1. Група нейронів пневмотаксичного центру: Стимулює вдих; Веде до зупинки диханняСкачати 37.63 Kb.
Дата конвертації02.04.2020
Розмір37.63 Kb.
1. Група нейронів пневмотаксичного центру:

Стимулює вдих;

Веде до зупинки дихання.

*Пригнічується вдих;

Стимулює видих;

Пригнічується видих;

2. В основі періодичності дихання лежить:

Функція пневмотаксичного центру;

Функція кори головного мозку.

Функція спинного мозку;*Функція бульбарного відділу;

Функція апнейстичного центру;3. При глибокому диханні роль вентрального відділу бульбарного дихального цетру:

Не змінюється;

На видиху активується на вдиху гальмується.

Зменшується;*Збільшується;

На вдиху активується на видиху гальмується;4. Дорзальне ядро дихального центру містить такі види інспіраторних нейронів:

I β;


I γ, I α.

I γ, I β;

I α;

*I α, Iβ;

5. Iβ нейрони одержують імпульси від:
Від центральних хеморецепторів.

Від рецепторів судин;*I α нейронів та від рецепторів легень;

Від I γ рецепторів;

Від рецепторів мязів;

6. Які ефекти з перерахованих впливів викликають скорочення м'язів бронхів і бронхіол?
Адренергічні.

Пуринергічні.

Серотонінергічні.

*Холінергічні.

Холінергічні і адренергічні.7. Діяльність дихального центру, що визначає частоту і глибину дихання, залежить перш за все від:
pCО2, pО2 і рН венозної крові

гематокритного показника*pCО2, pО2 і рН артеріальної крові

інтенсивності вентиляції легенів

кількості форменних елементів крові

8. Який стан виникає у обстежуваного, якщо він впродовж однієї хвилини дихає атмосферним повітрям часто і глибоко?
гіперкапнія

*гіпокапнія

Гіпоксія


Гіпоксемія

асфіксія


9. Периферичні хеморецептори, що беруть участь в регуляції дихання, реагують переважно на зміну:
рО2 венозної крові

рО2 альвеолярного повітря

рО2 венозної крові

рСО2 венозної крові*рО2 артеріальної крові

10. Як зміниться хвилинний об'єм дихання і яка стимул-реакція в регуляції при цьому виявиться, якщо напруга кисню в артеріальній крові знизилася до 50 мм.рт.ст.?
збільшиться (гіперкапнічна стимул-реакція)

зменшиться (стимул-реакція гіпоксії )*збільшиться (стимул-реакція гіпоксії )

зменшиться (гіперкапнічна стимул-реакція)

збільшиться (гіперосмічна стимул-реакція)

11. Як зміниться дихання, якщо в експерименті перерізувати спинний мозок на рівні першого шийного сегменту?
виникне гіперпное

виникне апнейстичне дихання

виникне гаспінг дихання

збережеться еупное*станеться зупинка дихання

12. Як змінюється чутливість дихального центру до гіпоксії і гіперкапнії після перерізання синокаротидного і аортального нервів?

*зникає до гіпоксії і зберігається до гіперкапнії

не змінюється

знижується до гіпоксії і гіперкапнії

підвищується до гіпоксії і знижується до гіперкапнії

знижується до гіпоксії і підвищується до гіперкапнії

13. Безпосереднім подразником для центральних хеморецепторів є зміна в позаклітинній рідині мозку концентрації:

Н2О


CO2

N2

O2*H+

14. Стимуляція дихання при фізичному навантаженні обумовлена впливом на дихальний центр імпульсації, що поступає від

механорецепторів скелетних м'язів

периферичних хеморецепторів

*всі відповіді правильні

центральних хеморецепторів

рухових центрів ЦНС

15. В експерименті на собаці провели розтин стовбура мозку, відділивши варолієв міст від довгастого мозку. Як змінилося дихання у тварини?
*Підвищилась частота дихальних рухів.

Вдих став триваліший, видих коротший.

Вдих став коротший, видих триваліший.

Знизилася частота дихальних рухів.

Всі вище перераховані показники.

16. У робітників, що виробляють цемент, підсилюється рефлекс кашлю, що обумовлено збудженням:
*Іритантних рецепторів.

Терморецепторів легень.

Хеморецепторів легень.

Юкстакапілярних рецепторів

Больових рецепторів плеври.

17. У людини, яка вийшла з теплого приміщення на холодне повітря часто виникає кашель. Подразнення холодним повітрям яких рецепторів запускає рефлекс кашлю?
J-рецепторів альвеол.

Цетральних хеморецепторів.

Механорецепторів легень.

Хеморецепторів дуги аорти.*Іритантних.

18. В експерименті на собаці вивчали вплив різних гуморальних факторів на стимуляцію дихального центру. До яких показників крові чутливість його рецепторів найвища?


Напруги О2.

Напруги СО2.

Концентрації CO.

*Концентрації Н+ ліквору

Концентрації N2.19. В експерименті вивчали чутливість центральних хеморецепторів, що у довгастому мозку. Провідним фактором для подразнення цих рецепторів виявилося:
Зменшення напруги О2.

Зниження концентрації Н+.

Підвищення напруги СО2.

Всі перераховані фактори.*Підвищення концентрації Н+.

20. В експерименті собаці вводили розчини біологічно активних речовин у мале коло кровообігу. До подразнення яких рецепторів це призводить?
Ірітантних рецепторів.

*Юкстамедулярних рецепторів.

Рецепторів розтягу.

Рецепторів каротидних зон.

Рецепторів дуги аорти.21. Під час виробничої травми робітник зазнав інтенсивного стискання грудної клітки. Подразнення яких рецепторів сприяло включенню вдиху?
Рецепторів плеври.

Ірітантних рецепторів.

Рецепторів верхніх дихальних шляхів.

*Рецепторів дихальних м'язів.

Юкстамедулярних рецепторів.22. У спокійному стані активність дихального центру спрямована на:
Гальмування мотонейронів експіраторних м'язів.

Збудження мотонейронів експіраторних м'язів.*Збудження мотонейронів інспіраторних м'язів.

Збудження нейронів пневмотаксичного центру.

Гальмування мотонейронів інспіраторних м'язів.

23. При фізичному навантаженні змінюється рівень О2, СО2, рН крові. Найбільш ефективним подразником хеморецепторів каротидного синусу, який збільшує вентиляцію легень, є:
*Низький рівень О2 в крові.

Низький рівень СО2 в крові.

Підвищення напруги О2 в крові.

Підвищення рН крові.

Накопичення лактату в крові.

24. При дослідженні збудливості нейронів дихального центру реєстрували активність І-нейронів. В яку фазу дихального циклу збудливість цих нейронів максимальна?

В дихальну паузу.

При затримці дихання на вдиху.

*При вдиху.

При затримці дихання на видиху.

При видиху.

25. Двоє обстежуваних, один з яких провів довільну гіпервентиляцію легень, а другий - ні. Після цього визначили тривалість затримки дихання. У першого вона виявилась тривалішою, тому що:

Зниження РСО2 призводить до підвищення збудливості дихального центру.*Зменшення РСО2 призводить до зниження збудливості дихального центру.

Зменшення РО2 призводить до підвищення збудливості дихального центру.

Збільшення РО2 призводить до зниження збудливості дихального центру.

Підвищення РСО2 призводить до зниження збудливості дихального центру.26. При диханні газовою сумішшю, що містить меншу концентрацію О2 при нормальному рівні СО2 визначали реакцію на гіпоксію в нормі:

Чутливість до підвищення РО2 вища, ніж до зниження РСО2

Чутливість до зниження РО2 вища, ніж до збільшення РСО2

Всі варіанти вірні

Чутливість до підвищення РО2 нижча, ніж до зниження РСО2

*Чутливість до зниження РО2 нижча, ніж до збільшення РСО2

27. У альпініста на висоті 6000 метрів на рівнем моря під час відпочинку спостерігалась зміна режиму дихання: глибоке дихання переривалося затримками дихання. Причиною цього було:
*Зниження парціального тиску О2 у повітрі.

Підвищення парціального тиску СО2 у повітрі.

Підвищення парціального тиску О2 у повітрі.

Підвищення КЄК.

Зменшення парціального тиску СО2 у повітрі.

28. До плода по пупковій вені надходить змішана кров. За рахунок чого компенсується низька напруга О2?
Всі варіанти вірні.

Зниження спорідненості фетального гемоглобіну до О2.

Швидкості кровотоку.

*Підвищення спорідненості фетального гемоглобіну до О2.

Інтенсивності метаболічних процесів.29. 263. У передстартовому стані спортсмену-бігуну необхідно підвищити концентрацію О2 у м’язах. Яким чином це можна зробити?

Подихати чистим киснем.

Дихати в режимі гіповентиляції.

*Дихати в режимі гіпервентиляції.

Робити швидкий вдих та повільний видих.

Випити 50 мл 20 % глюкози.

30. 264. Після декількох інтенсивних довільних дихальних рухів (гіпервентиляції) спортсмену на деякий час дихати "не хочеться". Що є причиною виникнення такого стану?
Підвищується величина рН крові.

Знижується парціальний тиск О2.

Підвищується збудливість дихального центру.

Підвищується парціальний тиск СО2.*Знижується збудливість дихального центру.

31. 265. У альпініста 27 років на висоті 5000 метрів над рівнем моря вперше під час сну змінився характер дихання. За кількома глибокими вдихами настає зупинка дихання, за якою знову виникають глибокі дихальні рухи і т.д. Яка найімовірніша причина зміни зовнішнього дихання?

Зниження парціального тиску СО2 в повітрі.*Зниження парціального тиску О2 в повітрі.

Збільшення об’ємної швидкості кровотоку.

Зниження температури повітря.

Підвищення кисневої ємності крові.32. 267. Студенти тривалий час знаходилися у непровітрюваній кімнаті. У них виникли зміни дихання. На зміну якого параметра крові реагують периферичні хеморецептори каротидного синуса?
*Зниження напруження кисню в артеріальній крові.

Підвищення напруження кисню в артеріальній крові.

Зниження напруження вуглекислого газу в артеріальній крові.

Зниження концентрації водневих іонів в артеріальній крові.

Підвищення концентрації водневих іонів в артеріальній крові.

33. 268. У туриста на висоті 5200 м з’явилось відчуття м’язової слабості, задишка при ходьбі, тахікардія. Який із факторів викликав ці симптоми?

Зниження барометричного тиску.*Зниження парціального тиску кисню в повітрі.

Повітряна емболія.

Недостатність кисню в повітрі.

Газова емболія.34. 280. Перед пірнанням пiд воду виловлювачі перлин роблять декілька глибоких вдихів та видихів. Що забезпечують цi рухи?

Збільшення кровотоку в малому колі кpoвooбiry

Адаптацію організму до тимчасового припинення дихання

Забезпечення організму запасом кисню*Максимально можливе виведення СО2 із організму

Збільшення дифузійної здатності легень35. 281. У пацієнта захворювання бронхолегеневої системи, яке супроводжується підвищенням тонусу гладком’язових елементів бронхів. В який час доби найбільша вірогідність виникнення спазму бронхів (враховуючи циркадний ритм тонусу бронхів)?

Близько 18-ої години вечора

Близько 10-ої години ранку

Близько 24-ої години ночі*Близько 6-ої години ранку

Близько 12-ої години дня36. 282. Чи змінюється дихання під час сну?

Виникає апнейстичне дихання

Виникає гаспінг-дихання

Не змінюється*Можливі короткочасні епізоди апное

Виникає дихання Куссмауля37. В експерименті подразнювали пневмотаксичний центр варолієвого мосту. Це

викликало:
Подовження вдиху.

Подовження видиху.*Лімітує тривалість вдиху.

Лімітує видих.

Не викликає змін

38. Під час експерименту на собаці подразнювали центральні хеморецептори. Якзмінювалося дихання при цьому?
*Посилювався вдих і видих.

Посилбювався вдих, послаблювався видих.

Послаблювався вдих і видих.

Послаблювався вдих, посилювався видих.

Змін в диханні не відмічалось

39. 290. Адаптація системи дихання до умов високогір’я залучає всі з наведених механізмів,крім:

*Зменшення кількості капілярів

Збільшення кількості еритроцитів і рівня гемоглобіну

Збільшення дифузної здатності

Зсув кривої дисоціації оксигемоглобіну

Збільшення альвеолярної вентиляції

40. 292. В експерименті на собаці викликали рефлекс Геринга-Брейєра. Було помічено, що

подразнення певних рецепторів легень гальмує вдих. Що це за рецептори?

М’язові веретена

Іритантні

*Рецептори розтягнення

Плевральні

Юкстамедулярні рецептори
41. 294. Зміна об’єму легень при спокійному диханні викликає збудження рецепторів:

Іритантних.

Юкстаальвеолярних.

Хеморецепторів.*Розтягнення.

Юкстакапілярних

42. 295. Гіперпное після довільної затримки дихання виникає внаслідок:

Немає правильної відповіді.

Зниження в крові напруги О2.

Підвищення в крові напруги О2.

Підвищення в крові напруги СО2.

*Зниження в крові напруги СО2.

43. 296. Скорочення дихальних м’язів повністю припиняється після перерізу спинного мозку

на рівні:

Нижніх шийних сегментів.*Верхніх шийних сегментів.

Верхніх грудних сегментів.

Немає правильної відповіді.

Нижніх грудних сегментів44. 301. У досліді Фрідеріка з перехрестним кровопостачанням у одної собаки пережимають трахею, в результате чого у другої виникає…

ейпное


періодичне дихання

асфіксія


*гіперпное

гіпопное


45. 302. У результаті поранення у чоловіка 35 років наступив повний розрив спинного мозку на рівні першого шийного хребця. Як зміниться характер дихання?

Не зміниться

Стане рідким і глибоким

Збережеться діафрагмальне, зникне грудне*Зупиниться

Збережеться грудне, зникне діафрагмальне46. 305. Головні респіраторні нейрони, що беруть участь в регуляції дихання:

Розташовані у мосту

Не реагують на імпульси, які посилаються з кори великих півкуль

Не реагують на подразнення рецепторів болі*Посилають регулярні імпульси до інспіраторних м'язів під час спокійного дихання

Посилают регулярні імпульси до експіраторних м'язів під час спокійного дихання47. 93. Який результат на дихальний центр справляє подразнення центральних хеморцепторів ?

Не змінюють активність обох груп нейронів*Стимулюють інспіраторні нейрони і експіраторні.

Стимулюють інспіраторні нейрони, гальмують експіраторні.

Стимулюють експіраторні нейрони, гальмують інспіраторні.

Гальмують інспіраторні нейрони і експіраторні.48. 93. У осіб, які знаходяться біля курців, які палять, часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає цей рефлекс?

Іритантних рецепторів нижніх дихальних шляхів.*Іритантних.

Цетральних хеморецепторів.

J-рецепторів альвеол.

Хеморецепторів дуги аорти.49. У людини внаслідок травми мозку сталося вимкнення грудного дихання із збереженням діафрагмального. У разі якої локалізації травми це може відбутися?

На рівні 1 шийного сегмента СМ*Між шийним та грудним сегментами СМ

На рівні РФ стовбура

На рівні 8 грудного сегмента СМ

На рівні варолієвого мосту50. У хворого внаслiдок хронiчного захворювання органiв дихання, що супроводжується задишкою, тахiкардiєю i цiанозом, при дослiдженнi газового складу кровi виявлений розвиток гiпоксемiї i гiперкапнiї. Внаслiдок якого з порушень зовнiшнього дихання виникли ці змiни?

Гiпердифузiя

Гiпоперфузiя

Гiпервентиляцiя*Гiповентиляцiя

Гiперперфузiя51. У людини пiсля довiльної тривалої затримки дихання збiльшилися частота й глибина дихання. Якi змiни в кровi, насамперед, стали причиною цього?

Пiдвищення рН

Зниження рСО2

*Пiдвищення рСО2

Зниження рО2

Пiдвищення рО2

52. В експериментальної тварини зроблено двобiчну перерiзку блукаючих нервiв. Що вiдбудеться з диханням?

Стане частим i поверхневим

Не змiниться

Зупиниться в фазi вдиху

Зупиниться в фазi видиху

*Стане рiдким i глибоким

53. У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегменту. Як внаслiдок цього змiниться дихання?

Стане бiльш глибоким

Зупиниться

Стане бiльш частим

Стане бiльш рiдким

*Суттєво не змiниться

54. У результатi поранення у чоловiка 35-ти рокiв настав повний розрив спинного мозку на рiвнi першого шийного сегменту. Як змiниться характер дихання?

Стане рiдким та глибоким*Зупиниться

Не змiниться

Збережеться дiафрагмальне, щезне грудне

Збережеться грудне, щезне дiафрагмальне55. У тварини видалили каротидня тільця з обох сторін. На який з зазначених факторів у неї не буде розвиватися гіпервентиляція?

Збільшення темпетарури ядра тіла*Гіпоксемія

Ацидоз


Гіперкапнія

Фізичне навантаження56. У людини пiсля довiльної тривалої затримки дихання збiльшилися частота й глибина дихання. Якi змiни у складi кровi стали причиною цього?

Пiдвищення pH

Зниження pO2

Пiдвищення pO2*Пiдвищення pCO2

Зниження pCO257. У молодої жінки, яка зайшла у виробничий цех з різким запахом лако-фарбової продукції, виник бронхоспазм. Подразнення яких рецепторів викликало виникнення даного рефлексу?

Рецепторів плеври*Іритантних

Периферичних хеморецепторів

Центральних хеморецепторів

Юкстагломерулярних58. У альпiнiста, що пiднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною його розвитку?

Зниження температури навколишнього середовища

Гiпероксемiя

Гiпоксемiя*Гiпервентиляцiя легенiв

Гiповентиляцiя легенiв

59. Під час функціонального навантаження на велотренажері у досліджуваного збільшилася частота дихання. Що є основною причиною зміни діяльності дихального центру в цьому випадку?

*Підвищення напруги СО2 у крові

Зниження напруги СО2 у крові

Підвищення напруги О2 у крові

Зниження напруги О2 у крові

Зростання кількості адреналіну в крові

60. В експериментi на тваринi здiйснили перерiзку блукаючих нервiв з обох бокiв. Як при цьому змiниться характер дихання?

Стане поверхневим та частим

Стане поверхневим та рiдким

*Стане глибоким i рiдким

Дихання не змiниться

Стане глибоким i частим

61. Після гіпервентиляції у спортсмена спостерігається короткочасна зупина дихання. Які зміни в крові це зумовлюють?

*Зменшення напруги СО2

Збільшення напруги СО2 і О2

Збільшення напруги СО2

Зменшення рН

Зменшення напруги О2

62. Після довільної затримки дихання в людини зросла глибина і частота дихання. Головним чинником, що стимулює ці зміни зовнішнього дихання є:

Зниження в крові концентрації Н+.

Підвищення в крові напруги О2

*Підвищення в крові напруги СО2

Зниження в крові напруги О2

Зниження в крові напруги СО2

63. У людини внаслідок травми мозку сталося вимкнення грудного дихання із збереженням діафрагмального. У разі якої локалізації травми це може відбутися?

*Між шийним та грудним сегментами СМ

На рівні 8 грудного сегмента СМ

На рівні РФ стовбура

На рівні варолієвого мосту

На рівні 1 шийного сегмента СМ

64. У хворого внаслiдок хронiчного захворювання органiв дихання, що супроводжується задишкою, тахiкардiєю i цiанозом, при дослiдженнi газового складу кровi виявлений розвиток гiпоксемiї i гiперкапнiї. Внаслiдок якого з порушень зовнiшнього дихання виникли ці змiни?

Гiпоперфузiя

Гiпердифузiя

Гiпервентиляцiя

*Гiповентиляцiя

Гiперперфузiя65. У людини пiсля довiльної тривалої затримки дихання збiльшилися частота й глибина дихання. Якi змiни в кровi, насамперед, стали причиною цього?

*Пiдвищення рСО2

Пiдвищення рО2

Зниження рСО2

Пiдвищення рНЗниження рО2

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка