положення плода поперечне,

серцебиття не страждає. Контракційне кільце різко болюче, розташоване косо на 10

см вище лона. Який найбільш вірогідний діагноз?

A * Погрожуючий розрив матки

B Тетанія матки.

C Надмірно бурхлива пологова діяльність.

D Дискоординована пологова діяльність

E Розрив матки, що відбувся

276

Пацієнтка 22 років звернулась до жіночої консультації зі скаргами на первинне

безпліддя. В анамнезі хронічний сальпінгоофорит. При поглибленому дослідженні в

зіскобі з цервікального каналу виявлені хламідії. Який препарат слід вибрати для

проведення етіотропного лікування?

A * Сумамед

B Трихопол

C Пеніцилін

D Сульфадиметоксін

E Ністатин

277

У першородячої жінки 22 років після відходження вод з’явились безперервні, дуже

болючі перейми. Об’єктивно: розміри таза 25-28-31-21 см, маса плода 4200 г. Матка

постійно в тонусі, контракційне кільце на рівні пупка. Нижній сегмент матки болючий.

При піхвовому дослідженні – шийка матки відкрита повністю, плідного міхура немає,

голівка плода виповнює термінальну лінію, сагітальний шов в прямому розмірі,.

Серцебиття плода 136 уд./хв. Якою має бути тактика лікаря?

A * Виключити пологову діяльність та зробити кесарів розтин.

B Зробити комбінований поворот плода на ніжку, з наступною його екстракцією.

C Зробити плодоруйнівну операцію.

D Провести вакуумекстракцію плода.

E Накласти акушерські щипці.

278

Під час строкових пологів двійнею, після народження першої дитини масою 2800 г

відійшли навколоплідні води. В процесі вагінального дослідження в піхві знайдено

пульсуючу пуповину другого плода. Голівка плода притиснута до термінальної лінії,

легко відштовхується. Спроби заправити пуповину безуспішні. Серцебиття плода 160

уд./хв.Яка має бути тактика лікаря?A * Комбінований зовнішньовнутрішній поворот плода на ніжку з наступним його

вилученням.B Операція кесарського розтину.

C Вакуумекстракція плода.

D Накласти акушерські щипці.

E Лікувати гіпоксію плода і роди вести консервативно.

279

Хвора 64 років поступила в відділення з матковою кровотечею і анемією. Після

12-річної відсутності менструації 7-8 місяців тому спочатку появились

серозно-водянисті виділення з піхви, потім серозно-кров’янисті, типу "м’ясних

помоїв", з’явились болі внизу живота. Яка патологія найбільш вірогідна?

A * Рак матки.

B Неповний аборт.

C Міхуровий занесок.

D Хоріонепітеліома.

E Внутрішній генітальний ендометріоз.

280

Породілля 30 років. Народився живий доношений хлопчик вагою 4100 г, довжиною 54

см. Через 20 хвилин після народження плоду народився послід і виділилось 300 мл

крові. Після народження посліду продовжується кровотеча. При огляді плаценти

відзначено, що судини проходять через край плаценти на оболонки і там

обриваються. При огляді пологових шляхів за допомогою дзеркал травми шийки матки

та піхви не знайдено. Кровотеча йде з порожнини матки. Які втручання необхідно

провести зметою зупинки кровотечі?A * Провести ручну ревізію тіла матки

B Провести зовнішній масаж матки

C Ввести утеротоніки

D Провести тампонаду тіла матки

E Накласти клеми на параметрії за методом Бакшеєва

281

У хворої 25 років відсутні менструації на протязі 6 місяців. Менструації з 16 років по

3-5 днів із затримками на місяць, помірні, болючі. У жінки надмірна вага тіла,

гірсутизм, неплідність.. При бімануальному дослідженні: тіло матки нормальних

розмірів. З обох сторін від матки пальпуються збільшені в розмірах яєчники до 4 см в

діаметрі, щільної консистенції, безболісні, рухливі при зсуві.Який диагноз?A * Полікістоз яєчників

B Хронічний двосторонній аднексіт

C Синдром галоктореї та амінореї

D Синдром Шихана

E Дермоїдні кісти яєчників

282

Роділля 20 років. ІІ період своєчасних пологів. Почався приступ еклампсії.При

внутрішньому дослідженні: голівка плода заповнює всю крижову западину, досягаючи

тазового дна, стрілоподібний шов у прямому розмірі, мале тім’ячно звернене до

лобка. Яка тактика ведення пологів на даному етапі?

A *Накладання акушерських щипців

B Кесарів розтин

C Консервативне ведення пологів з послідуючою епізіотомією

D Інтенсивна терапія гестоза з продовженням консервативного ведення пологів

E Вакуум-екстракція плода

283

Хвора 40 років поступила в гінекологічне відділення для хірургічного лікування в зв’язку

з наявністю підслизової міоми матки, що супроводжується значними менорагіями.

При бімануальному дослідженні шийка матки деформована старими рубцями, тіло

матки побільшене до 10 тижнів вагітності, щільне, неболюче, рухоме. Додатки з обох

боків не визначаються. Виділення слизові, помірні. Який об’єм оперативного

втручання є оптимальним?

A * Екстирпація матки без додатків

B Надпіхвова ампутація матки без додатків

C Супрацервікальна ампутація матки

D Консервативна міомектомія

E Дефундація матки

284

Хвора 56 років скаржиться на загальну слабкість, тупі болі внизу живота, метеоризм,

збільшення живота. Менопауза 5 років. При огляді відмічається асцит. При

бімануальному дослідженні: матка невеликих розмірів зміщена вправо, зліва і позаду

від неї пальпується бугристе, щільне, малорухоме пухлинне утворення, розміром

10х12 см. Який наібільш вирогідний діагноз?A *Рак яєчника

B Субсерозна міома матки

C Пухлина товстого кішечника

D Тубоваріальний абсцес

E Генітальний ендометріоз

285

Хвора 28 років, скаржиться на гостру біль в нижньої частини живота. Було

короткочасне запаморочення. Затримка менструації 2 місяці. Шкіра бліда, АТ-90/50

мм рт. ст.,Пульс -110 уд/ хв. Живіт різко болючий у нижніх відділах. Позитивний

симптом Щоткіна. При бімануальному дослідженні: матка декілька збільшена.

Позитивний симптом Промтова. Справа додатки збільшені до 6-7 см у діаметрі, різко

болючі. Заднє склепіння нависає. Який діагноз найбільш вірогідний?

A * Правостороння трубна вагітність

B Апоплексія правого яєчника

C Гострий правосторонній сальпінгоофорит

D Пельвіоперитоніт

E Аборт, що розпочався

286

У породіллі 20 років на 4 добу після операції кесарського розтину з’явилась блювота,

сильний біль по всьому животу, затримка стула та газів. Шкіряні покрови бліді, губи

та язик сухі. Температура 39.5оС.Пульс 120 уд/хв. Живіт вздутий, симптоми

подразнення очеревини позитивні у всіх відділах. Перистальтика кишечника відсутня.

Матка болюча , збільшена до 20 тижнів вагітності. Яка стадія септичного процесу?A * Розлитий перитоніт

B Панметрит

C Гнойний параметрит

D Пельвіоперитоніт

E Метроендометрит

287

У больной, 70 лет, в постменопаузальном периоде появились кровянистые

выделения из половых путей. Больная лечится у терапевта по поводу

гипертонической болезни. АД повышается до 200/100 мм рт.ст. В момент осмотра –

160/90 мм рт.ст. При гинекологическом осмотре кроме кровянистых выделений

другой патологии не выявлено. Какой метод исследования необходимо применить

для уточнения диагноза?

A *Фракционное выскабливание матки с последующим гистологическим

исследованием соскобаB Кольпоскопия

C Рентгенологическое исследование органов малого таза

D Ультразвуковое исследование органов малого таза

E Коагулограмма

288

Больная, 25 лет, жалуется на острую боль внизу живота, отмечает кратковременную

потерю сознания. Последняя менструация 2 месяца назад. Больная бледная, АД

90/40 мм рт.ст., пульс 120 уд. в мин., слабого наполнения. Живот резко болезненный

в нижних отделах, положительный симптом Щеткина. При бимануальном

исследовании: матка несколько больше нормы. Слева придатки увеличены до 6-7 см

в диаметре, резко болезненные. Задний свод нависает. Какой наиболее вероятный

диагноз?A *Нарушенная трубная беременность

B Острый левосторонний аднексит

C Острый аппендицит

D Перекрут ножки опухоли левого яичника

E Пельвиоперитонит

289

Больная, 26 лет, жалуется на повышение температуры тела до 38,5(С, боли внизу

живота и пояснице, появившиеся через 4 дня после искусственного аборта При

бимануальном исследовании:: тело матки несколько увеличено, мягкой

консистенции, подвижно, болезненно. Придатки не определяются, своды глубокие.

Выделения кровянисто-гнойные, с неприятным запахом.. В анализе крови лейкоцитоз

со смещением формулы влево, ускоренное СОЭ. Какое осложнение возникло?

A *Острый эндометрит

B Острый сальпингооофорит

C Пиосальпинкс

D Острый аднексит

E Пельвеоперитонит

290

Больная, 23 лет, обратилась к врачу женской консультации с жалобами на обильные

пенистые выделения из влагалища с неприятным запахом, жжение и зуд в области

наружных половых органов.При гинекологическом осмотре: слизистая оболочка

влагалища гиперемирована, при дотрагивании кровоточит, бели обильные,

пенистые. Какой наиболее вероятный диагноз?A *Трихомонадный кольпит

B Хламидиоз

C Бактериальный вагиноз

D Кандидоз

E Гонорея нижнего отдела полового тракта

291

25-летняя пациентка отмечает отсутствие беременности в течение 5 лет.

Оперирована дважды по поводу трубных беременностей. Каким методом можно

решить вопрос о возникновении беременности?A *Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и трансплантация эмбриона

B Внутриматочное искусственное осеменение

C Внутришеечное искусственное осеменение

D Коррекция яичникового фактора

E Осеменение спермой донора

292

При влагалищном исследовании через 6 часов после начала родовой деятельности

определяется: открытие шейки матки до 5 см, предлежит головка плода, прижата ко

входу в малый таз. Стреловидный шов в поперечном размере входа в малый таз,

малый родничок слева, сбоку. О каком моменте биомеханизма родов идет речь?

A *Сгибание головки

B Разгибание головки

C Внутренний поворот головки

D Дополнительное сгибание головки

E Внутренний поворот плечиков

293

У повторнородящей через 8 часов после начала родовой деятельности отошли

околоплодные воды в связи с чем произведено влагалищное исследование:

раскрытие маточного зева до 6 см, плодный пузырь отсутствует, во влагалище –

ножки плода. Какое предлежание плода?

A *Полное ножное

B Полное тазовое

C Смешанное ягодичное

D Неполное ножное

E Коленное

294

У беременной в сроке 35-36 недель определяются выраженные отеки на ногах и

передней брюшной стенке. АД - 180/100, 175/90 мм рт.ст. Со стороны внутренних

органов патологии не выявлено. В анализе мочи белок 4 г/л, гиалиновые цилиндры

1-2. Чем осложнилось течение данной беременности?

A *Преэклампсия тяжелой степени

B Преэклампсия легкой степени

C Гипертония беременных

D Отеки беременных

E Пиелонефрит беременных

295

В женскую консультацию обратилась беременная, 25 лет, с жалобами на ноющие

боли внизу живота и в пояснице. Срок беременности 9-10 нед. В анамнезе 2

искусственных аборта. При влагалищном исследовании: шейка матки длиной 3 см,

канал шейки матки закрыт, матка увеличена соответственно сроку беременности,

выделения слизистые, скудные. Какой диагноз наиболее вероятен?A *Угрожающий самопроизвольный выкидыш

B Начавшийся самопроизвольный выкидыш

C Неразвивающаяся беременность

D Пузырный занос

E Аборт в ходу

296

Роженица доставлена в родильное отделение во втором периоде родов.

Беременность доношенная. Дома был приступ эклампсии. Отеки, гипертензия и

протеинурия с 32 недель беременности. АД – 150/100, 160/110 мм рт.ст. Головка

плода на тазовом дне. Сердцебиение плода – 160 уд. в мин. Какова тактика врача?

A *Наложить выходные акушерские щипцы под общим обезболиванием

B Кесарево сечение

C Произвести вакуум-экстракцию плода

D Произвести плодоразрушающую операцию

E Выжидательная тактика

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка