1 Обмеження в пересуванні та виборі місця проживання іноземців допускаються у випадках, коли це необхідно для забезпеченняСкачати 499.6 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації04.11.2016
Розмір499.6 Kb.
1   2   3
68 Виконавча влада в Україні здійснюється через:

1) Кабінет Міністрів України

2) центральні органи виконавчої влади

3) міські ради

4) міністерства

5) виконавчі органи місцевої ради

6) інші державні органи

7) Раду міністрів АРК


69 Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:

1) припинення повноважень Прем’єр-міністра України у зв’язку з неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров’я

2) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України за результатами розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України, поданого третиною від її конституційного складу

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо Прем’єр-міністра України

4) відставки Прем’єр-міністра України

5) припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України Прем’єр-міністра України

6) прийняття Президентом України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України

7) смерті Прем’єр-міністра України


70 Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:

1) смерті Прем’єр-міністра України

2) припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України

3) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України за результатами розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України, поданого Президентом України

4) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України за результатами розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України, поданого третиною від її конституційного складу

5) обрання нового складу Верховної Ради України

6) прийняття Президентом України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України

7) відставки Прем’єр-міністра України


71 Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз:

1) протягом одного пленарного засідання Верховної Ради України

2) протягом двох років після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України

3) протягом останнього засідання Верховної Ради України

4) протягом чергової сесії Верховної Ради України

5) протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України

6) протягом останньої сесії Верховної Ради України

7) протягом останнього року повноважень Верховної Ради України


72 Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади перед Кабінетом Міністрів України:

1) підвідомчі

2) відповідальні

3) не мають жодних взаємозв’язків

4) підпорядковані

5) підзвітні

6) відповідальні але не підзвітні і не підконтрольні

7) підконтрольні


73 До основних завдань Кабінету Міністрів України належать:

1) здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави

2) здійснення управління об’єктами державної власності

3) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики

4) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина

5) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно- культурного розвитку, охорони довкілля

7) забезпечення державної незалежності, національної безпеки і правонаступництва держави


74 Державна служба це:

1) діяльність на посадах в громадських організаціях;

2) професійна діяльність на посадах в державних органах та їх апараті;

3) діяльність в державних установах та організаціях;

4) професійна діяльність на політичних посадах;

5) професійна діяльність в органах місцевого самоврядування.


75 Державна служба це:

1) діяльність спрямована на виконання завдань і функцій держави;

2) професійна діяльність в органах місцевого самоврядування;

3) професійна діяльність на політичних посадах;

4) внутрішньо – організаційна діяльність в державних органах;

5) діяльність в державних установах та організаціях.


76 Державною службою не вважається:

1) діяльність спрямована на виконання завдань і функцій держави;

2) професійна діяльність на посадах в державних органах та їх апараті;

3) професійна діяльність в апараті державних органів;

4) професійна діяльність в органах місцевого самоврядування;

5) діяльність в Секретаріаті Верховної Ради.


77 Посада державної служби це:

1) відокремлена частина державного апарату;

2) первинна структурна одиниця державного органу та його апарату;

3) комплекс прав та обов’язків;

4) частина прав та обов’язків державного органу;

5) обсяг повноважень, закріплених нормативно – правовими актами.


78 Державний службовець може бути позбавлений рангу:

1) За рішенням посадової особи, яка присвоїла йому цей ранг;

2) за рішенням Головного управління державної служби,

3) за рішенням суду;

4) за постановою Кабінету Міністрів;

5) на підставі указу Президента.


79 Згідно чинного Закону «Про державну службу»: Державна служба – це професійна діяльність осіб, які займають посади:

1) на державних підприємствах;

2) в державних установах;

3) в державних органах та їх апараті;

4) в громадських організаціях;

5) в органах місцевого самоврядування.


80 Нові посади державних службовців вправі відносити до відповідної категорії:

1) Кабінет Міністрів України;

2) Головне управління державної служби;

3) Координаційна рада при Президентові України;

4) Прем’єр-Міністр України;

5) керівник відповідного органу.


81 Законом України “Про державну службу” не визначено положення про:

1) основні обов’язки і права державного службовця;

2) порядок проведення атестації;

3) умови відставки державного службовця;

4) підстави припинення державної служби;

5) категорії посад державної служби.


82 Дія Закону України “Про державну службу” поширюється на:

1) членів Кабінету Міністрів України;

2) службовців національних навчальних закладів;

3) керівників управління охорони здоров’я;

4) суддів;

5) посадових осіб місцевого самоврядування.


83 Термін перебування на державній службі, у разі досягнення граничного віку, при необхідності, може бути продовжено на:

1) 2 роки;

2) 3 роки;

3) 5 років;

4) визначається за бажанням державного службовця;

5) безстроково на посаді консультанта.


84 У якій відповіді правильно вказано, хто присвоює ранги, які відповідають посадам другої категорії посад державних службовців:

1) Президент України;

2) Кабінет Міністрів України;

3) Прем’єр-Міністр України;

4) Начальник Головного управління державної служби;

5) керівник відповідного органу.


85 Вкажіть, хто присвоює державним службовцям ранги, які відповідають посадам третьої-сьомої категоріям:

1) Президент України;

2) Кабінет Міністрів України;

3) Прем’єр-Міністр України;

4) Начальник Головного управління державної служби;

5) керівник відповідного органу, де працює особа.


86 Визначте ознаку, що характерна лише для посадової особи державної служби:

1) перебування на посаді в органі держави;

2) наявність службових повноважень;

3) здійснення організаційно-розпорядчих функцій;

4) місце знаходження посади;

5) одержання заробітної плати з коштів Державного бюджету.


87 Дія Закону України “Про державну службу” не поширюється на:

1) головних спеціалістів Секретаріату Кабінету Міністрів України;

2) голів місцевих державних адміністрацій;

3) службовців державних закладів освіти;

4) керівників державних комітетів, що не є членами Уряду України;

5) службовців юридичного відділу місцевої державної адміністрації.


88 У якій відповіді правильно вказано, хто присвоює ранги, які відповідають посадам першої категорії посад державних службовців:

1) Президент України;

2) Кабінет Міністрів України;

3) Прем’єр-Міністр України;

4) Начальник Головного управління державної служби;

5) керівник відповідного органу.


89 Які з перелічених посад не належать до посад державної служби?

1) Посади працівників державних органів Автономної Республіки Крим;

2) посади народних депутатів;

3) посада Голови Вищого господарського суду;

4) посади спеціалістів військкоматів;

5) посада начальника Головного управління державної служби;

6) посада директора державного підприємства;

7) посада начальника юридичного відділу райдержадміністрації


90 Кого з перелічених працівників не можна віднести до державних службовців?

1) оператор електронно-обчислювальної машини апарату обласної державної адміністрації;

2) головний диспетчер підприємства;

3) завідувач канцелярією районної державної адміністрації;

4) нспектор відділу внутрішніх справ;

5) секретар судового засідання;

6) прокурор району;

7) начальник Державного управління екології та природних ресурсів у Львівській області.


91 Кого з перелічених працівників можна віднести до державних службовців?

1) Майстер цеху;

2) державний виконавець;

3) ректор університету;

4) заступник голови Самбірської райдержадміністрації;

5) кресляр НДІ;

6) консультант оргвідділу Сколівської райдержадміністрації;

7) голова комітету Верховної Ради.


92 Державний службовець має право:

1) Брати участь у страйках;

2) займатися підприємницькою діяльністю;

3) перебувати на службі у безпосередньому підпорядкуванні близькому родичеві;

4) брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;

5) вимагати присвоєння вищого рангу;

6) на просування по службі;

7) на отримання службового житла.


93 Відповідно до Закону «Про державну службу» посадовими особами вважаються:

1) Державні службовці, які займають посаду;

2) державні службовці, які мають в підпорядкуванні інших працівників;

3) державні службовці, наділені владними повноваженнями;

4) керівники та заступники керівників державних органів;

5) державні службовці, уповноваження видавати нормативні акти;

6) керівники апаратів державних органів;

7) державні службовці, на яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.


94 До прав державних службовців, визначених Законом «Про державну службу» належать:

1) право обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування;

2) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень в межах своїх повноважень;

3) видавати накази, які підлягають обов’язковому виконанню всіма, кому вони адресовані;

4) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та громадян;

5) на відпочинок;

6) на оплату праці залежно від посади;

7) право на додаткову відпустку в розмірі 15 календарних днів за наявності стажу державної служби понад 10 років.


95 До обов’язків державних службовців відповідно до Закону «Про державну службу» належать:

1) обов’язок дотримуватись службової дисципліни;

2) зберігати державну таємницю;

3) поважати керівника та своїх співпрацівників;

4) професійно підходити до вирішення доручених справ;

5) постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію;

6) безпосередньо виконувати покладені службові обов’язки;

7) не виходити за межі службових повноважень.


96 Державний службовець згідно Закону України „Про державну службу” має право на:

1) Участь у страйках;

2) членство у профспілкових організаціях;

3) на зайняття підприємницькою діяльністю;

4) безоплатне обслуговування в готелях та всіх видах транспорту під час відрядження;

5) безперешкодне ознайомлення з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби;

6) додаткову оплачувану відпустку в розмірі 30 календарних днів;

7) на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.


97 Право на державну службу мають громадяни, які:

1) одержали відповідну освіту і професійну підготовку;

2) закінчили вищий навчальний заклад;

3) належать до політичної партії;

4) пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір;

5) мають досвід службової діяльності;

6) пройшли спеціальну підготовку у встановленому порядку;

7) пройшли стажування у встановленому порядку.


98 Етичні вимоги до державних службовців, визначені Законом « Про державну службу» передбачають:

1) Бездоганне виконання своїх обов’язків;

2) шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників;

3) сумлінне виконання своїх обов’язків;

4) своєчасне виконання доручених справ;

5) дотримання високої культури спілкування;

6) підтримку політичних партій та рухів за місцем роботи державного службовця;

7) недопущення дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби.


99 Кого з перелічених нижче працівників можна віднести до державних службовців?

1) директора школи;

2) голову сільської ради;

3) завідуючого канцелярією міністерства;

4) керуючого банком;

5) державного виконавця;

6) головного інженера підприємства;

7) інспектора відділу внутрішніх справ.


100 До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених законодавством про працю, можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:

1) позбавлення чергової відпустки;

2) позбавлення рангу державного службовця;

3) затримка до 1 року у присвоєнні чергового рангу;

4) накладення штрафу;

5) затримка до одного року у призначенні на вищу посаду;

6) позбавлення премії;

7) попередження про неповну службову відповідність.


101 Що може бути підставою відставки державного службовця?

1) принципова незгода з рішеннями державного органу чи посадової особи;

2) ініціатива керівника;

3) етичні перешкоди для перебування на державній службі;

4) розбіжності в позиціях щодо вирішення справи;

5) примушування державного службовця до виконання рішення державного органу чи посадової особи, яке суперечить чинному законодавству, що може заподіяти значної моральної чи матеріальної шкоди;

6) результати службового розслідування;

7) стан здоров’я, що перешкоджає виконанню службових повноважень.


102 Ознаками, які характеризують державного службовця як посадову особу, вважаються:

1) перебування на посаді;

2) місце знаходження посади в системі посад;

3) одержання винагороди з Державного бюджету;

4) здійснення організаційно-розпорядчих функцій;

5) здійснення моніторингу;

6) здійснення консультативно-дорадчих функцій;

7) зайняття керівної посади апарату державного органу.


103 Вкажіть, хто з поданого переліку, згідно із Законом «Про державну службу», не може бути обраний або призначений на посаду в державному органі та його апараті:

1) особа, яка не має вищої юридичної освіти;

2) особа, яка у встановленому порядку визнана обмежено дієздатною;

3) особа, яка у разі прийняття на службу буде безпосередньо підпорядкована близьким родичам;

4) особа, яка перебувала на посаді в органах місцевого самоврядування;

5) особа, яка має цінне рухоме майно;

6) особа, яка у встановленому порядку визнана частково дієздатною;

7) особа, яка у разі прийняття на службу буде безпосередньо підлегла особам, які є свояками.


104 Відповідно до законодавства, державні службовці не мають права:

1) займатися творчою діяльністю;

2) виконувати роботу на умовах сумісництва;

3) знайомитися з матеріалами щодо проходження державної служби;

4) брати участь у конкурсі після досягнення граничного віку;

5) сприяти іншим особам у здійсненні ними підприємницької діяльності;

6) декларувати доходи;

7) займати більш високу посаду.


105 Вкажіть, хто з поданого переліку, згідно із Законом «Про державну службу», не може бути обраний або призначений на посаду в державному органі та його апараті:

1) особа, яка не має вищої освіти;

2) особа, яка визнана у встановленому порядку недієздатною;

3) особа, яка має нерухоме майно і вклади у банках;

4) особа, яка у разі прийняття на службу буде безпосередньо підлегла особам, які є свояками;

5) особа, яка не є громадянином України;

6) особа, яка досягла 50-річного віку;

7) особа, яка є членом політичної партії.


106 Вкажіть правильні твердження, що стосуються проведення конкурсу:

1) конкурсний відбір проводиться для заміщення усіх посад державної служби;

2) конкурсну комісію, як правило, очолює заступник керівника державного органу;

3) до участі у конкурсі допускаються усі бажаючі;

4) конкурсний відбір проводиться у формі іспиту;

5) рішення конкурсної комісії є остаточним і оскарженню не підлягає;

6) опублікування оголошення про конкурс поширюється через ЗМІ не пізніше ніж за тиждень до початку конкурсу;

7) до участі у конкурсі не допускаються особи, які позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку.


107 Дія Закону України “Про державну службу” не поширюється на:

1) членів Кабінету Міністрів України;

2) службовців апарату суду;

3) службових осіб органів місцевого самоврядування;

4) міністрів;

5) посадових осіб органів місцевого самоврядування;

6) службовців управління юстиції;

7) службовців апарату місцевої державної адміністрації


108 Підставами відставки державного службовця є:

1) етичні перешкоди для перебування на державній службі;

2) невиконання службових обов’язків;

3) принципова незгода з рішенням державного органу чи посадової особи;

4) досягнення граничного віку перебування на державній службі;

5) відмова скласти Присягу державних службовців;

6) участь у страйку;

7) стан здоров’я, що перешкоджає виконанню службових повноважень (на підставі медичного висновку).


109 Вкажіть правильні твердження, які стосуються відсторонення від виконання повноважень за посадою:

1) підставою для відсторонення є стан здоров’я державного службовця;

2) рішення про відсторонення від виконання повноважень за посадою приймається керівником державного органу;

3) тривалість відсторонення від виконання не повинно перевищувати одного місяця;

4) відсторонення проводиться із збереженням заробітної плати за посадою;

5) під час відсторонення проводиться службове розслідування;

6) під час відсторонення заробітна плата за посадою не виплачується;

7) порядок службового розслідування визначається Законом України «Про державну службу».


110 Вкажіть правильну відповідь - “Державні службовці не мають права:

1) займатися науковою діяльністю;

2) виконувати роботу на умовах сумісництва;

3) звертатися до адміністративного суду у спорах щодо проходження державної служби;

4) входити через представника до складу правління чи інших виконавчих органів кредитно-фінансових установ, що здійснюють підприємницьку діяльність;

5) сприяти іншим особам у здійсненні ними підприємницької діяльності;

6) брати участь у стажуванні;

7) вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри.


111 Вкажіть правильні твердження, які стосуються відсторонення від виконання повноважень за посадою:

1) підставою для відсторонення є невиконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв;

2) підставою для відсторонення є принципова незгода з рішенням державного органу чи посадової особи;

3) підставою для відсторонення є стан здоров’я державного службовця;

4) підставою для відсторонення є етичні перешкоди для перебування на державній службі;

5) рішення про відсторонення від виконання повноважень за посадою приймається керівником державного органу;

6) тривалість відсторонення від виконання не повинно перевищувати часу службового розслідування;

7) порядок службового розслідування визначається в Законі України «Про державну службу».


112 Вкажіть, які з положень не є підставами припинення державної служби:

1) досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;

2) членство у політичній партії;

3) неподання відомостей щодо його доходів;

4) відмова скласти Присягу;

5) проведення службового розслідування;

6) зміна керівника державного органу;

7) відставка державного службовця.


113 Вкажіть, які з положень є підставами припинення державної служби:

1) досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;

2) членство у політичній партії;

3) подання відомостей про вклади в банку;

4) відмова скласти Присягу;

5) проведення службового розслідування;

6) зміна керівника державного органу;

7) відставка державного службовця.


114 Визначте ознаки, які характерні лише для посадової особи державної служби:

1) перебування на посаді в органі держави та її апараті;

2) наявність службових повноважень;

3) здійснення організаційно-розпорядчих функцій;

4) місце знаходження посади;

5) здійснення консультативно-дорадчих функцій;

6) одержання заробітної плати з коштів Державного бюджету;

7) зайняття керівної посади державної служби.


115 Згідно чинного Закону «Про державну службу»: Державна служба – це професійна діяльність осіб, які займають посади:

1) на державних підприємствах;

2) в державних установах;

3) в органах державної влади;

4) в громадських організаціях;

5) в органах місцевого самоврядування;

6) апараті державних органів;

7) в апараті політичної партії.


116 Згідно чинного Закону «Про державну службу»: Державна служба – це професійна діяльність осіб, які займають посади:

1) на державних підприємствах;

2) в державних установах;

3) в апараті державних органів;

4) в громадських організаціях;

5) в органах місцевого самоврядування;

6) у виконавчих комітетах місцевих рад;

7) в органах державної влади.


117 Вкажіть, які з положень є підставами припинення державної служби:

1) членство у політичній партії;

2) порушення Присяги;

3) подання відомостей про вклади в банку;

4) відмова скласти Присягу;

5) проведення службового розслідування;

6) зайняття науковою діяльністю;

7) відставка державного службовця.


118 Вкажіть, які з положень є підставами припинення державної служби:

1) зайняття викладацькою діяльністю;

2) членство у політичній партії;

3) неподання відомостей про вклади в банку державним службовцем другої категорії;

4) порушення Присяги;

5) зміна керівника державного органу;

6) зайняття творчою діяльністю;

7) проведення службового розслідування.


119 У Законі України “Про державну службу” не визначені наступні положення:

1) обмеження пов’язані з прийняттям на державну службу;

2) порядок проведення атестації;

3) обмеження політичної діяльності;

4) категорії посад державної служби;

5) основні принципи державної служби;

6) ранги державних службовців;

7) підстави службового розслідування.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка