1. Екологічна політика УкраїниСторінка8/14
Дата конвертації07.05.2016
Розмір2.88 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

8.1. Екологічна безпека Автономної Республіки Крим
Загальна характеристика екологічної ситуації в техногенній сфері
Відмінною рисою екологічної ситуації сучасності є концентроване відображення результатів тривалої нераціональної взаємодії людини з природою. Економічне відродження Криму неможливо без рішення давно назрілих екологічних проблем, які взаємообумовлені і взаємозалежні між собою.

Основними джерелами забруднення навколишнього природного середовища на території республіки є підприємства видобувної, хімічної промисловостей, агропромислового комплексу, об’єкти теплоенергетики, житлово-комунального господарства, транспорт.

Однією з проблем навколишнього середовища є проблема забруднення повітря. Основними забруднювачами атмосферного повітря є автомобільний, залізничний, авіаційний та морській транспорт, хімічні підприємства, ТЕЦ та котельні.

Рівень забруднення атмосферного повітря на території автономії зумовлено викидами від процесів спалювання в енергетиці та переробній промисловості, систем централізованого теплозабеспечення (складає 3%),

виробничих процесів промислових підприємств – 23,3% автотранспорту 69,3%. Основними забруднювачами атмосферного повітря є пересувні джерела, а також Сімферопольська ТЕЦ, ЗАТ „Бахчисарайський комбінат „Будіндустрія”, ЗАТ „Кримський Титан”, ВАТ „Кримський содовий завод”. За результатами отриманих даних від відомчих інформаційних служб встановлено, що в цілому тенденції погіршення стану довкілля в 2006 р. не спостерігається, має місце зменшення вицідив забруднюючих речовин в атмосфери від стаціонарних джерел у основних населених пунктах Автономної Республіки Крим, проте відбулося збільшення викидів в Красногвардійському та Сакському районам (на 329,959 т та 905,065 т) В цілому по регіону збільшення відбулося по речовині у вигляді суспендованих твердих частинок (пил) на 543,2 т, по оксиду азоту – 364,864 т, по аміаку 461,528т, по сірчаній кислоті – 121,611 т, по метану – 574,887т.

В автономії 23 водосховища є джерелами водопостачання, з них 9 водосховищ наповнюються від Північно-Кримського каналу, 14 – за рахунок поверхневого стоку гірських річок. У зв’язку з природними особливостями Крим забезпечує свої потреби у воді тільки на 16,0 %, а 84,0 % води використовується за рахунок Північно-Кримського каналу. Загальний обсяг забору води з природних джерел склав: 84,2 % - вода Півнично-Кримського каналу, 8,2% - місцевий стік, 7,3% - підземна вода.

Згідно з даними водно-екологічних моніторингових спостережень за станом поверхневих водоймищ, які здійснювалися на 11 водних артеріях Кримського півострова (річках Салгір, Малий Салгір, Біюк-Карасу, Качці, Альмі, Чурук-Су, Демерджи, Бистрій та інших) особливих змін комплексного призначення не відбулося, спостерігаються лише сезонні коливання (в інтервалах ГДК).

Практично усі види господарської діяльності впливають на забруднення вод. Основним забруднювачем водного басейну республіки є об'єкти комунального господарства, на частку яких припадає більш 97% скиду забруднених стічних вод. У зв’язку з відсутністю зворотного водопостачання на водоочисних спорудах до водних об'єктів надходять промивні води, які обумовлюють забруднення малих рік. Перевірки ефективності робіт очисних споруд показали, що значна кількість незадовільно працюючих очисних споруд розташована в сільський місцевості: у Сімферопольському, Бахчисарайському, Роздольненському, Первомайському, Кіровському, Нижньогірському районах. Але якість скиду очищених стічних вод об'єктів, розташованих у Великій Ялті, містах Алушта, Феодосія, Євпаторія, смт. Чорноморське відповідає нормативним вимогам.

Більша частина відходів виробництва розміщується на територіях:


 • Камиш-Бурунського залізорудного комбінату (відходи агломератного виробництва, гальваношлами ВАТ „Суднобудівний завод “Залів”);

 • ЗАТ “Кримський Титан” (неорганічні кислоти, фосфогіпс, залізний купорос, чорний шлам);

 • ВАТ “Кримський содовий завод” ( тверда фаза дистилятної рідини, шламу підчищення розсолу);

 • ВАТ “Бром” ( розчини хлорного заліза);

 • ВАТ “Сантехпром” ( продукти нейтралізації стічних вод гальванічного виробництва);

 • об’єктів сільського господарства (непридатні для використання і заборонені агрохімікати і пестициди).

На території Криму станом на 01.01.06 р. тільки на підприємствах підзвітних Держкомстату накопичено 1,129499 млн.т. відходів 1-3 класу небезпеки.

У зв'язку з відсутністю в республіці полігону для захоронення токсичних відходів підприємства Криму вирішують питання їх утилізації за межами Криму. У 2006 р. підприємствами автономії передано більше 131,865 тис. одиниць відпрацьованих люмінесцентних ламп і 123,5 т зношених шин.

За даними інвентаризації на хімічних базах „Райагрохім” Бахчисарайського та Джанкойського районів, хімічних складах підприємств зберігається більше 1180,04 т заборонених і непридатних пестицидів, з них групи „А”- 409,2 т, групи „Б”-126,7 т, групи „В”-644,2 т. Більшість складських приміщень (70) мають задовільний стан. У незадовільному стані знаходяться 40 складських приміщень, більшість з яких припадає на Ленінський та Сімферопольський райони. Зі 118 складів тільки 48 (40,7 %) мають санітарні паспорти.

Стан тари, в який зберігається більшість пестицидів незадовільний (731,2т).

Якщо спад економічного розвитку дозволяє вести розмову про деякі зниження частки промислових відходів, то обсяг побутових відходів динамічно зростає.

Зберігання вищезгаданих промислових і побутових відходів на території (найчастіше з порушенням екологічних вимог) погіршує екологічний стан в регіоні і створює загрозу забруднення поверхневих і підземних вод, ґрунтів, атмосферного повітря та негативно позначається на стані рослинного і тваринного світу.

Забруднення навколишнього природного середовища безпосередньо впливає на санітарно-гігієнічний та епідеміологічний стан.

З метою мінімізації негативного впливу на довкілля екологічно небезпечних об’єктів проводиться робота з комплексної оцінки впливу на навколишнє природне середовище полігонів ТПВ та паспортизація місць видалення промислових відходів. Станом на 01.01.2007 р. на території автономії паспортизовано 39 місць видалення відходів, з них 15 паспортів - на місця видалення побутових відходів і 24 паспорта - на місця видалення промислових відходів.

З метою регулювання використання у господарській діяльності небезпечних хімічних речовин комітетом здійснювалася дозвільна діяльність.

У 2006 році на поводження з небезпечними хімічними речовинами видано 12 дозволів.

При виникненні стихійного лиха або аварій Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Автономної Республіки Крим працює у взаємодії з Республіканським комітетом з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, Республіканською СЕС, комісіями з надзвичайних ситуацій при адміністраціях міст та районів, а також військовими формуваннями військ цивільної оборони.

У 2006 році на території республіки не зафіксовано аварій при поводженні з небезпечними хімічними речовинами і відходами.

Але у минулому році внаслідок надзвичайних ситуацій виникло 5 аварійних ситуації на каналізаційних мережах:

- внаслідок обриву кабелю електропостачання з 03 годині 15 хвилин 20.01.2006р. зупинено роботу Орджонікідзевських каналізаційних очисних споруд, скид неочищених стічних вод здійснювався до відвідного каналу Камиш-Бурунського залізорудного комбінату і далі у Камиш-Бурунську бухту Чорного моря. Розмір заподіяного збитку склав 0,084 тис. грн.;

- внаслідок пориву каналізаційного колектору по вул. Індустріальне шосе м. Керчі за період з 09.03.2006 р. з 08 годині 30 хвилин до 18 годин 30 хвилин 10.03.2006 р. зупинено районну каналізаційну насосну станцію (РКНС) Марат, обсяг скиду у р. Джарджава склав 12880 м3. Розмір заподіяного збитку склав 0,031 тис. грн.

- внаслідок пориву каналізаційного колектору на ділянці між КНС6 та КНС 6а в м. Керчі з 26.05.2006 р. з 09 годині 00 хвилин по 01.06.2006 р. до 14 годин 00 хвилин у р. Булганак скинуто неочищених стічних вод обсягом 26,488 тис. м3. Розмір заподіяного збитку склав 0,14 тис. грн.

- внаслідок пориву каналізаційного колектору з 21.08.2006 р. по 08.09.2006 р. у р. Булганак було скинуто 32956 м3 неочищених стічних вод. Розмір заподіяної шкоди склав 0,157 тис. грн.

- 5 жовтня 2006 року з 6 годині ранку по 19.10.2006 р. до р. Булганак з КНС 6 здійснювався аварійний скид неочищених стічних вод (31,7 тис. м3). Розмір збитків склав 0,156 тис. грн.Таблиця 8.1.1. Інформація щодо аварій, які виникли під час поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами


№ з/п


Місце аварії,

дата

Назва речовини,

її кількість

(т, м3)


Тип аварії:

промислова, транспортна

Категорія аварії: об’єктова, місцева, регіональнаПлоща або

об’єм ураження

2, м3)


Перевищення ГДК

(разів)

Наслідки

забруднення


Збитки нанесені довкіллю(грн.)повітря

вода

земля1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблиця 8.1.2. Інформація щодо кількості небезпечних хімічних речовин та відходів, на поводження з якими було видано дозволи


Разом видано дозволів (шт.)

Неорганічні сполуки

Органічні сполуки

пестициди

продукти біотехнології

кадмію

миш’яку

ртуті

свинцю

ванадію

нікелю

хрому

аміак

кислоти

луги

ціаніди

інші

ароматичні вуглеводні

галогеновані вуглеводні

кисневовмісні розчинники

ізоціанати

формальдегід

інші1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

15

-

1

-

-

1

-

-

1

2

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-8.1.1. Екологічна безпека оборонної діяльності
На території Автономної Республіки Крим розташовані війська Міністерства оборони України та Російської Федерації: сухопутні (армійський корпус); військово-морські сили; прикордонні війська; війська протиповітряної оборони, об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово перебувають на території України.

Перевірка екологічного стану об'єктів Міністерства оборони України здійснювалася фахівцями Рескомприроди Криму згідно з планами роботи структурних підрозділів та згідно з вимогами воєнної прокуратури.У 2006 році перевірено 35 об'єктів оборонного призначення, у тому числі 19 об'єктів Міністерства оборони України та 16 об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово перебувають на території України.

За результатами перевірок складено 29 протоколів за порушення норм природоохоронного законодавства в частині охорони водних ресурсів, атмосферного повітря, використання земель та поводження з відходами.

У ході перевірок виявлено такі порушення природоохоронного законодавства:


 1. самовільне спецводокористування (військові частини А 2157,

А 2544, 40782 ЧФ РФ),

 1. неефективна робота каналізаційних очисних споруд, скидання стічних вод у водні обєкти (Керченська виправна колонія №126);

 2. відсутність дозвільної документації: дозволів і ліміти на утворення та розміщення відходів, дозволів на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дозволів на спецводокористування (Керченська виправна колонія №126, Сімферопольська виправна колонія №102, Військовий санаторій „Ялта” ЧФ РФ, військові частини А 2161, А 0883, А 0669, А 1863, 2544, 15653 ЧФ РФ, 1471 АРМ ЧФ РФ, Феодосійська філія підприємства „Будівельне управління ЧФ РФ”),

 3. місця складування відходів не обладнані відповідно до чинних вимог, допускається складування побутових відходів безпосередньо на ґрунті, забруднення земель нафтопродуктами (військові частини А 2506, А 1863, А 2370, Лакський центральний військовий санаторій ім. М.І.Пирогова, Центральне спеціалізоване будівельне управління).

На обліку в Рескомприроди Криму знаходиться 13 об'єктів - спецводокористувачів Міністерства оборони України та Російської Федерації, у тому числі 3 об'єкта здійснюють самовільне водокористування (термін дії дозвільної документації закінчився), та 487 обєктів - у частині охорони атмосферного повітря.

Очисні каналізаційні споруди у більшості військових частин працюють неефективно, перевантажені, вимагають реконструкції та розширення.

У 2006 році за відсутність дозволу на спецводокористування та зверхнормативне скидання стічних вод предявлено 3 позови на суму 58653,35 грн., за відсутність дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря предявлено 5 позовів на суму 1470187,65 грн.

Перевірка екологічного стану об'єктів Міністерства оборони України здійснювалась в основному за участю співробітників воєнних прокуратур Євпаторійського, Керченського гарнізонів. Копії актів перевірок та протоколів передано до воєнної прокуратури для прийняття рішення щодо притягнення винних до дисциплінарної відповідальності. На адресу командирів військових частин видано приписи про ліквідацію виявлених порушень.

На обліку в Рескомприроди Криму знаходиться 16 об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово перебуває на території України.

Перевірки природоохоронної діяльності об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово перебуває на території України, проводились у відповідності з щоквартальними планами-графіками, затвердженими Держекоінспекцієй України і погодженими начальником штабу Чорноморського флоту Російської Федерації.

У 2006 році перевірено 16 об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації на території Криму. У ході перевірок виявлено ряд порушень вимог Закону України „Про відходи”, Закону України „Про охорону атмосферного повітря”, Водного кодексу України.

За результатами перевірок складено 11 протоколів про адміністративне порушення (ст..48,59,60,78,82,82-1,91-3 Кодексу України про адміністративні порушення), виконано 6 розрахунків розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства на суму 1464,612 тис.грн., матеріали направлено в воєнну прокуратуру м. Севастополя.

У 2006 році комітетом винесено рішення про тимчасове призупинення виробничої діяльності Феодосійській філії підприємства „Будівельне управління Чорноморського флоту Російської Федерації” у зв'язку з відсутністю дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Аварійних ситуацій екологічного характеру на підконтрольних об'єктах Чорноморського флоту Російської Федерації не зафіксовано.

У 2006 році відбулося три засідання Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії. На засіданнях комісії були розглянути питання виконання угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації з питань забезпечення екологічної безпеки та екологічного контролю в місцях базування ЧФ РФ на території України від 18.12.1998 року та інші. Відмічені позитивні результати у роботі сторін з питань екологічної безпеки і охорони навколишнього середовища.

Разом з цим, є цілий ряд питань, де взаєморозуміння у виконанні угод та національного природоохоронного законодавства ще не досягнуто: • здійснюється використання природних ресурсів України військовими формуваннями та об'єктами ЧФ РФ без отриманих у Рескомприроди Криму дозволів та лімітів на природокористування (на спеціальне водокористування, викиди і скиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та водні об'єкти, на утворення та розміщення відходів);

 • не ведеться обов'язковий первинний облік обсягів природокористування та шкідливого впливу на об'єкти навколишнього природного середовища, а також надання державної статистичної звітності про обсяги природокористування (за формами №2-ТП (водгосп), №2-ТП (повітря), №1-токсичні відходи).

 • не здійснюється об'єктами ЧФ РФ, які є первинними водокористувачами, обов'язкового збору за спеціальне водокористування.

Екологічні проблеми, що мали та мають місце протягом тривалого часу, кардинально не вирішуються, в першу чергу, через відсутність фінансування природоохоронних заходів, та недостатню виховну та роз'яснювальну роботу серед особистого складу військових частин.

Відсутність коштів для внесення плати за спецводокористування, викиди забруднюючих речовин, та утворення і розміщення відходів ставить об'єкти оборонного призначення у ряд постійних порушників чинного природоохоронного законодавства.

8.2. Радіоекологічна безпека
На території Криму відсутні об’єкти атомної енергетики, уранодобувної та переробної промисловості. Джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) використовуються в усіх галузях народного господарства: в промисловості, медицині, наукових закладах. У 2006 р. на території АРК ДІВ використовувалися в 293 медичних закладах і підприємствах немедичного профілю:

246 лікувально-профілактичні установи використовують рентгенівські апарати та радіонуклідні джерела. Основними ДІВ в медицині являються рентгенодіагностичні апарати і радіофармацевтичні препарати, які використовуються для променевої діагностики, а також рентгено-, гама-терапевтичні апарати, закриті та відкриті радіоактивні препарати, що використовуються у променевій терапії.

37 підприємств, установ, організацій (далі-підприємства) використовують 2387 ДІВ, серед яких 90 рентгенівських апаратів, 2277 радіонуклідних джерела, з них 272 РСД з радіонуклідом 239Pu, 1670 пожежних повідомника типу MHG-108 з радіонуклідом 241Am та 56 контрольних джерела.

Характерним для більшості підприємств є використання ДІВ для рентгенографічного та технологічного контролю, геофізичних та наукових досліджень. На чотирьох підприємствах та медичних закладах (ВАТ „Гідромонтаж”, ВАТ „ФСК „Море”, ВАТ „Суднобудівний завод „Залів”, Республіканська клінічна лікарня ім. Семашка, Кримський Республіканський клінічний онкологічний диспансер) знаходяться 45 приладів, в яких використовується збіднений уран як біологічний захист від іонізуючого випромінювання.

Небезпека, яка пов’язана з використанням ДІВ, обмежується наданням дозволів на ведення діяльності з ДІВ, здійснення нагляду за дотриманням нормативних вимог та умов і правил здійснення діяльності з ДІВ.

Медичні установи використовують ДІВ під наглядом органів СЕС: Кримської Республіканської та відомчих.

Стан радіаційного захисту персоналу, який здійснює практичну діяльність з ДІВ, характеризується рівнем опромінення персоналу. Санітарно-епідеміологічна служба веде нагляд за 700 особами. Контроль за опроміненням включає індивідуальний контроль дози зовнішнього опромінення. В 2006 р. середні індивідуальні дози опромінення персоналу не перевищили 20 мЗв./рік. та склали на промислових підприємствах та науково-дослідних установах – 6,0 мЗв/рік, в медичних закладах - 0,7 мЗв/рік.

Основними проблемами, пов’язаннями з використанням ДІВ, є:

наявність підприємств, які відмовились від діяльності з ДІВ, не мають умов для збереження ДІВ та коштів на сплату передачі ДІВ до спеціалізованих підприємств по захороненню радіоактивних відходів.

У 2006 році були зняті з контролю 5 підприємств які здали ДІВ на

захоронення до Одеського державного спеціалізованого комбінату Українського об’єднання «Радон» та припинили їх використання.

Нагляд за радіаційним станом навколишнього природного середовища у республіці здійснює Міністерство охорони здоровя Автономної Республіки Крим, Кримський центр з гідрометеорології в Автономної Республіці Крим.

Для забезпечення постійного моніторингу за радіаційним забрудненням навколишнього середовища, питної води, продуктів харчування та будівельних матеріалів на території республіки організовано пункти постійного контролю, на яких проводиться плановий відбір проб. За 2006 рік виконано 2123 досліджень.

Природний радіаційний фон складається з космічного випромінювання та випромінювання від природних радіонуклідів, розсіяних у земний корі, воді, повітрі та інших об’єктах природного середовища. У формуванні радіаційного стану беруть участь підприємства нафтової, газової, теплової енергетики. Під час їх експлуатації можуть перерозподілятися природні радіонукліди у навколишньому середовищі.

Інформація про рівні гамма-фону та радіоактивні опади радіонуклідів базується на даних щомісячних довідок, які надаються до комітету Кримським ЦГМ. Як свідчать спостереження радіаційний фон на території автономії на протязі 10 років є сталим та не перевищує 20 мкР/год. Природний гамма-фон на території республіки у 2006 р. знаходився у лімітах 5-20 мкР/год. та не перевищував ГДК (ГДК=25 мкР/год.), а саме:


з/п

Регіон

Рівень гамма-фону, мкР/год.

мінімум

максимум

2005 р.

2006 р.

2005 р.

2006 р.

1.

Північно-Кримський

7

7

18

17

2.

Перекопський

6

6

15

13

3.

Західно-Кримський

6

6

14

13

4.

Східно-Кримський

7

7

17

18

5.

Центрально-Кримський

6

5

15

15

6.

Керченський

6

7

15

15

7.

Південно-Кримський

7

8

16

16

Рівень гамма-фону на територіях колишнього Багерівського полігону («могильник радіоактивних відходів») складає 10-12 мкР/год. За результатами дослідження проб ґрунту та рослин, які відбиралися з тіла „могильника” та у його санітарно-захисній зоні, рівні вмісту радіоактивних речовин (137 Cs, 90Sr, 226 Ra, 232Th, 40K) відповідає середнім величинам для Криму.
з/п

Найменування проби

Середня питома бета активність, Бк/кг

40K,

Бк/кг

226 Ra,

Бк/кг

232Th,

Бк/кг

1.

Рослинність

498,2

470,1

Не виявлено

Не виявлено

2.

Грунт з тіла могильника

318,9

238,7

27,6

20,3

3.

Грунт з санітарно-захисної зони

511,5

431,3

22,5

19,2
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка